Bron: Climate Ambition Summit 2020
Opinie -

Na 5 jaar klimaatakkoord een top over de toekomstige ambities

Naar aanleiding van 5 jaar Parijs-klimaatakkoord werd 12 december een virtuele top gehouden met staatshoofden en regeringsleiders uit 70 landen waarin de deelnemers hun klimaatambities meer concreet hebben gemaakt. Ngo’s, activisten, de jeugd en inheemse volkeren kwamen eveneens met opgenomen boodschappen aan bod. De Chinese president maakte ook nieuwe doelstellingen bekend.

maandag 14 december 2020 19:45
Spread the love

 

De virtuele top Climate Ambition Summit 2020 vond plaats op uitnodiging van UN-secretaris-generaal Guterres, de Franse president Macron, VK premier Johnson, de Chileense president Pinera en de Italiaanse premier Conte. Vele tientallen staatshoofden, regeringsleiders en topfiguren uit internationale organisaties namen er aan deel. De VS die officieel het akkoord begin november verliet, was manifest afwezig. Ook Australië en Brazilië waren afwezig. Bedoeling van de top was de ambities van de landen weer te geven over de klimaat uitdaging.

Eind oktober 2019 hadden 197 landen al het akkoord  ondertekend. Volgend jaar in november komt te Glasgow een volgende conferentie samen die meer bindende afspraken zal maken. Het klimaatakkoord wil de opwarming tot 1,5° beperken of tot 2° in vergelijking met het pre-industrieel tijdperk. Het verdrag eist van lidstaten dat zij ambitieuze nationale klimaatplannen zouden opstellen. Zoals de zaken er nu voorstaan, zouden de huidige nationale plannen toch leiden naar een verhoging met 3°, een catastrofe aldus Guterres. Daarnaast werd in Parijs overeen gekomen dat de ontwikkelde landen de ontwikkelingslanden financieel zouden ondersteunen.

De Chinese president Xi Jinping beloofde in september al dat de Chinese koolstofuitstoot voor 2030 een piek zal bereiken en dat zijn land tegen 2060 koolstof neutraal wil zijn. Gezien China samen met de VS tot de grootste uitstoters behoort, is een samenwerking van beide landen cruciaal om de doelstellingen te bereiken. De nieuw gekozen Amerikaanse president Biden heeft John Kerry als zijn zaakgelastigde voor het klimaat aangesteld. Eerder was Kerry betrokken bij het tot stand komen van het Parijse klimaatakkoord.

Biden wil weer tot het akkoord toetreden en beloofde tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Kerry wil met China samenwerken zonder het te forceren over de steenkoolcentrales. Die staan immers in voor 58 procent van de energievoorziening. BloombergNEF merkt op dat China nu al ’s werelds grootste producent is van zonnepanelen, lihium-ion batterijen en elektrische voertuigen. Het gebruikt ook meer dan de helft van de nieuwe elektrische auto’s en zowat alle elektrische bussen.

Ambities

UN-secretaris generaal Guterres nodigde de landen uit de klimaat noodtoestand in hun gebied uit te roepen en hij wil volgend jaar een coalitie voor uitstoot-neutraliteit prioritair stellen. Hij vond het onaanvaardbaar dat van de vele miljarden die nu uitgegeven worden om COVID 12 te boven te komen de helft meer besteed wordt aan fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare energiebronnen. Ook de beloofde financiering blijft sterk achter vond Guterres.

VK premier Johnson beklemtoonde een groot aantal banen die de transitie naar een meer groene economie kan inhouden. Zijn land zal de uitstoot van koolstof tegen 2030 met 68% verminderen in vergelijking met 1990 en verdubbelt zijn bijdrage aan International Climate Finance. De Franse president Macron die de beloofde terugkeer van de VS naar het akkoord verwelkomde, vertrok van de Europese verbintenis om tegen 2030 55% van broeikasgassen te verminderen. Het herstelplan van Frankrijk tegen Covid-19 zal groen zijn. Macron gaf concrete voorbeelden hoe Frankrijk de steun voor fossiele brandstoffen afbouwt en hij wil ook dat banken meer groen handelen.

De Chinese gouverneur van de Nationale Bank zei vorige week dat China al voor 11.000 miljard yuan groene leningen had toegekend en dat de groene obligaties 1200 miljard bedragen. In zijn videoboodschap op de top beklemtoonde president Xi Jinping nogmaals dat enkel multilateralisme resultaten kan opleveren. Iedereen moet de ambities versterken en Xi herinnerde aan de verbintenissen van de ontwikkelde landen om de ontwikkelingslanden te helpen.

Xi Jinping beloofde de top dat China tegen 2030 65 procent minder koolstof per bnp eenheid zal uitstoten in vergelijking met 2005. De niet fossiele brandstoffen moeten tegen dan 25 procent uitmaken van de energie. De bos oppervlakte zal dan 6 miljard m³ meer bedragen dan in 2005. Tenslotte stelde de Chinese president in het vooruitzicht dat de capaciteit van wind- en zonne-energie in 2030 1200 GW zal bedragen. Volgens de Financial Times die deze verintenis de meest consequente vond van de top houdt dit een verdrievoudiging in van de capaciteit op 10 jaar tijd.

Zowel EU-raadsvoorzitter Charles Michel als Commissievoorzitter Van der Leyen stelden het zopas het door de 27 lidstaten bereikte akkoord om tegen 2030 de koolstofuitstoot met 55 procent te verminderen voor als de EU-bijdrage op de weg naar Glasgow. Ook de leiders uit Barbados, Kenya, India, Colombia en Pakistan lichtten hun meer ambitieuze doelstellingen toe. Paus Franciscus beloofde aan de katholieke onderwijsinstellingen meer milieuopvoeding en Vaticaanstad wil ook tegen 2050 koolstof neutraal zijn, energie-efficiënt, met groen transport, een afvalbeheer en een kringloop economie. Nog tientallen andere landen stelden op de internet top hun ambities voor.

Een optimistische Financial Times vermeldt dat sinds het klimaatakkoord 5 jaar geleden werd getekend het aantal elektrische voertuigen volgens ramingen van het International Energy Agency (IEA) verviervoudigde. Dit jaar komt ook 90 procent van de nieuw geïnstalleerde elektriciteit uit hernieuwbare energie. Het IEA verwacht dat dit tegen 2025 de belangrijkste bron van elektriciteitsopwekking wordt.

 

Bron:

Global Times, SCMP, Xinhua, FT

https://www.climateambitionsummit2020.org/

 

Jan Jonckheere is redacteur voor chinasquare.be. Dit artikel is daar eerder gepubliceerd. 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!