Bron: Cubanismo
Opinie - Cubanismo.be

Cuba bezorgd over sterk gestegen Covid-cijfers

maandag 8 februari 2021 16:25
Spread the love

 

Eerst het goede nieuws: tot op vandaag zijn in Cuba tijdens de hele covidpandemie ‘slechts’ 218 doden te betreuren. Dat is liefst 97 keren minder dan in België waar ook ongeveer 11 miljoen mensen wonen, maar waar al meer dan 21.100 mensen aan covid stierven. Maar het slechte nieuws is een ….

Spectaculaire stijging

In januari schoten de besmettingscijfers pijlsnel de hoogte in. Waar het aantal dagelijkse besmettingen vele maanden rond de 80 a 90 schommelde, schoten ze op 2 februari voor het eerst boven de 1.000 (Cuba: 1.044, België: 2.324). De overgrote meerderheid is het gevolg van inlandse besmettingen. Door de scherpe stijging vorige maand, werd weliswaar nog méér getest wat het stijgende cijfer voor een gedeelte verklaart, maar waarschijnlijke zijn de belangrijkste redenen – zoals in vele andere landen – regelmoeheid in combinatie met besmettelijkere virusvarianten.

In december werd de luchthaven heropend en de toeristen werd op het hart gedrukt om op een zelfgekozen adres 10 dagen in quarantaine te gaan. Vermoedelijk hielden ze zich daar niet allemaal aan en geraakten zo nieuwe – veel besmettelijkere – virusvarianten het eiland op, wat kan verklaren waarom de interne besmettingen zo’n vlucht namen vorige maand.

Vanaf zondag 6 februari zullen toeristen en Cubanen die in het buitenland wonen daarom – zoals in maart vorig jaar – opnieuw verplicht een week in een toegewezen quarantainehotel moeten verblijven in afwachting van een 2de negatief testresultaat. Besmette bezoekers worden daarna uiteraard verplicht geïsoleerd en verzorgd in afwachting van genezing of repatriëring.

Door de  – door covid en de verstrengde blokkade – toegenomen schaarste, staan vaak lange -en dus langdurige -rijen voor vele winkels. Ondanks herhaalde oproepen van overheden en gezondheidspersoneel en controle door politie, wordt daarbij niet steeds correct een mondmasker gedragen en voldoende afstand gehouden.

Vermits het Cubaanse vaccin Soberana 2 ten vroegste in juni voldoende getest zal zijn, en Cuba – nog minder dan andere landen in het Zuiden – mag rekenen op vaccinsolidariteit, vormen opnieuw verhoogde preventie-inspanningen en testing- tracing, en isolation – de enige mogelijke keuze.

97 keer minder doden onder 11 miljoen Cubanen dan onder 11 miljoen Belgen

Het zeer lage sterftecijfer is aan verschillende factoren te danken. Vooreerst is er de door de WHO en ook Erika Vlieghe geroemde – arbeidsintensieve preventie- en tracingbezoeken die basisgezondheidswerkers onophoudelijk blijven doen (meer dan 1,5 miljoen sinds maart ’20). Daardoor bleef het aantal besmettingen gedurende heel 2020 laag. Bij die huisbezoeken worden meteen ook alle risicocontacten van een besmette persoon in – regelmatig gecontroleerde – quarantaine gezet zodat de virusverspreiding weinig kans kreeg.

Daarnaast werd iedereen die positief test maar (nog) geen symptomen heeft, uit huis gehaald en ondergebracht in isolatiecentra: nu ongebruikte toeristische accommodaties en hotels:1065 mensen verblijven er momenteel. Een systeem dat handenvol geld en mankracht kost en dat wellicht niet vol te houden is in die vorm. Dagelijks de quarantaine-capaciteit met 500 (ong. helft van 1044 positieven gisteren waren asymptomatisch) verhogen is niet haalbaar.

Wie symptomen ontwikkelt wordt wel meteen gehospitaliseerd. Een groot verschil met België waar de meerderheid van de covidpatiënten thuis mogen/moeten uitzieken en geacht worden zichzelf van de huisgenoten te isoleren. Enkel bij complicaties worden covidpatienten bij ons naar het ziekenhuis gebracht. Dat verklaart waarom de hospitalisaties het enige cijfer zijn dat in Cuba gevoelig hoger ligt dan bij ons 5.445 t.a.v. 1928. Omgekeerd verblijven daarvan slechts 58 patiënten op intensieve zorgen (België: 322).

Tekort aan middelen nu en straks

De Trumpregering heeft de blokkade tot een ongekend niveau opgeschroefd, maar dankzij spaarzame omgang en goede verdeling van de schaarste kon de medische sector toch de schaarse middelen behoorlijk verdelen over het laag aantal zieken. Nu het aantal besmettingen op één maand tijd vertienvoudigde en er dus een pak meer druk op de ziekenhuizen komt wordt het tekort aan beschermingsmiddelen wel heel erg nijpend, zo melden onze contacten.

Nu er zowat voor elke wereldburger dit jaar méér dan één spuit en naald zal nodig zijn dit jaar, wordt binnen enkele maanden wereldwijd schaarste verwacht van dat materiaal. De Cubanen doen een beroep op de solidariteit om hen aan de nodige spuitjes en naaldjes te helpen voor hun vaccinatiecampagne in de zomer.

Nadat Cuba in de hele wereld covid hielp en helpt te bestrijden, tot in Italië en Andorra is het onze morele plicht hen te helpen om van hun vaccinatiecampagne een succes te kunnen maken.

 

Bron:

Cubadebate, persconferentie MINSAP

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op cubanismo.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!