Pollenseizoen wordt heviger en duurt langer

Een studie die maar liefst 28 jaar in beslag nam, windt er geen doekjes om: door de klimaatverandering zal het pollenseizoen langer duren en de hoeveelheid pollen in de lucht neemt ook toe. Hooikoortspatiënten zetten zich maar beter schrap.ipsn

maandag 15 februari 2021 15:48
Spread the love

De studie duurde van 1990 tot 2018 en verzamelde data uit 60 meetstations in Noord-Amerika en Canada. Die gegevens zijn nu geanalyseerd en verschijnen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De auteurs schrijven dat het pollenseizoen vandaag tot twintig dagen vroeger begint en tot acht dagen langer duurt. Ook zien ze een stijging in de pollenconcentraties met 21 procent ten opzichte van 1990. Ze koppelen die waarnemingen aan de stijging van de temperatuur op aarde. Die maakt onder meer dat planten sneller stuifmeel beginnen te produceren.

Klimaatverandering

“Onze resultaten laten zien dat de klimaatverandering door menselijke activiteit, de pollenseizoenen in de afgelopen drie decennia heeft verzwaard, en dat dit bijbehorende schadelijke effecten heeft op de gezondheid van onze luchtwegen”, schrijven ze.

De verlenging van het pollenseizoen zal volgens hen een impact hebben op de frequentie en de ernst van allergieën en astma. Het aantal luchtweginfecties zal volgens hen toenemen en dat zal gevolgen hebben voor de schoolprestaties van kinderen, de economie in het algemeen en de toename van hospitalisaties.

Hoewel de onderzoekers hun studie uitvoerden in Noord-Amerika, denken ze dat hun bevindingen ook opgaan voor andere werelddelen. In een interview met website scientias.nl laat onderzoeker William Anderegg optekenen dat het vrij waarschijnlijk is dat de resultaten voor veel regio’s in de wereld van toepassing zijn.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!