Coronavirus is niet de grote gelijkmaker: check je coronaprivilege

donderdag 14 januari 2021 17:48
Spread the love

 

Covid-19 is niet de grote gelijkmaker die sommigen het virus als kwaliteit toeschrijven. Meer en meer studies tonen aan dat de pandemie een grotere invloed heeft op het leven van reeds benadeelde groepen, terwijl het bovendien de al bestaande ongelijkheden versterkt.

In de VS lopen zwarte Amerikanen en de Latino-bevolking drie keer meer kans om te sterven aan de ziekte dan witte Amerikanen. In Groot-Brittannië is het dan weer stuitend dat maar liefst 64 procent van het verplegend personeel en 95 procent van de dokters die tot nu toe stierven aan het virus tot de zwarte bevolking of etnische mindergroepen behoorden.

Dit contrast werd gelinkt aan tal van factoren, waaronder een gebrek aan beschermend materiaal voor medisch personeel van kleur. Recentelijk werd echter het verband tussen structureel racisme en de pandemie belicht door de tragische dood van Dr. Susan Moore, een zwarte dokter uit Indianapolis. Susan Moore stierf aan Covid-19, slechts enkele weken nadat ze op Facebook een bericht had geplaatst over de racistische behandeling die ze moest ondergaan als corona-patiënte.

In tegenstelling tot Groot-Brittannië en de VS worden de Covid-patiënten in België niet gelinkt aan hun etniciteit. Toch weten we dat het virus structureel racisme in België en in heel Europa versterkt. Bovendien zien we in België een zorgwekkende trend waarbij lage-inkomensgroepen van eender welke achtergrond – voornamelijk kwetsbare jongeren – veelal hoge-risicojobs bekleden, zich in benauwde woonomstandigheden bevinden, meer spanningen in de familie moeten ondergaan, een achterstand oplopen op school en lijden aan een gebrek aan sociaal contact.

2020 was voor iedereen een jaar dat we om tal van redenen nooit zullen vergeten. Zowel de pandemie als de Black Lives Matter-protesten staan in ons geheugen gegrift, alsook het groeiende besef dat we de normale gang van zaken beter achter ons laten. Het begin van dit nieuwe jaar is daarom het ideale moment voor een kleine zelfreflectie.

Hieronder vind je een checklist die je uitnodigt de mate van je “corona-privilege” aan te duiden. Deze lijst is zeker niet volledig – er zijn nog talloze andere voorbeelden van privileges. Het is louter een instrument om even stil te staan bij onze eigen ervaringen gedurende de huidige situatie en een blik te werpen op voorrechten waarvan we ons misschien niet eens bewust waren. Op die manier kunnen we nadenken over hoe we aan een betere maatschappij kunnen werken.

Doorlees de lijst en geef jezelf een punt voor elke zin die van toepassing is voor jou. Hoe meer punten je hebt, hoe meer privileges je hebt gedurende de pandemie!

 

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Note ‘stelling 32’: Neurodiversiteit omschrijft de natuurlijk aanwezige variaties van het menselijke brein ten opzichte van sociale interacties, leren, aandacht, stemming en de vele andere functies die onze hersenen uitvoeren. Dit begrip daagt de algemene opvatting uit dat neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD strikt pathologisch zouden zijn. Sociale barrières, niet medische, zijn in deze visie de voornaamste oorzaak van de sociale invaliditeit van een persoon (nvdr.).

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

 

Gemaakt door:

Collaborative text: by Belgian activists

Final editing and writing: Joanna Britton

Illustrations (in website version): Nina Nijsten

Graphic design: Ingrid Vanderhoeven

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!