Comité Justice Pour Lamine

Manifestanten verzamelen in Gent in solidariteit met Lamine Bangoura

Donderdag 4 februari om 14u moet het Hof van Beroep in Gent zich buigen over de buitenvervolgingstelling van de politieagenten die betrokken zijn bij de dood van Lamine Bangoura. Een vijftigtal manifestanten komt bijeen op De Kouter om gerechtigheid te vragen voor zijn dood en hun solidariteit te tonen met Lamine Bangoura en zijn familie. 

dinsdag 2 februari 2021 12:59
Spread the love

 

Lamine Bangoura stierf op 7 mei 2018 in Roeselare na een uithuiszetting door de politie. Het autopsieverslag toont aan dat hij stierf door verstikking. Op 26 juni 2020 besliste de Raadkamer van Kortrijk om de betrokken agenten niet te vervolgen. De nabestaanden van Lamine Bangoura gingen in beroep. De zitting van 10 november 2020 werd verdaagd naar 4 februari 2021 voor de pleidooien. Op die dag wordt de zaak opnieuw gepleit voor het Hof van Beroep en hoopt de familie Bangoura op de doorverwijzing van hun zaak naar de strafrechtbank.

Alexis Deswaef, de advocaat van de familie Bangoura, legt uit: ‘De acht politieagenten moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen waar een openbaar proces kan gevoerd worden. Een buitenvervolging van de politieagenten is onbegrijpelijk en  onaanvaardbaar. Daar moet ook duidelijk worden hoe het onderzoek samenhangt van leugens, georganiseerde afleidingsmanoeuvres en nalatigheden. Zo werden de agenten pas een maand na de feiten verhoord, wat hen de kans gaf om hun verhaal onderling af te stemmen. Dit gaat in tegen internationale rechtsregels. De videobeelden die gemaakt werden van het politiegeweld werden tijdens door de raadkamer, die de buitenvervolging uitsprak, niet eens bekeken.’

De leden van het Comité Justice Pour Lamine stellen in een reactie: ‘Dit duidt op een georganiseerde straffeloosheid, zoals bij vele racistische politie interventies waar het slachtoffer sterft. Ook de onwaardige behandeling van de familie Bangoura tijdens het onderzoek en de gerechtelijke procedure past binnen dit kader. De familie heeft Lamine nog altijd niet kunnen begraven. We eisen dat dat zo snel mogelijk en in alle waardigheid kan gebeuren en dat de Belgische Staat alle mortuariumkosten op zich neemt.’

Jean Pierre Bangoura, de vader van Lamine, hoopt dat de correctionele rechtbank de familie duidelijkheid zal geven over de vele vragen en tegenstrijdigheden die nog steeds bestaan rond de dood van zijn zoon.

 

Praktisch:

De manifestatie vindt plaats op donderdag 4 februari om 14u aan de Kouter in Gent. De manifestanten zullen de coronamaatregelen die opgelegd werden door de Gentse politie naleven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!