‘Werknemers hebben zich dubbel geplooid en verdienen nu waardering’

woensdag 24 februari 2021 17:57
Spread the love

Zonder strenge coronaregels had de nieuwe federale regering en de werkgevers wellicht al een grote vakbondsbetoging aan de broek. Oorzaak van de onvrede is de veel te enge marge die er is om te onderhandelen over loonsverhogingen de komende twee jaar. Maximaal 0,4 procent, meer zit er niet. Dat is netto een paar euro per maand extra. Veel te weinig vinden veel werknemers die zich de afgelopen maanden hebben dubbelgeplooid of net groot inkomensverlies leden.

De loonwet van 1996 en de verstrenging daarvan door de regering-Michel heeft de tweejaarlijkse loononderhandelingen in een dwangbuis gestoken. Vakbonden en werkgevers moeten het cijfer van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven volgen en deze keer is dat een magere 0,4 procent. Dat cijfer houdt volgens complexe berekeningen rekening met de verwachte loonstijging in de buurlanden en moet de lonen in België in bedwang houden.

Die loonwet is al langer een doorn in het oog van de vakbonden, maar deze keer is het extra prangend. Dat komt doordat de marge almaar kleiner wordt. Begin maar eens aan wekenlange onderhandelingen over een paar euro per maand. Maar ook doordat de meeste werknemers een stevig jaar achter de rug hebben.

In de sectoren die open bleven, moesten veel mensen een tandje bijsteken en bovendien gevaar op besmetting trotseren. In andere sectoren kwam er het slopende thuiswerk. Nog andere sectoren sloten de deuren waardoor werknemers inkomensverlies leden.

Winst

De verschillende regeringen trokken de portefeuille open voor steunmaatregelen, maar van dat overheidsgeld kwam er weinig op de rekening van werknemers terecht. Komt daar bij dat heel wat bedrijven het net in coronatijden heel goed deden.

Carrefour maakte 16,4 procent meer winst dan in 2019. Het dividend van de aandeelhouders van Ahold Delhaize steeg met 18 procent. Dat is toch al iets ruimer dan 0,4 procent. Ook voor heel wat andere bedrijven was het een boerenjaar. Securitas België dat overal de coronamaatregelen mocht helpen in goede banen leiden, schonk de aandeelhouders in december 11 miljoen euro aan dividenden.

“Vele mensen hebben zich de voorbije maanden dubbel geplooid om hun bedrijf en de economie draaiende te houden. Zij verdienen hiervoor waardering en niet alleen in woorden. Anderen mensen leden fors inkomensverlies omdat ze hun werk (tijdelijk) verloren. Daarom vragen wij betere lonen en betere uitkeringen”, zo vatten ze het samen bij ACV-Metea.

Om het dossier in beweging te krijgen, komen de vakbonden donderdag in heel België op straat, coronaproof wel te verstaan. De boodschap van het gemeenschappelijk vakbondsfront is duidelijk: “We moeten afstappen van het wettelijk keurslijf en een hogere loonmarge bepalen die aan de realiteit van alle werknemers en werkneemsters voldoet. Halsstarrig vasthouden aan dit cijfer is ook economisch gevaarlijk want zo wordt de hele economie onderuit gehaald. Door een verhoging van onze koopkracht te weigeren remmen de werkgevers de economische heropleving af en bedreigen ze de sociale vrede, en dit volop in de coronacrisis. In deze context is het nochtans cruciaal een consensus te kunnen vinden over een bijkomende inspanning voor de laagste inkomens, in alle sectoren.”

De socialistische vakbond ABVV komt ondertussen met een nieuw voorstel om de minimumlonen op te trekken. Om snel te evolueren naar 14 euro per uur stelt de vakbond een solidariteitsfonds voor waar alle werkgevers een bijdrage zouden in storten. “Een werkgeversbijdrage van bijvoorbeeld 0,2% van de loonmassa zou het mogelijk maken om de minimumlonen met 1 euro per uur te verhogen”, aldus de vakbond.

Parlement

Woensdag raakte bekend dat parlementsleden Raoul Hedebauw (PVDA) en Marc Goblet (PS, maar in een vroeger leven ABVV-voorzitter) een wetsvoorstel indienen om de loonwet te hervormen. De loonnorm zou in dat geval geen absoluut maximum zijn, maar gewoon indicatief. Sectoren en bedrijven zouden dan kunnen afwijken.

In het regeerakkoord wordt niet gemorreld aan de wet. De verstrenging van de regering-Michel blijft dus overeind. Er staat wel iets over een mogelijke omzendbrief van de regering. Maar voorlopig kaatst de regering de bal terug naar vakbonden en werkgevers. Die laatsten zitten daarmee net als bij de regering-Michel opnieuw in een zetel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!