Foto: Mehdi Shojaeian, Mehr News Agency / CC BY 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)

Rijkdom miljardairs Midden-Oosten steeg sinds covid-19 met $10 miljard: genoeg om kosten Beiroet te dekken

De 21 miljardairs in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (de zogenaamde “MENA-regio”), allemaal mannen, zagen hun rijkdom met bijna 10 miljard dollar toenemen sinds het begin van de coronacrisis. Dit is bijna het dubbele van het geschatte bedrag dat nodig is om de schade als gevolg van de explosie in Libanon te herstellen. Daarbovenop dreigen in de regio 45 miljoen mensen meer in armoede te moeten leven als gevolg van de pandemie, stelt Oxfam vandaag in een nieuw rapport. 

donderdag 27 augustus 2020 14:27
Spread the love

 

Het rapport For a Decade of Hope Not Austerity in The Middle East and North Africa liet ook zien dat de rijkste mensen in de regio sinds maart meer dan het dubbele hebben verdiend dan het bedrag dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verstrekt heeft in de vorm van regionale noodfondsen om te reageren op de pandemie, en bijna vijf keer zoveel als de humanitaire oproep van de Verenigde Naties COVID-19 voor de regio.

“De pandemie heeft de diepe ongelijkheid en het falende economische systeem in de regio blootgelegd waardoor miljoenen mensen zonder werk, gezondheidszorg of enige vorm van sociale zekerheid kwamen te zitten en het fortuin van miljardairs sinds het begin van de pandemie met meer dan 63 miljoen dollar per dag heeft doen stijgen”, aldus Nabil Abdo, Oxfam’s beleidsadviseur in de MENA-regio.

“Tenzij regeringen onmiddellijk mensen boven winst stellen en rijken hun eerlijke aandeel betalen, zullen miljoenen mensen meer in de armoede terechtkomen en hun basisrechten hen worden ontzegd. Te lang heeft winst voorrang gekregen op het algemeen belang en de veiligheid. Het resultaat hiervan zien we nu in de nasleep van de rampzalige explosie in Beiroet.”

De regeringen in de regio moeten snel handelen om de meest kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Als er vorig jaar in Libanon een solidaire netto-rijkdombelasting van vijf procent was ingevoerd, zou dat 3,7 miljard dollar opbrengen om de elektriciteits- en waterinfrastructuur weer op te bouwen.

Voordat het virus toesloeg, was de MENA-regio al een van de meest ongelijke regio’s ter wereld. Het coronavirus heeft de kloof tussen rijken en armen verder verdiept. 76 procent van het inkomen van de regio gaat naar slechts 10 procent van de bevolking, waarbij 37 miljardairs evenveel rijkdom bezitten als de armste helft van de volwassen bevolking.

Als Jordanië, Libanon, Egypte en Marokko vanaf 2010 een welvaartstaks van twee procent hadden ingevoerd, zouden deze landen over 38 miljard dollar aan belastinginkomsten beschikken die geïnvesteerd konden worden in een betere openbare gezondheidszorg en in de wederopbouw van de socialezekerheidsstelsels.

Tegelijkertijd schoten maatregelen ter bescherming van de armen tekort. Naar schatting is slechts 11 procent van de stimuleringspakketten in de regio gericht op sociale bescherming en gezondheidsmaatregelen en zijn 89% van de 16 miljoen informele werknemers in de regio zwaar getroffen door de pandemie. Buitenlandse investeringen zullen naar verwachting ook met 45 procent dalen en 1,7 miljoen mensen, waarvan 700.000 vrouwen, verliezen waarschijnlijk hun baan.

“De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hadden vermeden kunnen worden als de rijksten in de regio meer belasting hadden betaald. Dit had landen meer flexibiliteit in hun uitgavenbeleid gegeven en had ervoor gezorgd dat de regio deze crisis in was gegaan met minder ongelijkheid en schulden”, voegde Abdo eraan toe.

Om te vermijden dat miljoenen meer aan de rand van de armoede worden geduwd, moeten regeringen in de regio dringend inzetten op gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen, het minimumloon verhogen en de rijksten eerlijk belasten. 

 

Foto: Mehdi Shojaeian, Mehr News Agency / CC BY 4.0 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!