Opinie - BE2030 - United for Belgium

Kijkers en luisteraars VRT willen méér berichtgeving over héél België

De Nederlandstalige openbare omroep VRT bericht maar heel zuinig en mondjesmaat over gebeurtenissen en nieuwsfeiten in Franstalig en Duitstalig België. Heel wat kijkers en luisteraars van de openbare omroep storen zich aan deze situatie, die zich sinds vele jaren voordoet. Een onlangs gelanceerde petitie verzamelde in iets meer dan een week al bijna 1.400 handtekeningen van kijkers en luisteraars die verandering wensen. Zij vragen aan de openbare omroep VRT om, zoals het hoort, veel vollediger en diepgaander te berichten en aandacht te hebben voor héél België.

woensdag 19 augustus 2020 12:01
Spread the love

 

Het initiatief voor de petitie gaat uit van BE2030 – United for Belgium, een gloednieuw breed, pluralistisch en democratisch platform (in oprichting) dat zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en burgers wil bijeenbrengen die ijveren voor een beter, moderner, samenhangender België en die zich inzetten voor meer harmonieuze verhoudingen onder alle Belgen en alle inwoners van dit land.

“Als Nederlandstalige Belgen stellen wij vast dat onze openbare omroep VRT, die wij mee financieren, ondermaats bericht over een aanzienlijk deel van ons land”, stelt de petitie. “Wij wensen dat dit verandert en vragen aan de VRT als geheel en de VRT-nieuwsredactie in het bijzonder om hierover na te denken en ruime inspanningen te doen om hierin verandering te brengen.”

In de voorbije jaren kreeg de VRT geregeld vragen en opmerkingen van kijkers en luisteraars die de situatie aan de kaak stelden. De VRT reageerde dan met de opmerking dat zij zich baseert op het mediadecreet ‘dat ons een Vlaamse opdracht voor een Vlaams publiek’ geeft. Of nog, met het antwoord dat de VRT “niet genoeg middelen heeft om heel veel te berichten over de rest van het land”.

Vraag positief beantwoorden

De vele ontevreden Nederlandstalige Belgen, kijkers en luisteraars, zijn het oneens met deze antwoorden. “Die zijn geheel onvoldoende om onze terechte vraag als kijkers, luisteraars, belastingbetalers en medefinanciers van de openbare omroep VRT te negeren”, luidt het.

Bij de Franstalige openbare omroep RTBF kan de berichtgeving over heel ons land ook zeker beter. Maar het dient gezegd dat de RTBF wel al bepaalde inspanningen doet, met name in de journaals, om aandacht te geven aan de rest van het land. Uiteraard is het wenselijk dat beide openbare omroepen, VRT én RTBF, zich bewust zijn van de noodzaak om méér aandacht te geven aan heel België.

De ondertekenaars van de petitie zijn van mening dat de openbare omroep VRT veel meer kan en moet doen om de berichtgeving over heel België veel vollediger te maken. “Voor ons volstaat het niet om vooral te weten wat er in Nederlandstalig België gebeurt. We willen evenzeer dagelijks horen en zien wat er gebeurt in Franstalig en Duitstalig België, bij onze landgenoten dus. Politiek, maatschappelijk, economisch, cultureel, noem maar op”.

Met goede wil is véél mogelijk

“Een ‘gebrek aan middelen’ is geen ernstig argument. Als de wil er is om over heel België te berichten, dan doet de VRT dit gewoon en maakt ze dit mogelijk. Ze kan hiervoor ook veel nauwer samenwerken met de RTBF, en dan zijn er weinig of geen extra centen nodig. Je kan gewoon veel materiaal uitwisselen, delen of zelfs samen maken. Je kan ook middelen poolen. Reportages van de RTBF-nieuwsdienst zijn overigens sinds jaar en dag gewoon beschikbaar voor de VRT. Het volstaat om het materiaal op te vragen en te gebruiken.

De vele ontevreden kijkers en luisteraars vragen aan de openbare omroep om hun vraag ernstig te behandelen, maatregelen te nemen en navenant te handelen. “We zijn Belgen, we leven in België en we willen openbare omroepen die in die geest werken. Als het huidige Vlaamse mediadecreet al een obstakel zou (moeten) zijn, dan is het aan de bevoegde parlementairen om dit decreet aan te passen en bij te sturen zodat er ook wordt tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van een aanzienlijk deel van de kijkers en luisteraars die nu op hun honger blijven. Zij willen dat de Belgische identiteit voldoende en gepast aan bod komt bij de VRT.”

 

Wil je mee tekenen? Klik hier

Titel petitie: Meer berichtgeving over héél België bij de openbare omroep VRT

Wie graag informatie wil of wil meewerken: unitedforbelgium@gmail.com

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!