Bron: Oxfam Solidariteit

Ziekenhuizen Gaza zetten zich schrap voor COVID-19 tijdens bombardementen en elektriciteitstekorten

vrijdag 28 augustus 2020 12:07
Spread the love

 

Ziekenhuizen in Gaza zetten zich schrap voor een uitbraak van het coronavirus. Dit komt op een zeer moeilijk moment gezien de Israëlische autoriteiten recent de toegang van brandstof naar Gaza beperkten waardoor de bevolking er slechts drie tot vier uur elektriciteit per dag heeft. Het tekort heeft de enige elektriciteitscentrale van Gaza gedwongen te sluiten wat het risico op besmetting voor twee miljoen Palestijnen vergroot, waarschuwt Oxfam. Terwijl Gaza afgesloten is door een nog striktere blokkade, blijven Israëlische bombardementen al nachtenlang doorgaan.

“De mogelijke gevolgen van het coronavirus in Gaza, kan niet worden onderschat. Er zijn slechts 97 bedden en beademingstoestellen op de intensieve zorgen. Door het brandstoftekort voor back-up generatoren zullen ziekenhuizen mogelijks niet in staat zijn om medische zorg te garanderen voor COVID-19 en andere patiënten”, zei Catherine De Bock, humanitair beleidsmedewerker voor Oxfam België.

Begin deze week werden de eerste gevallen van COVID-19 vastgesteld buiten de quarantaine centra. De Gazastrook kampt met overbevolking: er wonen zo’n 5.000 mensen per vierkante kilometer. Dit maakt fysieke afstand onmogelijk en een snelle overdracht van het virus zo goed als zeker. Het brengt ook meer mensen in gevaar, vooral degenen die al in een kwetsbare toestand verkeerden.

“De toegang tot schoon water is al gedaald van ongeveer 80 liter naar 20 liter per dag waardoor mensen zich moeilijk tegen het virus kunnen beschermen. Als er geen brandstof meer wordt toegelaten en de elektriciteitscentrale niet meer werkt, kan de toevoer van drinkwater via ontziltingsinstallaties met 80% verminderen. De mensen worden zo gedwongen om te kiezen tussen hygiëne en voedsel”, voegde De Bock eraan toe.

De lockdown duwt meer van de al zeer kwetsbare, vaak voedselonzekere, gezinnen in Gaza nog dieper in armoede. Door de elektriciteitstekorten kan het voedsel nu zelfs niet meer in koelkasten worden opgeslagen.

Oxfam is al langer actief in de bestrijding van het coronavirus in Gaza en herevalueert de situatie. De organisatie voorziet er proper water en sanitaire voorzieningen voor 270.000 mensen en voedselbonnen om families te helpen die onvoldoende brood op de plank hebben. De lockdown had ook als gevolg dat verschillende humanitaire activiteiten van Oxfam on hold moesten worden gezet wat ook impact heeft op de meest kwetsbaren.

“De Israëlische autoriteiten moeten brandstof toelaten tot Gaza zodat haar enige elektriciteitscentrale terug kan werken, ziekenhuizen voorzien kunnen worden van elektriciteit en families toegang hebben tot proper water op de verspreiding van het virus tegen te gaan. We vragen dat België dringend via de mogelijke internationale kanalen, zoals in de VN Veiligheidsraad of op Europees niveau, druk zet op de Israëlische autoriteiten om onmiddellijk brandstof toe te laten tot Gaza zodat haar enige elektriciteitscentrale terug kan werken, ziekenhuizen voorzien kunnen worden van elektriciteit en families toegang hebben tot proper water om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, besluit Catherine De Bock.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!