Steve Donziger was in Ecuador de hoofdadvocaat van de inheemse bevolking tegen Texaco/Chevron. Foto: makechevroncleanup.com
Open brief -

55 Nobelprijswinnaars : stop proces tegen advocaat die Chevron kon veroordelen voor massale vervuiling in Ecuador

Na zijn historische overwinning in het proces tegen Chevron voor de zware vervuiling van het Amazonegebied in Ecuador, wordt advocaat Steven Donziger door de petroleumgigant in de VS vervolgd. Het bedrijf weigert nog steeds de boete voor die vervuiling te betalen. Een rechter met financiële belangen in het bedrijf plaatst hem reeds een jaar onder huisarrest. 55 Nobelprijswinnaars van over heel de wereld eisen dat dit proces wordt stopgezet.

maandag 9 november 2020 18:20
Spread the love

 

55 laureaten van de Nobelprijs — waaronder tien winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede — roepen op tot bescherming van Steven Donziger. Deze Amerikaanse mensenrechtenadvocaat had een historische milieurechtszaak tegen Chevron gewonnen, waardoor de onderneming een schadevergoeding van 9,5 miljard dollar moet betalen voor de jarenlange vervuiling van het Amazonegebied in Ecuador. Nu wordt Donziger zelf aangeklaagd door het bedrijf (voor ‘belemmering van de rechtsgang’ omdat hij zijn gegevens over de zaak weigert af te geven aan de advocaten van Chevron, nvdr.). Hij zit als gevolg van deze aanklacht al vijftien maanden in huisarrest zonder enige vorm van proces (zie de volledige verklaring van de 55 Nobellaureaten en de lijst van ondertekenaars.)

Lokale bewoners staan rond een de door oliesmurrie van Texaco (Chevron) vervuilde vijver in hun dorp in Ecuador. Foto: texacotoxico.net

Chevron weigert de boete (voor de vervuiling in Ecuador) te betalen en schakelde een dozijn advocatenfirma’s van over heel de wereld in om Donziger en de leiders van de inheemse bevolking die de onderneming in 2011 hadden aangeklaagd, in de VS voor het gerecht te slepen. Negenentwintig beroepsrechters, inclusief de rechters van het hoogste Hof van Beroep in Ecuador en Canada, hebben de veroordeling van Chevron in Ecuador echter reeds bekrachtigd (voor meer achtergrond over de rechtszaak tegen Chevron in Ecuador, zie Advocaat veroordeling Chevron in Ecuador verliest persoonlijk alles door rechtszaak Chevron tegen hem in VS). 

“Voor ons is vrede en rechtvaardigheid van groot belang”, schrijven de laureaten van de Nobelprijs in hun gezamenlijke brief. “Wij willen ons internationaal systeem voor de verdediging van de mensenrechten en de bescherming van het milieu handhaven. Dit is een duidelijke schending van de rechten van Mijnheer Donziger en de betrokken volksgemeenschappen in Ecuador, wanneer een Amerikaanse onderneming met medeplichtigheid van rechters met een belangenconflict een advocaat laat vervolgen die geholpen heeft om de onderneming ter verantwoording te roepen voor schendingen van de mensenrechten.”

De ondertekenende Nobelprijswinnaars eisen van de Amerikaanse gerechtelijke overheid dan ook om met onmiddellijke ingang:

  • het huisarrest van Donziger op te heffen;
  • de aanklachten tegen hem niet ontvankelijk te verklaren;
  • elke verdere juridische intimidatie van Donziger te staken;
  • alle verdere legale stappen tegen Donziger toe te wijzen aan een neutrale en onpartijdige rechter.

Foto: chevroninecuador.org

Steven Donziger is een van de weinigen die bereid was om duizenden inheemse inwoners en boeren uit het Ecuadoraanse Amazonegebied te verdedigen. De olievervuiling heeft een zware toename van kankergevallen en andere gezondheidsproblemen veroorzaakt”, zei Jody Williams, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1997 en mede-initiatiefneemster van de verklaring. “Het wordt tijd dat er een einde komt aan de onrechtvaardige bejegening van Steven Donziger en, belangrijker nog, van de 30.000 inheemse inwoners die (door dit proces tegen Donziger) niet langer over een advocaat beschikken.”

Kort voor de uitspraak (van het vonnis tegen het bedrijf voor de rechtbank in Ecuador, nvdr.) zette Chevron een expliciete campagne op touw om “Donziger te demoniseren”. Die hetze had een grote impact op het Amerikaans juridisch systeem. Donziger zit nu al 15 maanden in huisarrest in Manhattan voor ”strafrechtelijke belemmering van de rechtsgang’ waarvoor de strafmaat bij een veroordeling maximum zes maand huisarrest is. De langste straf die een advocaat voor een dergelijke aanklacht ooit heeft gekregen was 90 dagen.

Wat was Donzigers misdaad?

Hij weigerde gehoor te geven aan een wellicht onwettig bevel – zonder enig precedentvan de bedrijfsvriendelijke rechter Lewis A. Kaplan om zijn computer en gsm aan het oliebedrijf te overhandigen. De gegevens op beide toestellen zijn beschermd door de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt. Donziger is tegen dit rechterlijk bevel in beroep gegaan maar een uitspraak is nog steeds niet.

Foto: Twitter @amazonwatch

Men gaat ervan uit dat Donziger de eerste advocaat in de Amerikaanse geschiedenis is die door een rechter aangeklaagd wordt voor ‘belemmering van de rechtsgang’ terwijl een onderliggende procedure voor het Hof van Beroep nog loopt.

De federale aanklager in New York verwierp de eis van rechter Kaplan en verklaarde de zaak onontvankelijk, waarop Kaplan een zelden geziene demarche deed: hij stelde een advocaat van een privé-advocatenbedrijf dat financiële banden heeft met Chevron aan als openbare aanklager om Donziger alsnog te vervolgen (zie hier het rechterlijk bevel).

Dit is niets minder dan wraak

De strafrechtelijke vervolging die vervolgens aanleiding gaf tot het huisarrest van Donziger zit vol ongerijmdheden. Dit is niets minder dan een wraakactie van Chevron tegen de advocaat die zijn inheemse cliënten aan een overwinning had geholpen en daarna bleef aandringen op uitvoering van het vonnis. De vervolging van Donziger is het werk van Chevron, met de hulp van advocaten en voor een rechtbank waarvan de zittende magistraat banden heeft met die onderneming, aldus nog Nobelprijslaureate Jody Williams.

Rechter Loretta Preska, die deze zaak voorzit, is lid van de Federalist Society, een bedrijfsvriendelijke non-profitorganisatie die Chevron tot zijn belangrijkste geldschieters mag rekenen. Chevron is cliënt bij Seward & Kissel, de advocatenfirma van openbaar aanklager Rita Glavine. Uit rechter Kaplans financiën blijkt dat hij belegd heeft in fondsen die aandelen van Chevron in hun korf hebben.

Meer dan tweehonderd advocaten en zevenendertig advocatenverenigingen hebben reeds een klacht neergelegd tegen Kaplan voor schending van de ethische code van rechters. Daarin beschrijven ze gedetailleerd hoe hij zich bij zijn vervolging van Donziger jarenlang heeft schuldig gemaakt aan vermoedelijk wangedrag (‘alleged misconduct’).

 

Notes:

Zie ook: Law Students from NYU, Harvard, Stanford, Yale, and Berkeley Join Growing Global Campaign to Support Human Rights Lawyer Steven Donziger.

55 Nobel Laureates Demand End to Judicial Attacks on U.S. Human Rights Lawyer Steven Donziger werd vertaald door Marina Mommerency. meer informatie vind je op de website makechevroncleanup.com (Defensa de la Amazonía).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!