Foto: Andreas Glöckner via Pixabay.
Opinie - De Crisiscel Cultuur

Crisiscel Cultuur: ‘Gemiste kans om duurzaam en werkbaar kader voor cultuurwereld te creëren’

De Crisiscel Cultuur vindt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de bezoekersaantallen op te trekken naar 200 bezoekers binnen en 400 bezoekers buiten mits enkele uitzonderingen, een gemiste kans om een duurzaam en werkbaar kader voor cultuur te creëren. In se blijft werken met maximum aantal bezoekers onleefbaar en absurd. Wat de uitzonderingen daarop betreft, daarvan moeten we onderzoeken wat het effect is op terrein. De crisiscel wil de teugels in handen houden om die uitzonderingen te verankeren in haar protocollen op een structurele en veilige manier. 

donderdag 20 augustus 2020 17:16
Spread the love

 

Onder hevige druk van de Crisiscel Cultuur, haar vele partners en andere actoren uit de samenleving, besliste de NVR vandaag om de cultuursector “wat meer ademruimte te geven” door de bezoekersaantallen voor zowel buiten als binnen terug te brengen naar de aantallen vooropgesteld in juni. Werken met absolute aantallen is absurd en dat wordt niet minder absurd door die aantallen wat op te trekken. De voorgestelde uitzonderingen daarop zijn geen duurzaam antwoord. Het opent de deur voor misverstanden en ad-hocbeleid. De crisiscel zal zich beraden over de uitzonderingen en wil zelf onderzoeken hoe ze die duurzaam kan verankeren in haar reeds op 12 juni goedgekeurde veiligheidsprotocollen. Doel is: eindelijk een werkbaar kader voor de sector creëren. Wat we de voorbije weken te zien hebben gekregen, schept weinig vertrouwen. Daarom willen we hier zelf de lead in nemen.

Sowieso blijft het veel logischer om bezoekersaantallen te bepalen in functie van de capaciteit van onze zalen. Rekening houdend met de strenge gezondheidseisen, laat het sectorplan cultuur toe dat we onze zalen voor minstens 60% op een veilige manier kunnen vullen. Dit maakt het voor sommige huizen al iets leefbaarder om cultuur te brengen en dat is belangrijk. Het publiek snakt naar cultuur en wij kunnen dat ook brengen, op een veilige manier. Er moet een einde komen aan de willekeur en een kader op lange termijn. Zo kan er opnieuw zekerheid en rust ontstaan. Het jojo-beleid van de voorbije weken is nefast voor een sector die de tijd moet krijgen om optredens in te plannen en te boeken, afspraken te maken met artiesten, sets te bouwen, etc.

Bovendien heeft de crisiscel het gevoel dat de politici de urgentie nog steeds niet begrepen hebben. Bijkomende steunmaatregelen waaronder de tijdelijke werkloosheid verlengen zijn dringend nodig. Samen met experts en politici willen we een integraal relanceplan opstellen tot eind 2021. Het is immers alle hens aan dek als we willen dat de Vlaamse cultuursector de coronacrisis overleeft. Dagelijks bereiken ons berichten over faillissementen en eergisteren nog liet de Roma weten haar deuren voor de rest van dit jaar te sluiten. Een gezonde samenleving kan niet zonder cultuur, cultuur kan niet zonder een leefbaar kader. Het is aan de politici om eindelijk hun verantwoordelijkheid op te nemen en voor beiden te zorgen.

Tot slot zijn we geschokt dat jongeren en kinderen het recht ontzegd wordt op cultuur in het onderwijs. Wil je voor alle kinderen en jongeren cultuurparticipatie blijven garanderen, dan zijn schoolvoorstellingen essentieel. Hef het embargo op schoolvoorstellingen dan ook onmiddellijk op en laat kunstenaars snel opnieuw met kinderen en jongeren in de school of in het CC aan de slag gaan op een veilige manier. Kunst en cultuur is een belangrijke pijler in de opvoeding van onze kinderen en jeugd.

De Crisiscel Cultuur zal de komende dagen blijven onderhandelen met experts en politici totdat er eindelijk een duurzaam en werkbaar kader komt waarbinnen cultuur naar de bevolking brengen, mogelijk is.

 

Initiatiefnemers (alfabetisch):

Artiestencoalitie, Corona Taskforce Belgian Event Sector, cult! netwerk cultuurhuizen, Lokale kunstoverlegplatformen (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Meetjesland, Mechelen, Leuven, Limburg en Oostende), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.  

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen. 
 
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!