Bron: AnyRgb
UHasselt, Indiville

Jongeren in sociaal isolement door coronacrisis: behoefte aan psychologische hulp tot bijna 1/3 hoger bij jongeren en studenten

Onderzoek van UHasselt en Indiville bevestigt de zware impact van de coronacrisis op Vlaamse jongeren en jongvolwassenen. Zo geeft 65 procent van de Vlaamse studenten aan meer stress te hebben dan voor de coronacrisis, maar liefst 63 procent spreekt van een toegenomen gevoel van eenzaamheid. Vooral opvallend: 21 procent van de jongeren geeft aan meer behoefte te hebben aan psychologische hulp, bij studenten loopt dat zelfs op tot bijna één op drie (31 procent).

vrijdag 18 december 2020 18:07
Spread the love

 

De onderzoekers van UHasselt en Indiville hebben met de Corona Impact Monitor 1.000 Vlamingen online bevraagd tussen 10 oktober en 10 november, op zoek naar de impact van corona en de rol die voornamelijk lokale besturen kunnen spelen. De resultaten geven inzicht in de impact van de coronacrisis bij de Vlaming, en die blijkt het grootst bij de jongvolwassenen.

Grafiek 1.

Meer sport en vrijetijd, maar wel meer stress en eenzaamheid

Vooral bij jongvolwassenen en studenten zien we een samengaan van meer vrijetijd en het oppikken of verhogen van sportactiviteiten. “Op zich een goede evolutie, maar onrustwekkend is de impact op eenzaamheid en stress bij jongeren. Hier ligt écht een opdracht, voor alle beleidsniveaus”, vertelt Jo Steyaert van Indiville.

“Vooral de federale overheid (69 procent) en steden/gemeenten (34 procent) blijken voor de Vlaming een grote rol te spelen als beleidsniveau. Het is dan ook aan hen om echt doordacht beleid op mensenmaat te ontwikkelen, zeker nu we een plafond bereikt lijken te hebben en de cijfers niet meer dalen.”

Grafiek 2

Investeren in welzijn, verbinden en ‘mensenmaat’

Prof. Dr. Wim Marneffe (UHasselt) bevestigt dit: “Jongeren en jongvolwassenen gaan duidelijk een saaie en eenzame Kerstvakantie tegemoet. Zeker voor studenten worden het uitdagende tijden, want zij geven echt aan last te hebben van toegenomen stress, eenzaamheid en sociaal isolement.”

Steyaert vult aan: “Uit ons onderzoek komt naar voren dat investeren in welzijn, verbinding en maatregelen op mensenmaat echt cruciaal is. Denk daarbij aan coronaproof ‘blokbars’ waar studenten toch samen kunnen werken en studeren maar ook aan alternatieve belevingsmomenten voor ouderen.”

Moeilijke wintermaanden voor de deur

Jongeren hekelen verder het gebrek aan controle op naleving (43 procent), een tekort aan een alternatief vrijetijdsaanbod (45 procent) en ondersteuning van sport-, jeugd-, buurt- en culturele verenigingen (31 procent). Ook het gebrek aan ondersteuning van inwoners in kwetsbare situaties (33 procent) wordt vaak genoemd door jongeren. Prof Dr. Marneffe:“De moeilijke wintermaanden januari en februari staan voor de deur, met meer isolement voor jongeren én kwetsbare doelgroepen. We moeten aandacht hebben voor de impact op het welzijn van jongeren en ouderen. En daar is draagvlak voor: 53 procent van de Vlamingen vindt het een prioriteit dat eenzaamheid wordt aangepakt.”

Meer thuiswerk, minder winkelhieren?

Vooral hoger opgeleiden en de groep 34-49 jarigen verwachten in de toekomst meer aan thuiswerk te kunnen blijven doen dan voorheen. Het ‘winkelhieren’ lijkt dan vooral een zaak voor ouderen op lange termijn (57 procent), en veel minder voor jongeren en volwassenen (23 procent) die zo vaker voor grote ketens en online verkoop lijken te kiezen.

Grafiek 3

 

Bij De Betrokken Partij bundelen Bpact, Indiville, Levuur en Tree company hun krachten en vormen ze samen een sterk netwerk met ervaring en expertise in participatie, onderzoek en engagement.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!