Bron: Ineos Will Fall

Antwerpse kunstenaars ontwerpen stickers tegen INEOS Project One

Zeven Antwerpse kunstenaars hebben een stickercampagne georganiseerd om te protesteren tegen de komst van de nieuwe plasticfabriek INEOS Project One in de Antwerpse haven.

dinsdag 2 februari 2021 14:42
Spread the love

 

Onder anderen Charlotte Dumortier, Cazzimir Meulemans, Fred, El Neoray, Karen François en Rein Vyncke maakten een ontwerp voor een set van negen stickers die de campagne “Ineos Will Fall” ondersteunt. Het is een originele manier om de problematiek rond de geplande plastic-fabriek bij het grote publiek verder onder de aandacht te brengen. Vrijwilligers van verschillende burgerbewegingen en actiegroepen hebben de stickers tijdens het voorbije weekend verspreid in de stad Antwerpen.

Bron: Ineos Will Fall

Met deze ludieke actie willen de actievoerders de talrijke schadelijke gevolgen en misleidende argumentatie van INEOS Project One nog eens in de verf zetten. Eén van de betrokken kunstenaars verwoordt het zo: “Project One is gedoemd om te falen, niet in het minst omdat heel dit project gebaseerd is op een voorbijgestreefd industrieel model dat verder inzet op het gebruik van fossiele brandstoffen, meer bepaald op zeer goedkoop, maar uiterst schadelijk schaliegas. Ethaan, een bijproduct van schaliegas wordt door INEOS gebruikt als grondstof van onder andere wegwerpplastic, terwijl er nu al een wereldwijde overproductie van plastic is. Dit zal er voor zorgen dat de prijs van plastic op de wereldmarkt nog verder naar beneden gaat, waardoor de ontwikkeling van innovatieve alternatieven en gerecycleerd plastic al op voorhand wordt gefnuikt. Bovendien is de kans groot dat nieuwe milieu-reglementeringen de productiekosten van de geplande INEOS-fabriek aanzienlijk zullen doen oplopen, waardoor Project One bij voorbaat al gedoemd lijkt tot sluiting.”

Bron: Ineos Will Fall

De vergunningsaanvraag werd al in november geschorst en ondertussen is Project One reeds gehalveerd. Voorlopig zal alleen de ethaankraker gebouwd worden. De actievoerders strijden verder en blijven nog steeds eisen dat het Vlaams belastinggeld dat gebruikt wordt om de mega-fabriek van INEOS naar de haven van Antwerpen te lokken, op een betere manier geïnvesteerd wordt. Ineos Will Fall eist een subsidiëringsstop voor fossiele brandstoffen en pleit ervoor om volop te investeren in een toekomstgerichte, duurzame en circulaire haven. Op die manier zorgt men voor kwaliteitsvolle en gediversifieerde jobs, geeft men echte werkzekerheid aan de werknemers in de haven en houdt men tegelijkertijd de CO2-uitstoot van de haven binnen de perken.

Bron: Ineos Will Fall

“In een wereld waar we hoe langer hoe meer inzien dat onze CO2-uitstoot naar omlaag moet en waar we overspoeld worden met goedkoop wegwerpplastic, is het absurd om publieke staatssteun te geven aan een bedrijf dat sterk vervuilende fracking van schaliegas blijft toepassen, een proces dat enorme methaanlekken en CO2-uitstoot genereert en de wereld nog meer vergiftigt. Het is te zot voor woorden dat de Europese Unie aan de ene kant een verbod stemt op wegwerpplastic en zelfs duidelijke plannen heeft voor het invoeren van een plastictaks, terwijl de Vlaamse overheid en de haven van Antwerpen een fabriek wil binnenhalen die juist de basisstoffen voor dit soort plastics produceert”, aldus de initiatiefnemers van de stickercampagne.

Bron: Ineos Will Fall

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!