Bron: PxHere / CC0
Opinie - De Crisiscel Cultuur

Eindelijk wat perspectief maar veel vragen blijven

De crisiscel Cultuur is verheugd dat Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon eveneens een aanbeveling geeft aan burgemeesters om de social distancing in zalen te verlagen. Hiermee volgt hij het advies van virologen en onze experts die stellen dat de veiligheid gegarandeerd is door de algemene mondmaskerplicht, handgels, gescheiden publieksstromen en ventilatie. Deze beslissing biedt onze Vlaamse zalen eindelijk wat perspectief is een belangrijke stap richting meer leefbaarheid voor de sector. Toch blijven er nog een aantal belangrijke vragen en pijnpunten openstaan.

vrijdag 28 augustus 2020 17:48
Spread the love

Maximum aantallen blijven absurd

Het blijft absurd om uit te gaan van maximum aantallen als standaardregel. De ene zaal is namelijk de andere niet. Hele grote zalen kunnen perfect op een veilige manier meer mensen ontvangen. Die absurde maximumgrens gaan omzeilen door uitzonderingen toe te staan leidt tot veel extra overleg, bijkomende rompslomp en vertragingen. Die uitzonderingen moeten immers door de poort van twee wachters gaan: het lokale en het vlaamse niveau. Het is veel rationaler om uit te gaan van de grootte van de zaal en daarbij een percentage vast te leggen. De cultuursector zelf heeft berekend dat een minimum zaalbezetting van 60% perfect veilig is

Deur naar willekeur staat nog steeds open

De Nationale Veiligheidsraad heeft een belangrijke rol toegekend aan de burgemeesters. Het zijn zij die beslissen of een uitzondering al dan niet mogelijk is. Dit betekent voor de sector heel wat extra overleg. Bovendien zijn we nooit zeker wie we tegenover ons hebben en wat die persoon belangrijk vindt. Dit zet de deur open naar willekeur. Wat in de ene stad niet kan, kan in de andere misschien wel. Dat is nefast voor de huizen en verwarrend voor het publiek.

Gelijkwaardige behandeling

De cultuursector blijft herhalen dat haar strengere maatregelen worden opgelegd dan aan andere sectoren. Zolang er maximale aantallen opgelegd blijven, schept dat verwarring bij onze bezoekers en gasten. Wij blijven ijveren voor een gelijkwaardige behandeling van sectoren, verzoend met hetgeen nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Op 12 juni bracht de cultuursector een gids uit waarin nauwkeurig de veiligheidsmaatregelen werden beschreven. Die gids werd gevalideerd door virologen en overheid. Als er een sector is die het gewoon is om met grote groepen mensen om te gaan, dan zijn wij het wel.

 

Initiatiefnemers (alfabetisch):

Artiestencoalitie, Corona Taskforce Belgian Event Sector, cult! netwerk cultuurhuizen, Lokale kunstoverlegplatformen (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Meetjesland, Mechelen, Leuven, Limburg en Oostende), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.  

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!