affiche 8 Maart Comité
Foto: FNV Schoonmaak

Medewerkers van Universiteit Antwerpen lanceren petitie voor betere arbeidsvoorwaarden schoonmaakpersoneel

Medewerkers van de Universiteit Antwerpen roepen in een open brief de universiteit op om haar contract met poetsbedrijf ISS terug te draaien. Het nieuwe contract is 18 procent goedkoper, ten nadele van het poetspersoneel, dat minder uren mag werken en bijgevolg nog minder zal verdienen.

zaterdag 6 maart 2021 10:49
Spread the love

 

Het 8 Maart Comité, een feministische organisatie die bestaat uit medewerkers en studenten van de Universiteit Antwerpen, en het Masereelfonds, een maatschappijkritische sociaal-culturele organisatie, hebben samen een open brief gelanceerd als reactie op het nieuwe contract tussen de Universiteit Antwerpen en het schoonmaakbedrijf ISS. De universiteit besteedt al jaren haar schoonmaak uit aan dit bedrijf, maar besliste in het kader van besparingen om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, in de hoop een goedkopere partner te vinden.

Deze goedkopere partner blijkt echter opnieuw ISS te zijn, ditmaal met een contract dat 18 procent voordeliger is. Volgens Peter De Meyer, woordvoerder van de UAntwerpen, is deze prijsverlaging het resultaat van een efficiëntere werking, zoals het weglaten van overbodige verplaatsingen.

In werkelijkheid zal het poetspersoneel zélf ‘efficiënter’ moeten werken. Dezelfde werknemers zullen op de universiteit blijven poetsen, maar moeten hetzelfde werk in minder uren verrichten. Wie voordien voltijds werkte, zal dat voortaan deeltijds moeten doen; wie deeltijds werkte, krijgt nog minder uren, wat resulteert in lagere lonen, minder vakantie en kleinere pensioenen.

Essentieel, maar ondergewaardeerd

De arbeidsomstandigheden in de schoonmaaksector zijn reeds precair. Poetshulpen voeren fysiek belastend werk uit, komen dagelijks in contact met schadelijke chemische stoffen, hebben vaak onregelmatige werkuren en worden daarenboven ondermaats betaald.

De coronacrisis toont aan hoe essentieel het poetspersoneel is voor onze samenleving en maakt overigens pijnlijk duidelijk hoe deze arbeiders mede door universiteiten worden ondergewaardeerd. Om lessen en examens op de campus mogelijk te maken, moest het poetspersoneel van de Universiteit Antwerpen regelmatig overwerken in de vroege of late uren. In plaats van een beloning krijgen ze door dit nieuwe contract een verhoogde werkdruk en een lager loon.

Geïnspireerd door initiatieven van het ‘Women’s strike’ collectief van de Universiteit Gent richtten medewerkers van de Universiteit Antwerpen vorig jaar het ‘8 Maart Comité’ op om de oneerlijke omstandigheden van het schoonmaakpersoneel onder de aandacht te brengen. Met theaterstukken, slam poetry, een filmpje en een petitie wilden ze het harde werk van hun collega’s zichtbaarder maken. Uit de manier waarop de Universiteit Antwerpen met haar poetspersoneel omgaat, blijkt dat hun acties weinig vruchten hebben afgeworpen.

Open brief

Daarom lanceerde het 8 Maart Comité een open brief, waarin ze het bestuur van de universiteit oproept om haar contract met ISS terug te trekken. Daarnaast wil ze dat de universiteit “haar expertise in huis als leidraad” gebruikt.

De Universiteit Antwerpen brengt namelijk zelf jaarlijks een ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting’ uit, een academisch werk dat armoede en armoedebestrijding analyseert. De besparingsmethode die de universiteit nu toepast, wordt daarin net geproblematiseerd.

Verder wil het 8 Maart Comité in dialoog gaan over manieren waarop universiteiten structureel betere werkomstandigheden kunnen creëren voor hun schoonmaakpersoneel. Op 15 maart 2021 zal ze daarover brainstormen met haar Gentse collega’s op het online event ‘Insourcing the Cleaners’, georganiseerd door de feministische beweging ‘Ghent University Women’s Strike’ en ‘ACOD UGent’, een centrale van het ABVV.

Om haar stem kracht bij te zetten, startte het 8 Maart Comité een petitie die ze op Internationale Vrouwendag, steeds op 8 maart, wil overhandigen aan het rectoraat. Daarnaast kan iedereen die het schoonmaakpersoneel een hart onder de riem wil steken een foto met een citaat posten op hun Facebookpagina.

“Het is ongeoorloofd dat er wordt bespaard op vrouwen die deel uitmaken van een precaire groep en in armoede dreigen te vallen”, benadrukt een lid van het 8 Maart Comité. “Zeker door instellingen die net een pioniersrol moeten opnemen om dit tegen te gaan.”

 

Facebookpagina van het 8 Maart Comité

U kan de petitie hier ondertekenen

De lijst van ondertekenaars vind je hier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!