Minderhedenforum

Minderhedenforum krijgt gelijk bij Raad van State: beslissing Somers rond selectie participatieorganisatie geschorst

Het Minderhedenforum tekende op 17 november 2020 in alle discretie beroep aan bij de Raad van State om de beslissing te herzien van minister Somers. Die duidde op 9 november Join.Vlaanderen als kandidaat participatieorganisatie aan, en zette het Minderhedenforum zo buiten spel. De Raad van State heeft vandaag beslist dat de beslissing van minister Somers wordt geschorst: zowel de niet-selectie van het Minderhedenforum, als de selectie van Join.Vlaanderen.

woensdag 25 november 2020 19:23
Spread the love

 

De Raad van State oordeelde dat in de beoordeling van de erkenningsaanvragen een grotere mildheid aan de dag is gelegd tegenover de erkenningsaanvraag van Join.Vlaanderen dan tegenover die van het Minderhedenforum. Bovendien viel uit de beslissingen niet op te maken waarom Join.Vlaanderen de voorkeur genoot. De erkenningsprocedure van de participatieorganisatie wordt voorlopig dus stopgezet.

Een democratisch recht

Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum: “We hebben beroep gedaan op ons democratisch recht om de beslissing aan te vechten, en met succes. We kijken nu uit naar de volgende stappen en het verdere verloop van de selectieprocedure. Wij blijven bereid om, in alle sereniteit, in gesprek te gaan.”

Beroep aantekenen bij de Raad van State is vervat als mogelijkheid in de erkenningsprocedure. Het Minderhedenforum benutte haar recht om deze stap te zetten. Ondertussen nodigde de minister het Minderhedenforum immers uit tot dialoog en eventuele samenwerking met Join.Vlaanderen. Echter, om als gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen optreden, was het nodig dat minister Somers zijn beslissing introk.

Advocate Evelyne Maes (Curia): “De symbolische pauzeknop waar de minister eerder van sprak, bood het Minderhedenforum niet de tijd, gelijkwaardigheid en juridische garantie die nodig was om verdere gesprekken aan te gaan met de minister en Join.Vlaanderen. Het arrest van de Raad van State biedt hen dit nu wel.” De Raad van State oordeelde dan ook uitdrukkelijk dat, in het licht van de (voorlopig) vastgestelde onwettigheden, verondersteld mag worden dat de minister deze beslissingen zal heroverwegen en eventueel intrekken.

Wat dit nu precies betekent voor de toekomst van het Minderhedenforum, hangt verder af van minister Somers en de gesprekken die met hem en Join.Vlaanderen worden gevoerd. Hier kunnen we momenteel niet verder op in gaan.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!