Franstalige cultuursector ijvert ook voor sociaal statuut kunstenaars, tijd voor bundeling krachten

De cultuur is een van de zwaarst getroffen door de pandemie getroffen sectoren, maar reeds voor Covid-19 hadden kunstenaars weinig degelijke sociale rechten. De sector eist al lang een nieuw degelijk sociaal statuut, ook in het Franstalige gedeelte van België. Redenen te over om de krachten te bundelen. Maandag 4 januari organiseert de actiegroep #BalanceTaCrise er een online consultatie over.

woensdag 30 december 2020 16:50
Spread the love

Maandag 4 januari houdt de actiegroep #BalanceTaCrise een ‘burgerconsultatie’ over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstenaars. , met der medewerking van Marie-Colline Leroy, federaal parlementslid voor Ecolo en Voorzitster van de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Matteo Segers, lid van het Parlement van de Waals-Brusselse Federatie voor Ecolo, en Anne-Catherine Lacroix, juriste bij het Atelier des Droits Sociaux.

De cultuursector wordt zeer zwaar getroffen door de pandemie. De sociale situatie van kunstenaars in het algemeen is echter al veel langer een enorm sociaal probleem. Robrecht Vanderbeeken, vakbondsverantwoordelijke voor ACOD-Cultuur wees er al op in een opinie van april 2018. Enkele citaten uit dat artikel maken duidelijk waar het schoentje (heel hard) wringt.

“Dat kunstenaars doorgaans met korte contracten werken bij meerdere opdrachtgevers en dat hun scheppend werk zich niet meteen in een klassiek uurrooster laat passen, mag geen excuus zijn om ze dan maar gratis of onderbetaald te laten werken. Beweren dat ze als freelancer maar beter moeten onderhandelen, is te gemakkelijk.”

“Meer nog dan hun werksituatie is de economie van de kunstwereld atypisch. Vergeleken met andere beroepen zijn het namelijk niet de werkgevers die in het merendeel van het inkomen voorzien. Kunstenaars kunnen met hun theaterstuk, tentoonstelling of muziekopvoering dikwijls maar bij een cultuurhuis aan de slag als hun creatie vrijwel klaar is. De meeste arbeid zit er dan al op.”

Samenwerking van de cultuursectoren in het hele land voor het sociaal statuut van de kunstenaar is een vanzelfsprekende noodzaak

Vanuit de federale oppositie pleitte de N-VA er in 2019 nog voor om de werkloosheidsuitkeringen uit te kleden door ze degressief (uitstervend in de tijd) te maken, een maatregel die onder meer kunstenaars zwaar zou treffen. Zie daarover eveneens Robrecht Vanderbeeken in januari 2019.

COVID-19 heeft met andere woorden een chronisch probleem zeer acuut gemaakt. In deze omstandigheden is samenwerking van de cultuursectoren in het hele land een vanzelfsprekende noodzaak geworden. Hier moet over worden nagedacht voor het einde van de pandemie. Anders nemen de neoliberale krachten het over. Dit is een kwestie van gezond verstand en van overleven.

#BalanceTaCrise

Het collectief @BalanceTaCrise begon op 24 september 2020 door Gea Zazil, Annabelle Locks, Sebastien Chartier. Zij hielden een eerste rondetafel op 13 oktober 2020 en willen met hun initiatief een stem geven aan de mensen in de cultuursector over hun financiële problemen en de media er toe brengen hierover te berichten en de politieke besluitvormers te informeren over de realiteit die zij elke dag leven.

De webinar van #BalanceTaCrise gaat door op maandag 4 januari. De voertaal is Frans. Deelname van Vlaamse stemmen is welkom.

https://www.facebook.com/BalanceTaCrise

https://www.facebook.com/events/1049663975536438

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!