Hospitaal in Manaus, Amazonas, waar talrijke COVID-zieken stierven bij gebrek aan zuurstofflessen voor beademing. Foto: Nacho Lemus/Telesur
Noam Chomsky, Vijay Prashad, Globetrotter,

Chomsky en Prashad roepen op tot tribunaal voor misdaden tegen de mensheid door regeringen tijdens COVID-pandemie

Noam Chomsky en Vijay Prashad lanceren een oproep voor een internationaal tribunaal over misdaden tegen de mensheid tijdens de Covid-pandemie door de regering van Braziliaans president Jair Bolsonaro, maar richten hun pijlen ook op de regeringen in de VS, Groot-Brittannië en India. Aanleiding is een schandaal met zeer dramatische gevolgen in de Braziliaanse stad Manaus.

dinsdag 2 februari 2021 18:45
Spread the love

 

Een week voor zich in Manaus, Brazilië1, een immens drama voltrok – dood door verstikking van COVID-patiënten – waren de deelstaatregeringen en de federale regering al gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan zuurstof. Geen enkele moderne staat die naam waardig – zoals Brazilië – zou ooit zo diep mogen zinken dat ze moet erkennen dat ze deze waarschuwingen zonder gevolg heeft gelaten en de eigen burgers eenvoudigweg heeft laten sterven zonder dat daar enige reden toe was.

Zowel een rechter van het Hooggerechtshof als de hoogste magistraat eisten dringende maatregelen van de Braziliaanse overheid, maar de regering van president Jair Bolsonaro deed niets. Alles in dit verhaal – in detail beschreven in het rapport van advocaat-generaal José Levi do Amaral – riekt naar een beerput van privatisering en onbekwaamheid.

Reeds begin januari 2021 wisten plaatselijke gezondheidswerkers dat een acuut tekort aan zuurstof dreigde. Hun waarschuwingen vielen echter in dovemansoren.

Amper zes dagen vóór de ziekenhuizen in Manaus zonder zuurstof vielen, bracht het privébedrijf, wiens taak het was de zuurstof – een onmisbaar hulpmiddel in de strijd tegen COVID-19 – te leveren, de regering van hun bevoorradingsprobleem op de hoogte. Ook met deze informatie van de leverancier deed de regering niets.

Later zou ze beweren – tegen elk wetenschappelijke advies in – dat een vroege behandeling tegen het coronavirus toch niet werkzaam zou zijn. Deze blijken van onverschilligheid en incompetentie vanwege de regering van Bolsonaro brachten procureur-generaal Augusto Aras ertoe op te roepen tot een gerechtelijk onderzoek.

Terwijl president Bolsonaro uitblonk in nietsdoen, verscheepte de Venezolaanse regering uit solidariteit een lading zuurstof naar Manaus.

Deze recente ontwikkeling vindt haar oorsprong in een giftige mix van privatisering, onkunde en apathie onder auspiciën van de regering. Dit moet een nieuwe impuls kunnen geven aan de zaak tegen president Jair Bolsonaro, die vakbonden uit de Braziliaanse gezondheidszorg in juli 2020 bij het Internationaal Strafhof (ICC) aanhangig maakten.

Het probleem is niet zozeer de schuld van Bolsonaro alleen of zelfs van Brazilië alleen. De echte oorzaak ligt bij de neoliberale regeringen in de VS, Groot-Brittannië, India en elders. Deze regeringen stellen maar wat graag alles in het werk om het winstgevende bedrijven en miljardairs naar hun zin te maken.

 

Vijay Prashad sprak met Arundhati Roy over de selectieve lockdown door de Indische regering, die alleen de arme bevolking treft en de rijken en de bedrijven ongemoeid laat (18:42, Engels):

 

In veel geringere mate hebben ze daarentegen oog voor de noden van hun eigen burgers en voor de bepalingen van hun eigen grondwetten. Wat we nu zien gebeuren in landen als Brazilië kan alleen maar geduid worden als een misdaad tegen de mensheid.

Dit is het gepaste ogenblik om een burgertribunaal op te richten dat moet onderzoeken hoe het kon gebeuren dat de regeringen van Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Narendra Modi en anderen er maar niet in slagen de verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen.

Dit volkstribunaal moet het feitenmateriaal verzamelen om zo te voorkomen dat de betrokken staten hun sporen op de plaats van de misdaad kunnen wissen. Zo kan dit tribunaal het ICC een solide basis bieden voor een forensisch onderzoek naar deze misdaad tegen de mensheid zodra de politieke wurggreep op het Gerechtshof wat losser is geworden.

We zouden allemaal verontwaardigd moeten zijn. Al komt het woord ‘verontwaardiging’ niet eens in de buurt van wat we zouden moeten voelen.

 

Chomsky and Prashad: Why we need a tribunal on governments’ crimes against humanity during COVID verscheen op 21 januari in People’s Dispatch.

Lees ook: Chomsky en Prashad: naast Covid-19 zijn er drie bedreigingen voor het leven op aarde die we moeten aanpakken in 2021.

 

Note:

1Manaus is de hoofdstad van de deelstaat Amazonas in het noordwesten van Brazilië, grenzend aan Peru, Colombia en Venezuela. In Amazonas leven amper 4 miljoen mensen op een oppervlakte 1,7 miljoen km2, driemaal Frankrijk. De helft woont in de hoofdstad Manaus, op meer dan 4.000 km van Rio de Janeiro, zo ver als Bergen, Noorwegen tot Rabat, Marokko.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!