Foto: Extinction Rebellion Antwerpen
Extinction Rebellion Antwerpen

Extinction Rebellion Antwerpen sprayt voor de nakende drinkwatercrisis

donderdag 9 juli 2020 15:09
Spread the love

 

Extinction Rebellion heeft afgelopen nacht op diverse plaatsen in Antwerpen slogans aangebracht. De aanleiding hiervan is de droogte en de waterschaarste, en de druk op de beschikbaarheid van drinkwater in de toekomst. Dit probleem is intussen voor iedereen duidelijk. Terecht worden inspanningen gevraagd aan burgers en landbouw om spaarzaam met drinkwater om te gaan. Maar in het debat rond dit probleem en de voorgestelde oplossingen, komt het aandeel van de industrie niet aan bod.

Dat terwijl de industrie een grootverbruiker van drinkwater is, ook voor toepassingen waarbij dit niet nodig is. Dit is verspilling. En de industrie wordt niet aangemoedigd om andere waterbronnen te gebruiken omdat drinkwater zo goedkoop is: goedkoper dan voor de particulier én zelfs hoe groter het verbruik, hoe lager het tarief. We vragen aan de experten en onderzoeksjournalisten om dit mee op te nemen in het publiek debat. We vragen aan de bevoegde beleidsmakers om ook in de industrie spaarzaamheid af te dwingen.

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Met deze slogans willen we aandacht vragen voor het belang van (drink)water in ons leven en duidelijk maken dat waterverspilling in een waterarme regio als Vlaanderen echt niet kan. Als we, op alle niveaus (burgers, bedrijven, landbouwers), op de huidige manier met water blijven omgaan dan kan er in de nabije toekomst een moment zijn waarop er geen drinkwater meer uit de kraan komt. Deze actie paste in de #geenwatergeenleven-campagne. De slogans werden aangebracht met uitwasbare spray.

Na het vierde opeenvolgende jaar met een lange droogteperiode tekent zich stilletjes aan een patroon af. De droogte is geen unieke of zeldzame gebeurtenis meer. Dankzij de klimaatverandering zullen de neerslagpatronen verder veranderen waardoor we meer of langere periodes zonder regen krijgen. Voor een waterarme regio zoals Vlaanderen is dit een ramp. We zijn voor de productie van ons drinkwater afhankelijk van grondwater en oppervlaktewater. Valt er geen regen, dan worden de reserves niet aangevuld. Valt er wel regen, dan krijgt deze de tijd niet meer om langzaam de bodem in te trekken. Dit probleem verergert nog door de grote bebouwde oppervlakte in Vlaanderen en de efficiënte waterafvoersystemen.

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

De Antwerpse haven herbergt de tweede grootste chemiecluster ter wereld. De chemiesector is de grootste industriële drinkwaterverbruiker (22,67% verbruikt door de industrie, waarvan de chemische industrie 49,81% voor zijn rekening neemt). Drinkwater wordt onder andere gebruikt voor de productie van stoom, als was- en/of processwater in een installatie of voor het bijvullen van koelwatercircuits. Voor een aantal van deze toepassingen is drinkwaterkwaliteit niet nodig. Voor andere toepassingen dient drinkwater nog een aantal bewerkingen te ondergaan vooraleer het geschikt is om te gebruiken. Omdat drinkwater zo goedkoop is en de overheid geen beperkingen oplegt aan het nodeloos gebruik ervan wordt er vandaag de dag niet overwogen om anders met water om te gaan wegens “economisch niet interessant”.

Na 4 droge jaren beginnen de politici zich eindelijk bewust te worden van het droogteprobleem. Maar de ballonnetjes die ze oplaten, gaan vooral over ontharding of aanpassingen aan rivieren en beken, zodat regenwater meer tijd heeft om in de grond te sijpelen. Het is noodzakelijk dat dit gebeurt, maar door de complexiteit van deze werkzaamheden zien we pas resultaten op lange termijn (10 à 15 jaar). Als Extinction Rebellion willen we dat de overheid drinkwaterverspilling in de industrie aanpakt. Het is technisch gezien mogelijk om op middellange termijn (3 à 5 jaar) andere waterbronnen te gebruiken voor doeleinden waarvoor drinkwaterkwaliteit niet nodig is.

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Water is een van de belangrijkste voorwaarden om leven te hebben zoals wij het kennen. Drinkwater wordt steeds meer een kostbaar goed voor ons allemaal. Het grootschalig verspillen ervan is ethisch niet verantwoord en moet dan ook mee op de agenda worden gezet van het publiek debat. We zullen met zijn allen (burgers, bedrijven, landbouw en overheid) maatregelen moeten nemen en naleven om te garanderen dat er in de toekomst drinkwater uit de kraan blijft komen.

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Foto: Extinction Rebellion Antwerpen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!