Opinie - Crisiscel Cultuur

Crisiscel Cultuur: zet ons in als partner #greenlightforculture

vrijdag 26 februari 2021 22:19
Spread the love

 

We vroegen groen licht en kregen een time-out. We laten ons groen licht een week branden. Dit is een kans om de cultuur- en evenementensector in te zetten, als partner op het terrein. Als oplossing om mensen op een gecontroleerde manier te laten samenkomen, ook in de publieke ruimte. We zien de problemen toenemen, zowel wat betreft de mentale gezondheid van mensen als het gebrek aan efficiënte crowd control. We kunnen daar met cultuur perfect een antwoord op bieden, maar worden opnieuw gedwongen om aan de zijlijn toe te kijken. Dat we hier nu geen rol kunnen en mogen in spelen, valt dubbel zwaar.

We werkten al van bij het begin van de lockdown nauw samen met experten om een route uit te stippelen naar de normaliteit. Constructief. Onze protocollen zijn tot in de puntjes uitgewerkt, veilig en up-to-date. We begrijpen dat het moeilijk is met zekerheid data te plakken op mogelijke heropeningen van onze sector. Maar een bevestiging van dat routepad – dat houvast zou bieden  aan alle cultuurwerkers in een sector die veel voorbereidingstijd nodig heeft bij heropening – was het minimum dat we verwachtten. We vinden het bijzonder jammer nu nog langer in onzekerheid te gehouden te worden. Net op een moment waar men onze expertise had kunnen gebruiken.

Nu we onze rol niet kunnen vervullen, vragen we bijgestuurde steunmaatregelen voor de vele artiesten en cultuurwerkers, kunst- en cultuurorganisaties en toeleveranciers die financieel en mentaal de dupe zijn van het ontbreken van perspectief. We nemen graag vanaf morgen de gesprekken met de betrokken overheden terug op. Constructief, zoals steeds, om werk te maken van een integraal relanceplan.

Het is hoog tijd dat de rol van kunst en cultuur voor het algemeen mentaal welzijn én onze internationaal geprezen expertise in de organisatie van evenementen erkend en aangewend wordt. Voor het nut van iedereen!

 

Crisiscel Cultuur

Artiestencoalitie, Event Confederation, cult! netwerk cultuurhuizen, De Federatie, Lokale kunstoverlegplatformen (LOKO’s in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Limburg, Mechelen, Meetjesland, Oostende, Waasland, …), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.  

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!