Foto: la monnaie occupee
La monnaie occupee

Sinds zaterdag 3 april is de Munt in Brussel bezet

woensdag 7 april 2021 10:43
Spread the love

 

Wij zijn een collectief van jonge cultuurwerkers en studenten, gesteund door onze federaties en door verschillende vakbonden en culturele organisaties (*)

Sinds zaterdag 3 april bezetten wij het Théâtre Royal de la Monnaie om de federale regering te bevragen, ondervragen over de onzekerheid van onze sector en van andere groepen in de samenleving. Meer in het algemeen willen wij een rampzalig en ongelijk beheer van deze crisis aan de kaak stellen.

Foto: la monnaie occupee

Na de aftrap van zaterdag is er veel informatie rondgegaan. Er werd gezegd dat de Munt ons had uitgenodigd om binnen haar muren te verblijven. Wij vinden het belangrijk u ons verslag van dit verhaal te brengen. Het was geen uitnodiging.

We waren niet uitgenodigd in het Koninklijke Muntschouwburg. We hebben ook niet ingebroken. Onze groep heeft zich ongeveer tien dagen geleden spontaan gevormd, met als gemeenschappelijk doel deze symbolische federale plaats te bezetten. Het succes van deze missie hebben we te danken aan intensieve onderhandelingen. Ten eerste, met de vakbonden van de 120 arbeiders in de Munt. Zij begrepen de noodzaak om een bepaalde jeugd in deze sector en zijn precaire werknemers, die de schakel vormen met andere jongeren en andere precaire, te steunen. Vervolgens hebben wij, met de vakbonden aan onze zijde, met de directie van de Munt onderhandeld over de voorwaarden van de bezetting (duur, aantal personen, plaats in het gebouw, sanitaire maatregelen enz…). Dit is hoe ze uiteindelijk overeenkwamen, en wij danken hen daarvoor.

Foto: la monnaie occupee

Ons doel is niet te bezetten om te bezetten. Ons doel is de federale regering uit te dagen, maar ook het openbare plein te gebruiken om de sociale band te herstellen die al meer dan een jaar ontbreekt en die de fundamenten van onze samenleving vernietigt. Wij gebruiken het openbare plein om u de kans te geven de verhalen te horen van degenen die als niet-essentieel worden beschouwd, van degenen die door overheidsmaatregelen nog onzekerder worden gemaakt. Dat wil zeggen, en in willekeurige volgorde: studenten – horeca – gezondheidszorg – de wereld van het nachtleven – mensen die verontwaardigd uit hun huis zijn gezet – mensen die het slachtoffer zijn van politiegeweld – migranten zonder papieren – sekswerkers… De lijst is lang, zoals u zich kunt voorstellen.

Wij laten ons niet misleiden. Wij weten ondanks de voorpagina’s van de kranten en de witte kaarten die op de netwerken wijd verspreid zijn, dat dit niet voldoende zal zijn. Toch kunnen we niet onbeweeglijk en zwijgzaam blijven. We moeten onze rechten terugnemen, het recht om te demonstreren, om samen te komen en om cultuur te maken.

Foto: la monnaie occupee

Sinds zaterdag 3 april wordt elke dag om 17 uur op het plein voor de Munt een publieke bijeenkomst gehouden, waar de woorden van mensen die hard door de crisis zijn getroffen, worden vermengd met theater-, muziek-, dans- , slam- en open-mics… We weten niet of de politie en de autoriteiten ons zullen toestaan ons project uit te voeren zoals wij dat willen. Zoals met de bezetting, alles is een onderhandeling. Maar we zijn vastbesloten om zelf cultuur te maken.

Op Paaszondag, onder de zon en na de inaugurale intrede van ons collectief die u zojuist hebt gelezen, opende het Brussels Bayou Orchestra, dat al maanden stil ligt, het bal … met een treurmars, alvorens de menigte aan het dansen te krijgen, aangemoedigd door dansers van het gezelschap BubBle Dance.

Paasmaandag, terwijl het sneeuwde, en na de inaugurale intrede van de slammers Z & T, namen het collectief Action Logement Brussels en het comité Free Assange Belgium het woord, terwijl de Chorale Cheval, de sopraan Clara Inglese en de rapper Tchainiz voor de artistieke prestaties zorgden.

 

De Munt is bezet.

La Monnaie est occupée.

 

(*) Met de steun van:

·      StillStanding For Culture

·      State Of The Arts (SOTA)

·      Unie van professionele kunstenaars en scheppende kunstenaars – arbeiderspool (UPAC-T)

·      Vereniging van professionele theatertechnici (A.T.P.S)

·      Federatie van auteurs, componisten en vertolkers (FACIR)

·      Mouvement des étudiants.e.s et travailleurs.euse.s des arts en lutte (M.E.T.A.L)

·      CSC/ACV

·      ABVV

·      CGSP-Cultuur/ACOD-Cultuur

·     Vereniging van filmregisseurs (ARRF)

·      Elles Font Des Films

·      Article 27

·      SETCa-FGTB-Cultuur

·      24h Brussels

·      Jeunesse En Lutte

·      De Unie van migranten zonder papieren voor regularisatie

·      Recht op huisvesting

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!