Opinie - Sara Matthieu

Te zwakke EU Klimaatwet ondermijnt Green Deal

Het Europees Parlement, de Commissie en de Europese Raad kwamen vannacht tot een akkoord om broeikasgassen met netto 55% te reduceren tegen 2030. Volgens Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu gaan we hiermee onder de lat: "Deze klimaatwet volstaat niet om het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Na alle klimaatmarsen en recente acties voor het klimaat laten we het wereldwijd klimaatleiderschap schieten."

woensdag 21 april 2021 12:41
Spread the love

 

De Europese Klimaatwet komt er na een marathonvergadering van 15 uur, maar levert volgens Matthieu een teleurstellend resultaat op: “Ik verwelkom de invoering van een bindende Klimaatwet, maar de wetenschap is het erover eens dat we naar -65 procent moeten gaan om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden en de ergste gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. In een pandemie luisteren we naar onze wetenschappers, maar bij de ontwrichting van het klimaat doen we dat niet.”

De Europese Groene fractie volgt de wetenschappers en eist -65 procent reductie tegen 2030, het Europees Parlement was eerder gestrand op een compromis van 60% reductie. Het resultaat van de onderhandelingen met de Raad verzwakt dit verder tot netto 55 procent, maar als we geen rekening houden met boekhoudkundige trucjes raken we maar aan een absolute daling van 52,8 procent. Dat is ruim onvoldoende om het wereldwijd klimaatleiderschap op te nemen dat we beloofden in de Green Deal.

Gemiste kans

Volgens Matthieu mist Europa hier een kans om zich als groene pionier te positioneren: “De mooie woorden van Europees Commissievoorzitter von der Leyen over een ambitieuze Green Deal zijn niet meer dan een slogan. Dat is eerder al gebleken bij de hervorming van het landbouwbeleid en blijkt vandaag opnieuw. Ook de maatregelen om subsidies voor fossiele brandstoffen uit te faseren zijn helaas gesneuveld.”

Wel komt er een onafhankelijke wetenschappelijke raad om het klimaatbeleid op te volgen, en zal de EU een koolstofbudget instellen vanaf 2030.  Matthieu: “Ik ben blij dat we deze twee dingen hebben verkregen omdat ze een basis vormen voor toekomstige acties, maar het volstaat niet om onze doelen te bereiken. Vanuit het Europees Parlement zal ik samen met de Groene fractie de druk opvoeren om onze klimaatambities alsnog in lijn te brengen met wat nodig is volgens de wetenschap.”

 

De Europese Groenen/ Europese Vrije Alliantie (EVA)

De fractie van De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) werkt sinds 1999 samen in het Europees Parlement. Met 73 leden behoort de fractie tot de middelgrote fracties. Het is de enige fractie die evenveel vrouwen als mannen telt. Voor Groen is Sara Matthieu sinds 2020 actief als Europees Parlementslid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!