Bron: Klimaatzaak
Klimaatzaak

“Allemaal advocaat voor het klimaat”: burgers komen op straat voor start historisch klimaatproces

dinsdag 16 maart 2021 13:21
Spread the love

 

Zondagmiddag om 15 uur hebben een hondertal burgers gedurende een halfuurtje een stilteactie gehouden op de Bolivarplaats in Antwerpen. De deelnemers, in het zwart gekleed met een witte advocatenbef, wilden aandacht vragen voor de pleitzittingen van de Klimaatzaak die op dinsdag 16 maart starten. In deze historische rechtszaak worden de vier overheden die in België bevoegd zijn voor het klimaat formeel in gebreke gesteld, omdat ze hun verplichting niet nakwamen: tegen 2020 moest de Belgische uitstoot van broeikasgassen immers met 40 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Behalve op de Bolivarplaats vonden er ook gelijktijdige acties plaats op de Dageraadplaats en de Turnhoutsebaan. Ze kaderden in de meer dan 100 acties die over het hele land plaatsvonden. De coronamaatregelen werden tijdens deze acties telkens gerespecteerd.

Als we de planeet met meer dan 1,5°C laten opwarmen, zullen de gevolgen voor de mens en al het andere leven op aarde niet te overzien zijn. Maar dat scenario is optimistisch: momenteel zijn we goed op weg naar een opwarming van minstens 3°C. Gelukkig groeit ook wereldwijd langzaamaan het besef dat er snelle en radicale actie nodig is om het tij nog te keren. Maar de Belgische overheden blijven systematisch weigeren om hieraan mee te werken. Ze komen hun internationale engagementen om emissies terug te dringen niet na, en blijven volhouden dat het voor België onmogelijk is om aan een snelle klimaattransitie mee te werken. Hierdoor zijn ze mee verantwoordelijk voor de klimaatrampen die we ook in België zullen voelen. Hun laksheid is schuldig verzuim.

Zes jaar geleden, in 2014, stelde de organisatie Klimaatzaak onze overheden in gebreke. Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikende klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending is van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten. Een correct klimaatbeleid is haalbaar en betaalbaar in België. Meer nog: ons land heeft veel te winnen bij een kordate klimaattransitie. Enkel de politieke wil om de transitie in te zetten ontbreekt vandaag nog. Klimaatzaak vraagt bescherming van de rechtbank tegen deze onwil die ons allemaal in gevaar brengt.

Na jarenlange vertragingsmanoeuvres door voornamelijk de Vlaamse overheid, is het nu eindelijk zover: op 16 maart starten de pleitzittingen van dit historische proces.

 

Over Klimaatzaak

Klimaatzaak vzw is een democratische en collectieve burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Een opwarming van meer dan 1,5°C is gevaarlijk – dat is precies de reden waarom de internationale gemeenschap én België beslisten dat we daar onder moeten blijven. Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Tegen deze onwil, die ons in gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank. Meer dan 62.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan. Klimaatzaak vzw krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van giften om de rechtszaak te financieren.

 

Op 16 maart zijn de pleitzittingen van Klimaatzaak gestart, voor 9 opeenvolgende dagen in de rechtbank op de oude NAVO-site in Haren.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!