Foto: Sonuwe, Wikipedia.nl / CC BY-SA 3.0 (More information about the rights of this work, see below article)
IPS

Onderzoek in 123 landen: kerncentrales en hernieuwbare energie gaan niet samen

Als landen hun uitstoot ingrijpend, snel en goedkoop willen verlagen, moeten ze kernenergie afbouwen en resoluut prioriteit geven aan hernieuwbare energiebronnen. Inzetten op beide is inefficiënt, blijkt uit de analyse van de energieproductie in meer dan honderd landen.

vrijdag 9 oktober 2020 14:53
Spread the love

 

De University of Sussex analyseerde de energieproductie en uitstoot van 123 landen in de voorbije 25 jaar. Daaruit blijkt dat landen met grootschalige kernenergie geen significante vermindering van de uitstoot halen, en dat nucleaire programma’s in armere landen zelfs de uitstoot kunnen doen toenemen.

Het onderzoek maakte gebruik van data van de Wereldbank en het Internationaal Energieagentschap tussen 1990 en 2014. “Het is verbazend hoe helder en consistent de resultaten zijn over verschillende tijdskaders en landen”, zegt Patrick Schmid van de International Managementschool in München. “In sommige grote landen is het verband tussen hernieuwbare stroomproductie en CO2-beperking tot zeven keer sterker dan die van kernenergie.”

Moeilijk huwelijk

Uit de studie, die gisteren (maandag) is verschenen in Nature Energy, blijkt ook dat investeren in zowel kernenergie als hernieuwbare bronnen tot een moeilijk huwelijk leidt: de twee strategieën gaan niet echt samen.

Zo zijn beide alternatieven gebaat bij een heel ander stroomnet: kernenergie vraagt een gecentraliseerd net om de stroom vanuit één locatie te verdelen, en zo’n net is veel minder geschikt voor de gefragmenteerde stroomproductie door hernieuwbare energiebronnen. De twee strategieën hebben ook heel andere financieringsmechanismen en wetgevend kader nodig.

Resoluut kiezen

“De resultaten tonen duidelijk aan dat kernenergie de minst efficiënte is van de twee strategieën om de uitstoot te beperken”, zegt Benjamin Sovacool, hoogleraar Energiebeleid aan de University of Sussex. “En de neiging van kernenergie om moeilijk samen te gaan met hernieuwbare alternatieven doet vragen rijzen over de wenselijkheid om investeringen in kenenergie voorrang te geven op hernieuwbare bronnen.”

Kortom: landen die grootschalige investeringen plannen in nieuwe kerncentrales, riskeren de grotere klimaatvoordelen te missen die investeringen in hernieuwbare energie zouden opleveren. “Dit onderzoek toont dat ijveren voor nucleaire investeringen in een ‘doe alles’-aanpak irrationeel is”, zegt Andy Stirling, hoogleraar Wetenschap en Technologie aan de University of Sussex. “Onze resultaten tonen aan dat investeringen in kernenergie niet alleen minder efficiënt zijn wat betreft de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook dat de spanningen tussen de twee strategieën de efficiëntie van klimaatactie verder kunnen eroderen.”

 

Foto: Sonuwe, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!