Bron: Pixabay
Opinie - Chris Vandeweghe

Haantjesgedrag van Weyts jaagt onderwijsveld andermaal in de gordijnen

Volgens minister Weyts kunnen leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs vanaf 29 maart opnieuw naar school en kunnen na de paasvakantie alle leerlingen opnieuw fysiek les volgen. Daarmee jaagt hij het onderwijsveld andermaal in de gordijnen. In een gemeenschappelijke verklaring stellen de onderwijsvakbonden dat de beslissing tot versoepeling te vroeg komt.

woensdag 10 maart 2021 11:47
Spread the love

 

Weyts heeft de irritante gewoonte om voor zijn beurt te praten en de zaken te proberen forceren. Dat was zo bij de heropstart na de eerste golf, toen zijn plannen compleet onwerkbaar bleken te zijn en het vele voorbereidend werk op de werkvloer voor niets bleek te zijn. Idem bij de aanvang van de tweede golf. Volgens hem was er niets aan de hand en kon het onderwijs 100% open blijven. Niet voor niets noemen ze hem al eens de minister van ‘voorbarige aankondigingen’.

Zijn boodschap komt telkens op het zelfde neer: virus of geen virus, kinderen moeten zoveel en zo snel mogelijk terug op school zitten. Daarmee probeert hij goedkoop te scoren bij de ouders – een enorm kiespotentieel – en komt hij de economische elite ter wille.

Met zijn boodschap probeert Weyts goedkoop te scoren bij de ouders – een enorm kiespotentieel – en komt hij de economische elite ter wille.

Telkens joeg hij de mensen van het onderwijsveld in de gordijnen en in beide gevallen haalde hij bakzeil.

Nu, in aanloop naar de paasvakantie doet hij het opnieuw. In de pers heeft hij aangekondigd dat vanaf 29 maart alle leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs opnieuw voltijds naar school kunnen en na de paasvakantie zullen alle leerlingen opnieuw fysiek kunnen les volgen.

Dat is hoogst merkwaardig. Om veilig te kunnen versoepelen hadden de virologen eind 2020 twee drempels vastgelegd. Het aantal dagelijkse besmettingen moet lager liggen dan 800 per dag en het aantal ziekenhuisopnames moet onder de 75 blijven, dit gedurende minstens drie weken. Op dit moment is het aantal dagelijkse besmettingen driemaal zo hoog en het aantal ziekenhuisopnames dubbel zo hoog. Ondertussen is het aantal coronabesmettingen in de scholen één week na de krokusvakantie opnieuw gestegen.

Op dit moment is het aantal dagelijkse besmettingen driemaal te hoog en het aantal ziekenhuisopnames tweemaal te hoog om te kunnen versoepelen.

Daarom trekken de onderwijsvakbonden aan de alarmbel. Volgens hen voldoet de huidige situatie niet aan de voorwaarden om versoepelingen in het onderwijs door te voeren. “De geplande maatschappelijke versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart (schooluitstappen), kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien nog in negatieve zin beïnvloeden.”

Ze wijzen ook op de daling van het thuiswerk in alle economische sectoren en een haperende uitrol van de vaccinaties. Daarbij merken ze op dat het onderwijspersoneel geen prioritaire doelgroep is voor die vaccinaties. Bovendien vragen ze zich af of het openbaar vervoer wel voorbereid is op de terugkeer van grote groepen leerlingen naar school.

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in onderwijs in elk geval pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat. Zij doen daarom een nieuwe oproep “om de bestaande maatregelen in de brede maatschappij, zoals thuiswerk, nauwgezet te blijven opvolgen en vol te houden zodat op termijn die versoepelingen in onderwijs misschien mogelijk zijn.”

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in onderwijs in elk geval pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat.

Op woensdag 24 maart 2021 is er een nieuw overleg gepland. Als op dat ogenblik niet aan alle voorwaarden voldaan is, zullen, wat de onderwijsvakbonden betreft, de scholen niet verder kunnen versoepelen. Wanneer in de tussentijd de cijfers duidelijk verslechteren, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs de sociale partners onderwijs vervroegd weer samenroepen om de voorziene versoepeling op 29 maart opnieuw in vraag te stellen en de volledige situatie opnieuw te evalueren.

Professor Herman Goossens ziet een snelle speekseltest in het onderwijs als een mogelijkheid om snel te kunnen versoepelen. Voor Weyts is het onmogelijk om die testen in alle scholen toe te passen (Journaal VTM 9 maart). Onmogelijk? In Oostenrijk worden alle leerlingen tweemaal per week getest.

De minister heeft zopas een snelle ontslagregeling voor het onderwijspersoneel ingevoerd. Hij kan ze misschien eens op zichzelf uitproberen.

De minister heeft zopas een snelle ontslagregeling voor het onderwijspersoneel ingevoerd. Hij kan ze misschien eens op zichzelf uitproberen.

 

PS. De verklaring van het gemeenschappelijk vakbondsfront is ondertekend door de vier onderwijsbonden: ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs.

 

Chris Vandeweghe is leerkracht in een middelbare school.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!