(foto extinctionrebellion België)
Extinctionrebellion België

Extinction Rebellion België bezet de hoofdkantoren van ING, KBC en BNP Paribas

Als onderdeel van een internationale golf van geweldloze acties onder de naam ‘Money Rebellion’ bezetten zo’n honderd rebellen van Extinction Rebellion België (XRBe) sinds 11 uur vanochtend de hoofdkantoren van drie van de grootste banken van België.

donderdag 1 april 2021 14:21
Spread the love

Met deze bezettingsacties wil XRBe de aandacht vestigen op het bankwezen en de financiële sector, die de motor vormen van een schadelijk systeem dat de mensheid haar eigen ondergang tegemoet laat gaan. We eisen een onmiddellijke systeemverandering die korte metten maakt met de illusie van oneindige groei.

Terwijl we steeds vaker worden geconfronteerd met steeds ernstigere natuurrampen, terwijl de sociale ongelijkheid explosief toeneemt en de mensheid in de greep is van een pandemie, blijft economische groei een dogmatische obsessie. Echter een systeem waarin de stabiliteit en de welvaart volledig afhangen van een voortdurende en algemene groei is gedoemd om te mislukken. Bovendien profiteert slechts een onbeduidend deel van de wereldbevolking van dit systeem. Hoewel ze worden opgevoerd als een wondermiddel, zijn ‘groene’ groei en ‘duurzame’ investeringen alleen bedoeld om dit systeem te redden en uit te breiden door middel van technologieën zoals elektrische auto’s, koolstofafvang, zonnepanelen, waterstof, biomassa of zelfs aardgas. Dit zijn slechts schijnoplossingen; de enige echte oplossing is minder grondstoffen verbruiken.

‘Door het dogma van de groei te steunen, behoren het bankwezen en de financiële sector tot de belangrijkste schuldigen aan de vernietiging van het leven op aarde. Vroeg of laat zullen hun leiders en aandeelhouders rekenschap moeten afleggen aan de mensheid. De ongebreidelde groei in al zijn vormen en schakeringen moet dringend een halt worden toegeroepen. Het behoud van het leven op aarde hangt ervan af,’ zegt Wil, een woordvoerder van XRBe.

(foto extinctionrebellion België)

Extinction Rebellion roept de hele bevolking, alle spelers van het middenveld en alle politici op om de handen in elkaar te slaan en:

De waarheid te vertellen: erkennen dat economische groei (inclusief ‘groene’) en de financialisering van de economie belangrijke oorzaken zijn van de klimaatcatastrofe, de aanhoudende ecologische crisis en de achteruitgang van de levensomstandigheden voor een meerderheid van de bevolking. De ecologische crisis overstijgt klimaatverandering. Dit houdt in onder andere de uitputting van het grondwater, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling van water.

Onmiddellijk actie te ondernemen: op democratische en transparante wijze verplichte criteria vaststellen om alle banktransacties te reguleren en af te stemmen op het algemeen belang, en met onmiddellijke ingang alle transacties verbieden die destructief zijn voor het milieu en de samenleving.

Nee te zeggen tegen partijpolitiek en ondemocratische beïnvloeding: op democratische en transparante wijze een soeverein burgerparlement oprichten dat representatief is voor de bevolking in al haar diversiteit en dat als taak heeft een nieuw economisch, financieel en monetair systeem uit te werken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!