Foto: BakkeBaarend/CC B Y-SA 4:0

BTB: “Minister van Mobiliteit Gilkinet legt resultaat sociaal EU-overleg transportsector naast zich neer”

De Belgische Transportarbeidersbond (BTB) van het ABVV verneemt dat federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ingaat op het verzoek van de 3 gewesten om een beroep tot nietigverklaring van het EU-Mobility-package te ondersteunen dat ingediend werd door 7 EU-lidstaten. Dat doen zij op vraag van de werkgevers van de sector die zich blijven verzetten tegen de hervorming van de 'cabotage' in dit akkoord.

vrijdag 5 maart 2021 12:50
Spread the love

 

Met cabotage1 wordt de praktijk bedoeld van transporteurs die na een transport vanuit een EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat in die tweede EU-lidstaat binnenlandse vervoeropdrachten uitvoeren, maar daar wel volgens de sociale regels van hun land van oorsprong blijven werken. Na verloop van een bepaalde periode rijden ze dan met een transportopdracht terug naar hun land van oorsprong.

Cabotage is sociale dumping

In de praktijk komt het er op neer dat Belgische transportbedrijven bijvoorbeeld Poolse chauffeurs met Poolse trucks inzetten op Belgische bodem, volgens de voor de Belgische werkgever veel gunstigere arbeidsvoorwaarden van Polen (waarbij het Poolse vervoerbedrijf in werkelijkheid dikwijls deels of geheel eigendom blijkt te zijn van het Belgische bedrijf). Door die voor henzelf winstgevende sociale dumping zetten zij tevens Belgische chauffeurs onder druk om eveneens slechtere arbeids- en loonvoorwaarden te aanvaarden

Over het nieuwe EU Mobility Package werd lang onderhandeld met vakbonden en de werkgevers van de betrokken sectoren. De praktijk van cabotage wordt met dit akkoord niet helemaal afgeschaft maar wel aan banden gelegd. Het compromis dat werd bereikt gaat nog steeds niet volledig in op de eis van de vakbonden dat alle chauffeurs van alle EU-lidstaten moeten kunnen werken volgens de sociale voorwaarden van het land waar ze rijden, niet van hun land van oorsprong.

De werkgevers leggen zich dus niet neer bij dit bereikte compromis en hebben via lobbying gedaan gekregen dat 7 EU-lidstaten beroep indienen tegen het akkoord. Blijkbaar sluit de Belgische federale regering zich nu bij dit beroep aan.

Frank Moreels, voorzitter van de BTB, is formeel: “Het Mobility Package is het compromis van jarenlang overleg tussen de Europese commissie en de sociale partners dat vorige zomer werd goedgekeurd. Door zich nu aan te sluiten bij 7 andere Europese landen laat België zich van haar lelijkste kant zien.”

Politieke middelvinger naar de sociale strijd

“Ook wij als vakbonden hadden zaken in het Mobility Package willen zien staan. De onmiddellijke invoering van de digitale tachograaf evenals de tachograafplicht voor alle voertuigen voor professioneel vervoer sneuvelden onderweg (tijdens de onderhandelingen, nvdr.). Maar wij konden, in tegenstelling tot de werkgevers, ons neerleggen bij het gevonden compromis.”

“Door mee te gaan in de verzuchtingen van de werkgevers is duidelijk welke kant de nieuwe minister van Mobiliteit kiest. Niet alleen geeft hij hiermee het signaal dat het sociaal overleg geen enkele waarde meer heeft, want blijkbaar kan een afgesloten akkoord te allen tijden opgezegd worden.”

Moreels besluit zijn persmededeling als volgt: “Veel erger is het feit dat deze minister hiermee een dikke middelvinger opsteekt naar Europa in haar strijd tegen de sociale dumping en oneerlijke concurrentie in de transportsector. Hij rolt de rode loper opnieuw uit voor misbruik en geeft malafide werkgevers opnieuw vrij spel. Onaanvaardbaar en schandalig!”

 

Note:

1  De term cabotage is afgeleid van zeevaarder Giovanni Cabot, die de ontdekkingsreizen van Christoffel Columbus (na zijn eerste reis alleen) mee leidde. Columbus (uit Genua) was net als Cabot (uit Venetië) een Italiaan die in Spaanse opdracht werkte.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!