Foto: M. Garin / Natagora, WWF Belgie
WWF Belgie

Wereldleiders verbinden zich ertoe om natuurverlies tegen 2030 terug te draaien: ook België ondertekent mee

Meer dan 45 staatshoofden en regeringsleiders, waaronder de leiders van vijf van 's werelds grootste economieën, de voorzitter van de Europese Commissie en ook eerste Minister Sophie Wilmès, onderschrijven de ‘Leaders Pledge for Nature’ en verbinden zich tot doortastende maatregelen voor de natuur om de menselijke en planetaire gezondheid te beschermen. Ze willen het dramatische natuurverlies stoppen en terug draaien tegen 2030.

dinsdag 29 september 2020 11:35
Spread the love

 

De belofte, die maandag 28 september officieel zal worden gelanceerd op het ‘Leaders Event for Nature and People’ tijdens de VN-top over biodiversiteit is een direct antwoord op de escalerende noodtoestand waarin onze natuur zich bevindt en de noodzaak van dringende en onmiddellijke wereldwijde actie om de klimaat- en gezondheidscrises aan te pakken.

Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF-International: “Het verlies aan natuur en biodiversiteit is zo ernstig dat het grote risico’s voor onze gezondheid, economie en bestaansmiddelen vormt. Pandemieën, bosbranden, achteruitgang van wilde dieren en klimaatverandering zijn allemaal symptomen van onze gevaarlijk onevenwichtige relatie met de natuurlijke wereld. We kunnen er niet langer omheen en we moeten resoluut optreden.”

Sofie Luyten, directeur beleidsdienst WWF: “WWF is blij dat België deze belofte mee ondertekent, en verwacht dan ook van de volgende federale regering dat ze zich volop inzet om op Belgisch niveau de nodige stappen te nemen  om het verlies van natuur te stoppen en de impact van onze productie en consumptie te halveren. De nieuw voor te stellen biodiversiteitsstrategie is de ideale gelegenheid om daartoe een geïntegreerd beleid te ontwikkelen voor de komende tien jaar.”

Cruciaal moment om onherstelbare schade te vermijden

The Leaders ‘Pledge for Nature markeert een cruciaal moment met landen die zich ertoe verbinden het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 terug te draaien. WWF roept alle leiders op om op deze ambitie voort te bouwen tijdens de komende VN-top over biodiversiteit. Samen moeten ze een gezamenlijk plan ontwikkelen en overeenkomen voor de biodiversiteits- en klimaatonderhandelingen die voor volgend jaar zijn gepland, om een ​​koolstofneutrale, natuurpositieve en rechtvaardige toekomst voor iedereen veilig te stellen.

In het afgelopen jaar hebben een reeks grote rapporten de wereldwijde aandacht gevestigd op de biodiversiteitscrisis, waarbij de natuur momenteel wereldwijd achteruitgaat met een snelheid die ongekend is in de menselijke geschiedenis. Het Living Planet Report 2020 van WWF, dat eerder deze maand werd gepubliceerd, onthulde een afname van 68% in de populaties van gewervelde dieren wereldwijd sinds 1970, gedreven door de manier waarop we momenteel produceren en consumeren.

De belofte benadrukt dat deze aanzwellende crisis onomkeerbare schade toebrengt aan onze levensondersteunende systemen, armoede en ongelijkheden verergert, het risico op toekomstige zoönotische pandemieën vergroot en aanzienlijk bijdraagt ​​aan klimaatverandering. De stijgende kosten voor de samenleving en de economie vereisen dat het biodiversiteitsverlies met spoed wordt gestopt en teruggedraaid als we onze klimaatdoelstellingen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen willen halen.

De belangrijkste toezeggingen in de belofte zijn onder meer:

Nu dringende maatregelen nemen om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 ongedaan te maken:

1. De ontwikkeling en volledige implementatie van een ambitieus en transformationeel mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020, dat volgend jaar in Kunming, China zal worden aangenomen;

2. Overgang naar duurzame productie- en consumptiepatronen en duurzame voedselsystemen die voldoen aan de behoeften van mensen en tegelijkertijd binnen de grenzen van de planeet blijven. Dat kan onder meer door over te schakelen op ontbossingsvrije regeneratieve landbouw;

3. Het verminderen van vervuiling op het land en in de lucht, inclusief het elimineren van plastic afval in de oceaan;

4. Duurzaam beheer van onze oceaan en afronding van de onderhandelingen in het kader van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties;

5. Een groen en rechtvaardig antwoord op de huidige gezondheids- en economische crisis, waarbij een One Health-benadering wordt geïntegreerd en de biodiversiteit, het klimaat en het milieu als geheel centraal staan ​​in herstelstrategieën, investeringen, beslissingen en acties door de hele overheid;

6. Meer geld investeren in biodiversiteit en op de natuur gebaseerde oplossingen. Elimineren of herbestemmen van schadelijke investeringen en subsidies en het afstemmen van financiële stromen op de milieuverplichtingen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om het welzijn van mensen te bereiken en de planeet te beschermen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!