Foto: jeanbaptisteparis/CC BY 2:0
Boekrecensie - Gabrielle Lefèvre, Entre les Lignes

Indiase regio Kashmir kreunt onder “digitale bezetting”

In haar nieuwste boek 'Het Ministerie van Opperst Geluk' neemt de Indische auteur Arundhati Roy de lezers mee naar de diversiteit van het subcontinent Indië. In dit verhaal toont zij tevens de werkelijkheid van de regio Khasmir, die naast een militaire bezetting nu ook kreunt onder een digitale bezetting van het internet.

woensdag 21 oktober 2020 13:52
Spread the love

 

Wie zich wil onderdompelen in de menselijke jungle van Delhi en de ongelofelijke diversiteit van het immense subcontinent Indië wil ontdekken, moet Het ministerie van Opperst Geluk lezen, het nieuwste werk van de uiterst getalenteerde Arundathi Roy. We herinneren u daarboven nog aan het wereldwijde succes van haar eerder werk De God van de Kleine Dingen.

De zoektocht naar geluk is wat ons beweegt, ongeacht onze cultuur en onze situatie in de wereld. Ons geslacht is daarbij evenmin van belang. De auteur neemt ons mee naar het onbekende en vaak onderdrukte universum van hermafrodieten, transgenders, biseksuelen, homoseksuelen en lesbiennes. Het is een wereld waar overleven meestal afhangt van prostitutie.

Rondom een kind dat beide geslachten heeft en al bewust is van zijn identiteit sinds de puberteit, bevinden zich enkele personages, meesters in overleven en vindingrijkheid en een heleboel personages in de armste kringen die een wonderlijke solidariteitsfilosofie hanteren. Laat het nu juist hun bijzonderheid zijn waardoor ze het meest bedreigd worden.

Bloedige onderdrukking

Naast een fascinerende reis doorheen de mensheid, neemt de auteur ons van de weeromstuit mee in een uiterst harde beschrijving van het bloedige conflict dat de bevolking van de Kasjmir kwelt. Indiase strijdkrachten bezetten genadeloos de regio, waar het merendeel van de bevolking moslim is1.

Roy vertelt over het volksverzet, de meedogenloze onderdrukking door de Indiase bezetters en het tragische lot van vrouwen in de lokale gemeenschappen, een lot dat nog ergere proporties aanneemt wanneer het om strijdsters en gevangenen gaat.

Foto: themuslimtimes-bd.com

De auteur en haar wemelende roman dwingen ons dit conflict opnieuw te aanschouwen. Dat conflict leek namelijk steeds zo ver weg omdat het amper aandacht kreeg in de westerse media. In 2010 veroorzaakte Roy al een schokgolf door in aanwezigheid van onafhankelijkheidsleider Syed Ali Gilani (van de maoïstische guerrilla die zich ‘naxalieten’2 noemt) publiekelijk te verklaren:

“Kasjmir is nooit een integraal onderdeel van India geweest. Dit is een historisch feit dat zelfs de Indiase regering heeft geaccepteerd.” Sindsdien hebben Hindoeïstische ultranationalisten jacht gemaakt op de auteur en werd ze bedreigd omdat ze opruiing zou veroorzaakt hebben.

Zo vertelde ze daarover in 2010 in de Hindustan Times: “Ik treur om een natie die haar schrijvers het zwijgen oplegt wanneer die hun mening uiten. Ik heb medelijden met de natie die mensen opsluit die gerechtigheid zoeken terwijl moordenaars, witteboordencriminelen, plunderaars, verkrachters en personen die armen uitbuiten, vrijuit gaan.”

Ondertussen is de repressie nog harder sinds in India een extreemrechtse president3 aan de macht is. Toch bereikt ons wel degelijk heel wat informatie. Zo heeft de Belgische ngo Centre Tricontinentale (CETRI) onlangs een analyse gepubliceerd van een moderne vorm van onderdrukking van een bevolkingsrepressie: de “digitale belegering” (zie Un an de “siège numérique” au Cachemire).

jkccs.net

“Iets meer dan een jaar geleden, op 5 augustus 2019, herriep India de autonomie die sinds 1947 de status van Kasjmir regelde. Deze ongekende escalatie tegen het zelfbeschikkingsrecht van de Kasjmiri’s ging gepaard met een ‘digitale belegering’ met dramatische gevolgen, zo blijkt uit een gedetailleerd verslag van de Jammu Kasjmir Coalition of Civil Society (JKCCS) (zie Kashmir’s Internet Siege).

Dit rapport concludeert dat “de digitale belegering” een impact heeft op het leven van de gewone Kasjmiri’s, wat leidt tot onderdrukken en uitwissen van hun mensenrechten, kansen en dromen”. Deze doelbewuste belegering is een middel om de onderlinge sociale, economische en politieke banden tussen de Kasjmiri’s te verbreken en hen tegelijkertijd te isoleren van de rest van de wereld.

Deze maatregelen veroorzaken voor de toch al kwetsbare mensen in Jammu en Kasjmir4 een “digitale apartheid”. Daarenboven verkeren ze in een staat van voortdurende oorlog en permanente nood. De “digitale apartheid” komt neer op discriminerende behandeling en op een zowel systematische als wijdverspreide collectieve bestraffing.”

De strijd van Arundathi Roy is er een die vele mensen leveren die ijveren voor het recht op zelfbeschikking van een volk. Dit is een van de belangrijkste aspecten van het internationaal recht sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit recht heeft tot doel te onderhandelen onder de vlag van de VN in plaats van de wapens op te nemen.

De kracht van de vrede blijkt echter onvoldoende, wanneer men de eindeloze conflicten aanschouwt in Palestina en de Westelijke Sahara, respectievelijk bezet door Israël en Marokko. Het zijn slechts de meest recente voorbeelden. Ze onderstrepen echter wel de onmacht van de VN en haar lidstaten om ervoor te zorgen dat het recht zegeviert. Dat recht zou de zwaksten moeten beschermen en schurkenstaten verhinderen gebieden militair te bezetten en koloniseren.

Map: arcgis.com

Voor de hele regio Kasjmir en de lokale bevolking wordt het leven ingewikkelder gemaakt. De nationalistische hindoeïstische regering in New Delhi onder leiding van Narendra Modi heeft in augustus 2020 namelijk zonder enige democratische procedure de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir volledig ingetrokken. Zijn doel is duidelijk: de regio ‘hindoeïseren’ onder het mom van ‘pacificatie’.

“Welke staten zullen dit voorkomen? Welke internationale vergeldingen zullen er komen tegen deze nieuwe aanval op het internationaal recht? Het internationaal zwak optreden zal ervoor zorgen dat er in Kasjmir nog lang bloed zal vloeien.

 

Cachemire-Inde: le “siège numérique”van Gabrielle Lefèvre werd vertaald door Roebi Block.

 

Notes:

1   80 procent van India is hindoe, de noordwestelijke regio Kashmir is echter 97 procent moslim (nvdr.).

2   Naar het dorp Naxalbari waar in 1967 een boerenrevolte uitbrak tegen het feodale kastensysteem (nvdr.).

3    Narendra Modi is sinds 2014 minister-president. Hij voert een extreem hindoe-nationalistisch beleid en stimuleert openlijk geweld tegen de moslimminderheid, waarmee hij vooral de aandacht afleidt van de echte redenen voor de bittere armoede en de schrijnende sociale uitbuiting (nvdr).

4   Jammu & Kashmir is de officiële naam van de deelstaat (nvdr).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!