Bron: Collectief Bezet La Monnaie Occupée
Collectief Bezet La Monnaie Occupée

Collectief ‘Bezet La Monnaie Occupée’ had vanochtend ontmoeting met vice-eerste minister Sophie Wilmès

Donderdag 22 April om 9 uur had een delegatie van het collectief Bezet La Monnaie Occupée een onderhoud op het kabinet van Mevrouw Sophie Wilmès, waar ze hun eisen op tafel hebben gelegd.

donderdag 22 april 2021 15:12
Spread the love

 

Daags na hun optreden in het RTBF-programma “QR” in aanwezigheid van Frank Vandenbroucke, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hebben drie afgevaardigden van het collectief Bezet La Monnaie Occupée op donderdag 22 april een ontmoeting gehad met vice-eerste minister Sophie Wilmès, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Culturele Instellingen. Ongeveer dertig mensen waren gemobiliseerd ter plaatse. Zij hebben de delegatie ondersteund met hun stemmen en met de installatie van een plastisch werk “de vogels” dat gisteren tijdens de forum-workshop werd gemaakt.

Het collectief sprak namens de jonge werknemers en studenten uit de culturele sector, zowel Franstaligen als Nederlandstaligen, die het collectief vormgeven, en namens het publiek dat zich de afgelopen weken in groten getale heeft verzameld op het plein voor de Munt. Het collectief heeft uitvoerig kunnen uitleggen in welke precaire situatie jongeren in de culturele sector zich bevinden en hoe dringend het is om daar een politiek antwoord aan te bieden.

Bron: Collectief Bezet La Monnaie Occupée

Het collectief verwacht van de federale regering een massale en structurele herfinanciering van de culturele sector, een plan ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor werknemers in onzekere banen en studenten, in overleg met de organisaties die hen vertegenwoordigen.

Het collectief eist de onmiddellijke heropening van culturele zalen (theaters, concertzalen, bioscopen, maar ook buurtcentra, jongerencentra, kleine verenigingen) en de financiering van de aanpassing van deze zalen aan de sanitaire normen.

Tenslotte pleitte het collectief voor de onmiddellijke hervatting van de beroepsactiviteiten in de sectoren die voor sociale banden zorgen. Het collectief eist dat de veiligheidsraad onmiddellijk maatregelen neemt voor al diegenen die het afgelopen jaar zijn vergeten en verloren: sekswerkers, de gezondheids- en zorgsector, migranten zonder papieren, slachtoffers van politiegeweld, de horeca, de uitgaanssector, netwerken voor armoedebestrijding en huisvestingsrechten, en de arbeiderssector.

Mevrouw Wilmès heeft herhaaldelijk gezegd dat zij onze eisen hoort. Het collectief wil dat er snel beslissingen worden genomen. Daartoe vraagt zij om een spoedvergadering met premier Alexander De Croo.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!