Opinie - Comité Justice pour Lamine

Lamine kreeg de doodstraf. Zal iemand daar ooit voor boeten?

Vandaag buigt de kamer van inbeschuldigingstelling van Gent zich over de vraag of de agenten die betrokken waren bij de dood van Lamine Bangoura zich zullen moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Hieronder worden nog eens alle feiten op een rij gezet.

donderdag 4 februari 2021 13:15
Spread the love

 

1. Op 7 mei werd Lamine Moïse Bangoura gedood door de politie na een zeer brutale en vernederende behandeling. Hij lag plat op de buik met vier agenten die grote druk uitoefenden op zijn lichaam, handboeien rond zijn polsen en spanbanden rond zijn benen en borst. Lamine Bangoura stierf door verstikking in zijn woning.

2. Lamine Bangoura is overleden na extreem geweld, in vernederende omstandigheden, in een sfeer gecreëerd door de politie die doordrongen was van cynisme en racisme.

3. Op 7 mei, in de stad Roeselare, kreeg Lamine Bangoura bezoek met de bedoeling hem uit zijn huis te zetten. Zijn betalingsachterstal van de huur bedroeg 1600 euro. Voor de komst van de deurwaarder vergezeld van twee agenten en een slotenmaker was Lamine niet op de hoogte van het feit dat hij zijn woning moest verlaten. Lamine weigert om zomaar meteen te vertrekken. In plaats van hem wat tijd te gunnen om zich te organiseren, beslissen de politie om er versterking bij te halen. Zo waren ze uiteindelijk met 8 agenten om zich met het lot van één persoon te moeien.

4. Lamine vormde op geen enkel moment een bedreiging voor de fysieke integriteit van de agenten. Toch besloten de agenten om hem te immobiliseren op de zetel in de woonkamer. Zij gebruikten daarbij de wurggreep en een techniek waarbij druk wordt uitgeoefend op een persoon die op zijn buik ligt, twee technieken die internationaal aangeklaagd worden wegens te gevaarlijk. Die technieken zijn extra gevaarlijk als de agenten er niet voor zorgen dat de persoon tijdig weer rechtop komt, wat ze bij Lamine niet gedaan hebben.

5. Terwijl Lamine het uitschreeuwde van de pijn, zoals we kunnen zien op de beelden in de documentaire Lamine Bangoura of de Belgische George Floyd, gemaakt door de journalisten Olivier Mukuna en Cécilia Guypen; terwijl hij duidelijk hulp nodig had, doen de agenten niets. Onder hun gewicht hebben ze Lamine bewust laten sterven. Bij de komst van de ambulanciers durft een agent zelfs te zeggen: “Pas op, hij doet alsof hij dood is.”

6. De uitleg van de politie is een aanfluiting van de werkelijkheid. Ze doen alsof Lamine een gevaarlijke en bedreigende persoon was. De elementen uit het dossier wijzen er eerder op dat de gespannen sfeer geprovoceerd werd door de agenten zelf: een aantal agenten dat volledig buiten proportie is en gedrag dat totaal ongepast is gezien de situatie.

7. Tijdens het onderzoek proberen de agenten hun daden goed te praten door te wijzen op ‘het geagiteerde gedrag’ van Lamine. Die argumenten houden geen steek. Een onderzoek door journalisten van De Morgen stelt dat sterk in vraag. De journalisten konden de politie-opnames van die dag inkijken. Sommige agenten zeiden dat de hond van Lamine bedreigend was. Nochtans had Lamine heel snel op vraag van de agenten de hond opgesloten in de tuin. Sommige agenten hadden het later over een mes. Nochtans wordt op die dag zelf niet verwezen naar een mes dat bedreigend is en er wordt op geen enkele manier aandacht aan besteed.

8. Op 26 juni 2020 besliste de rechter van de Raadkamer van Kortrijk om de agenten niet te vervolgen. Dat is schandalig en onaanvaardbaar. Het juridisch onderzoek schond het meest elementaire recht op gerechtigheid. Zo organiseer je straffeloosheid voor de politie, schend je de herinnering aan Lamine en vertrappel je de waardigheid van de familie Bangoura.

9. Het onderzoek zit vol onregelmatigheden. De agenten werden niet gehoord door het Comité P vlak na de feiten (zoals procedure het nochtans voorschrijft in navolging van de Europese conventie van de mensenrechten als een persoon overlijdt tijdens een politie-interventie. Met de hulp van hun oversten kregen de agenten de kans om zich gezamenlijk voor te breiden op hun verhoor door het Comité P. De video die een deel van de interventie toont werd niet geanalyseerd, enzovoort.

10. Op een onmenselijke manier wordt het lichaam van Lamine Bangoura vastgehouden in het mortuarium ondanks de vraag van de familie om het lichaam te recupereren en te begraven. Tot op vandaag, bijna drie jaar na de feiten ligt Lamine nog altijd opgebaard. Blijkbaar werden de familieleden zelfs geïntimideerd toen ze vroegen om het lichaam te recupereren.

11. Na de buitenvervolgingstelling van 26 juni 2020 ging de familie Bangoura in beroep. Op 4 februari 2021 vindt de zitting plaats voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Daar zal de rechter beslissen of de acht agenten die betrokken zijn bij de dood van Lamine doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. Gezien het grote aantal aanklachten tegen de politie zou de bevestiging van de niet-invervolgingstelling een schandalig besluit zijn dat de institutionele organisatie van straffeloosheid van de politie in geval van racistische moord bevestigt.

12. Boven alles is het belangrijk dat de acht agenten betrokken bij de dood van Lamine Bangoura voor de correctionele rechtbank verschijnen in een publiek proces. De oversten van de betrokken politiezone moeten eveneens voor de rechter verschijnen.

13. Het is onaanvaardbaar dat er geen enkele schorsing werd ingesteld tegen de agenten na de dood van Lamine Bangoura.

14. Bij de organisatie van de straffeloosheid hoort ook de vernederende behandeling die de familie Bangoura onderging na de dood van Lamine. En dat gedurende de hele periode van de juridische procedure die er op volgde. Ook voor hen moet gerechtigheid geschieden.

15. Binnenkort ligt het lichaam van Lamine Bangoura drie jaar in het mortuarium. De familie werd geconfronteerd met verschillende onverantwoorde obstakels die hen verhinderden om het lichaam van Lamine te recupereren. Vandaag is de factuur opgelopen tot 30.000 euro.

16. Het is belangrijk dat Lamine Bangoura zo snel mogelijk in alle waardigheid kan begraven worden. De hele kost verbonden van de bewaring van het lichaam van Lamine Bangoura moet worden betaald door de Belgische overheid.

 

Uw financiële steun voor de familie is welkom via deze link.

Meer informatie: Comité Justice pour Lamine 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!