Bezetting Bernadette
Opinie - Bernadette blijft!

Bezetting Bernadette

Solidair met de boodschap blok per blok! Geven we een tijdelijke invulling aan de Sint- Bernadettestraat 416. Een wooninstitutie heeft niet het recht vanuit deze - hogere - positie de levendige dynamiek van een hechte gemeenschap te doorbreken. Wij, Gentse burgers moeten onze instituties verantwoordelijk stellen voor het recht op woonst! Met onze actie stellen we het lot van de Bernadette opnieuw ter discussie. De strijd is nog niet verloren.

maandag 28 december 2020 16:11
Spread the love

Wij hopen dat onze actie erkenning krijgt van de buurt en dat deze kan leiden tot een samenspraak met de gemeenschap. Wij gaan in ons tijdelijk ingevulde pand een gemeenschappelijke planbureau opstarten om zo vanuit directe democratie een concreet, maar alternatief plan op te bouwen voor de toekomst van de wijk. Dat willen we voorleggen aan verantwoordelijke instituties. Wij streven naar de emancipatie van de bewoners van de Bernadette en andere sociale bewoners in gelijkaardige situaties.

Wachtlijst voor sociale woningen

Het aantal kandidaten voor de wachtlijst voor sociale woningen in Gent loopt op tot maar liefst 11000 burgers. Desondanks halveerde de regering in 2019 het aantal nieuw beschikbare sociale woningen tegenover het jaar eerder. Concreet betekent dat 900 sociale woningen, waarvan 145 te Gent. De groep die in aanmerking komt groeit, maar de aanbouw van nieuwe sociale woningen gaat steeds trager. Afgezien van de wachtlijst van vijf jaar lang slinkt het budget voor sociaal wonen toch in het meerjarenplan van 2020-2025. 50 miljoen euro wordt slechts 45 miljoen euro. Heeft het nog zin om je als kandidaat-huurder aan te melden op de wachtrij van sociale woningen? Is dit wel sociaal? Wat met de tussentijd?

Daarnaast haalt stad Gent budget voor de bouw van sociale woningen uit de verkoop van publieke landbouwgronden. Zo verliezen we een waardevol publiek patrimonium dat al sinds de middeleeuwen in publiek bezit is van stad Gent en haar inwoners. Wij verliezen niet alleen de democratische controle over de gronden maar ook een mogelijkheid om deze te pachten aan boeren die zelf een schaarste ervaren wat betreft grond. De inkomst van die pacht is een duurzame investering om sociale woningen mee te bouwen en te onderhouden. (zie dehongerigestad.be)

Woningen zijn meer dan bakstenen

Het verhaal van de Sint-Bernadettewijk is ook een verhaal van beleidskeuzes op Vlaams niveau. Door de wetgeving is een sociale huisvestingsmaatschappij verplicht offertes te vragen aan zes ondernemingen en is ze verplicht daarvan de goedkoopste te selecteren. Dat wil zeggen dat zo’n maatschappij niet per definitie de beste prijs/kwaliteit verhouding kiest. Dat is een kwalijke zaak voor de kwaliteit én op termijn ook de veiligheid van sociale woningen.

Sint-Bernadettewijk renoveer blok per blok. Door een huis te bezetten in de Sint-Bernadettewijk willen we aankaarten dat steeds meer panden leegstaan maar dat er van een sociaal woonbeleid geen sprake is. Na de ophef over de slechte staat van de woningen in de Sint-Bernadettewijk besloot WoninGent om deze sociale woonwijk te slopen. WoninGent berooft deze 123 gezinnen niet van een huis, maar wel van een thuis. Afgezonderd van hun gemeenschap plaatsen ze bewoners, sommigen daar geboren en getogen, elders in Gent.

Vele bewoners wilden echter een renovatie blok per blok. Naar hun stem luisterde WoninGent niet. Met deze bezetting willen we deze toch versterken. Woningen meer zijn dan bakstenen. De sloop van deze wijk zet een heel sociaal weefsel op straat. WoninGent kon kiezen voor het slopen van de woningen die onbewoonbaar bleken, maar overschakelen op renovatie waar mogelijk. Renovatie. Blok per blok. Vandaag hangen we onze banner op die de wil van de inwoners nastreeft. Wij hopen opnieuw de discussie over het lot van de Bernadette te openen. We willen, in samenspraak met de bewoners, kijken hoe we hun stem beter kunnen laten horen. Bernadette blijft!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!