Bron: PxHere
Opinie - Groen

Groen wil debat over boerenrechten op de agenda

Deze week voeren Boerenforum en de Groene Kring in Vlaanderen actie om het recht van bestaan voor (jonge) boeren op te eisen. Groen-parlementslid Chris Steenwegen ondersteunt hun acties. 'In december 2018 keurden de Verenigde Naties de Verklaring voor de Rechten van Boer(inn)en goed. Hoewel een aantal rechten in Vlaanderen gewaarborgd zijn, worden andere met de voeten getreden. Het is de hoogste tijd dat we onze landbouwpraktijken terug in overeenstemming kunnen brengen met alle boerenrechten.'

maandag 19 april 2021 16:28
Spread the love

 

Sinds 1996 is voor La Via Campesina, een internationale coalitie van boerenorganisaties en in Vlaanderen vertegenwoordigd door Boerenforum, 17 april de internationale dag van de boerenstrijd. Die dag, waarop kleinschalige voedselproducenten zoals landbouwers, landloze boeren, vissers en kuddehoeders actie voeren om opnieuw de controle te krijgen over hun natuurlijke rijkdommen en meer algemeen over het ganse voedselsysteem, leidde tot de Verklaring voor de Rechten van de Boer(inn)en. ‘Rechten als de vrijheid van vereniging, mening en expressie of het recht op toegang tot de rechtspraak, worden in Vlaanderen gewaarborgd. Anderen, zoals het recht op een adequate levensstandaard, staan echter sterk onder druk,’ kaart het Groen-parlementslid aan.

‘Het is geen geheim dat voor heel wat boeren een correct inkomen een verre droom is. Boeren bepalen immers niet zelf de prijs van hun producten. Zij moeten, omdat het over verse producten gaat, een prijs aanvaarden die op dat moment in de markt geboden wordt, met dramatisch lage prijzen voor hun producten als gevolg. Het is de hoogste tijd dat boeren opnieuw loon naar werk krijgen,’ aldus Steenwegen.

Ook op vlak van biodiversiteit en gezond leefmilieu knelt het momenteel.  Dat is dan weer de aanleiding voor de Groene Kring, de jonge boeren van de Boerenbond, om aandacht te vragen voor hun toekomst. Hoewel het recht op biodiversiteit en een goede milieukwaliteit volgens het verdrag van de VN ook boerenrechten zijn, zorgt de Westerse, hoogtechnologische en geïndustrialiseerde landbouw er vandaag voor dat er net op die twee vlakken een grote achteruitgang op te tekenen is. ‘Grootschalige landbouwpraktijken zijn niet alleen nefast voor klimaat en milieu, ze  staan momenteel ook haaks op boerenrechten. Het is vijf voor twaalf om de twee opnieuw met mekaar te verzoenen en zo de toekomst van ons klimaat, milieu én onze boeren te garanderen,’ besluit Steenwegen. Groen wil het gesprek daarover met de jonge boeren aangaan.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!