Foto: Stefaan Van Parys, FairFin vzw
IPS

Grootbanken investeren steeds meer in fossiele brandstoffen: Klimaatbeloften blijven dode letter

De zestig grootste banken ter wereld hebben sinds de Klimaattop van Parijs maar liefst 3.800 miljard dollar in fossiele brandstoffen gepompt. De investeringen blijven jaar na jaar zelfs toenemen.

donderdag 25 maart 2021 19:18
Spread the love

 

De cijfers wijzen op de enorme kloof tussen de dagelijkse praktijken van de grootste investeringsbanken ter wereld en de wetenschappelijke en politieke consensus over de klimaatcrisis. Ze zijn afkomstig uit het jaarlijkse rapport Banking on Climate Chaos, een samenwerking tussen verschillende ngo’s.

Uit hun analyse blijkt dat de zestig grootste banken ter wereld sinds het Klimaatverdrag van Parijs in 2015 al meer dan 3800 miljard in fossiele brandstofprojecten hebben gepompt.

Pandemie

Bovendien blijft die financiering stijgen: vorig jaar werd meer geïnvesteerd dan in 2016. Dat gaat lijnrecht in tegen de internationale consensus om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 graden Celsius en de afbouw van fossiele brandstoffen die daarvoor nodig is.

Opvallend is dat de banken ook ingaan tegen de heersende trend, want de pandemie leidde tot een algemene daling van ongeveer 9 procent in de financiering van fossiele brandstoffen. Tegelijk krikten de zestig grootbanken hun investeringen verder op.

Bovendien ging bijna 1500 miljard dollar naar honderd bedrijven die inzetten op uitbreiding van de fossiele sector, onder meer controversiële projecten zoals nieuwe pijpleidingen en de uitbreiding van schaliegaswinning in gevoelige regio’s als Patagonië.

Amerikaanse banken

Amerikaanse banken blijven de grootste investeerders in fossiele brandstoffen, met JPMorgan Chase op kop. De bank kondigde onlangs aan het beleid te zullen afstemmen op het Klimaatverdrag van Parijs, maar daar is in de cijfers nog niets van te merken, stelt het rapport. Tussen 2016 en 2020 verstrekte de bank bijna 317 miljard dollar aan fossiele brandstoffen. Dat is 33 procent meer dan Citi op de tweede plaats.

Wells Fargo daarentegen verraste met een daling van 42 procent in 2020. BNP Paribas komt in de rangschikking op de derde plaats: de bank verstrekte volgens het rapport 41 miljard dollar aan fossiele financiering in 2020.

Daden

“Veel van de grootste banken ter wereld, inclusief de zes grote Amerikaanse banken, hebben ronkende beloften afgelegd over hun financieringsbeleid in de volgende dertig jaar”, zegt Ben Cushing van de Sierra Club. “Maar het zijn hun daden die er toe doen, en de cijfers liegen niet. Dit rapport scheidt de woorden van de daden, en het beeld is alarmerend: de grootbanken, en de Amerikaanse banken in het bijzonder, zwengelen de klimaatverandering aan. Ze pompen duizenden miljarden dollars in de fossiele brandstoffen die de klimaatcrisis veroorzaken.”

“De banken staan voor een duidelijke keuze”, zegt Ginger Cassady, directeur van het Rainforest Action Network. “Ze kunnen besluiten de dalende trend te bestendigen in financiering van de industrie die de belangrijkste motor is voor de klimaatcrisis. Of ze kunnen roekeloos teruggaan naar de normale gang van zaken als de economie zich herstelt.”

Het rapport is een gemeenschappelijke publicatie van Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance en Sierra Club, en wordt ondersteund door meer dan 300 organisaties uit 50 landen over de hele wereld.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!