Bron: Pixabay
Opinie -

Cannabisverenigingen gesteund door groeiende burgerbeweging

Met de derde rechtszaak aan het Antwerpse Hof van Beroep voor vzw Trekt Uw Plant in het vooruitzicht, startte de campagne #STOP1921 alvast een petitie. Ondertekenaars roepen de Belgische overheden op om de cannabismarkt te reguleren en om een wettelijk kader te voorzien voor de zogenaamde Cannabis Social Clubs (CSC)**.

dinsdag 30 juni 2020 11:16
Spread the love

 

Verleden woensdag vond de inleidingszitting plaats aan het Hof van Beroep in Antwerpen. Er werd bepaald dat op 27 januari 2021 de zaak effectief zal worden behandeld. Mooi dat de zaak zal bepleit worden op de verjaardag van de Belgische drugwetgeving °1921. Echter, vreselijk zijn de mentale en financiële gevolgen van deze rechtsgang op de beklaagden. Een ex-plantenverzorger die mee in beroep ging, stapte ondertussen uit het leven. En de vzw ging begin april dit jaar failliet.

Bestuurslid en mediwiet

Zelf werd ik op 27 juni 2019 als crimineel veroordeeld, tot 15 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. Ik was drie jaren 2014 – 2016 lid van CSC Trekt Uw Plant, waarvan 2 jaren als vrijwilliger verantwoordelijk voor de medicinale afdeling, en de laatste 9 maanden ook onbezoldigd bestuurslid, na het overlijden van voorzitter, oprichter en bezieler Joep Oomen. Ook 19 andere leden kregen celstraffen, tot 20 maanden voorwaardelijk. Dertien onder ons hadden de moed om achteraf beroep aan te tekenen.

Een 38-jarige doctor in de medische wetenschappen ben ik, met werkervaring als verpleegkundige in de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdpsychiatrie, verslavingszorg en internationale noodhulp met Artsen Zonder Grenzen. Bij het beëindigen van mijn doctoraat in 2014 aan de Universiteit Antwerpen, was ik gefascineerd geraakt door de cannabisplant en haar heilzame eigenschappen. Omdat wetenschappelijk onderzoek naar de plant wegens restricties geen optie was, zag ik mezelf genoodzaakt me mee in te zetten voor de legalisering en regulering van cannabis.

Blauwdruk

Samen met de voorzitter van de Mambo Social Club trachtte ik in 2016, als woordvoerder van Trekt Uw Plant, het politieke debat op gang te trekken. Honderden volksvertegenwoordigers, van partijvoorzitters, ministers en burgemeesters, tot commissieleden en schepenen, allen ontvingen ze in de brievenbus of in hun mailbox onze Blauwdruk met begeleidend schrijven. Het bleef vanuit hun hoek achteraf pijnlijk en oorverdovend stil. (https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/06/13/open-brief-beste-minister-reguleer-cannabis-in-belgie/)

De enige overwinning die we binnenhaalden met deze Blauwdruk was op moreel vlak, toen ik toenmalig federaal minister van Justitie Koen Geens in persoon ontmoette op het Drugscongres te Gent in november 2016. Ik sprak hem aan, stelde me voor, hij luisterde naar mijn uitleg en hij ontving een Blauwdruk. Hij bekeek het document met interesse en eindigde met: “Goed bezig. Doe zo voort.” Ironisch genoeg liep op dat moment al een tijd lang een nieuw gerechtelijk onderzoek naar de activiteiten van Trekt Uw Plant.

#STOP1921

De correctionele rechtbank zag het midden 2019 anders.(*) De rechters vonden het oprichten en besturen van een CSC afkeurenswaardig en getuigend van vervaagd normbesef. Benadrukt werd dat de wet voor iedereen geldt, niettegenstaande andersluidende persoonlijke overtuigingen en zelfs wetenschappelijke studies. Het handelen van de beklaagden kon volgens het hof absoluut niet getolereerd worden in een democratische rechtsstaat. De twee voormalige vrijspraken van 2008 en 2012 werden genegeerd.

Een groeiende burgerbeweging, bestaande uit SmartOnDrugs.be en Stop1921.be, hekelt ondertussen de 100 jaar oude Belgische drugswet. Onder andere academici en mensen uit de drughulpverlening stellen dat de samenleving ingrijpend is veranderd en dat een drugwet van 1921 – wellicht geschikt en relevant voor die tijd – vandaag ontoereikend en contraproductief is. Verschillende deskundigen hebben het model van de CSC naar voor geschoven als één van de meest realistische en pragmatische opties voor het reguleren van cannabis.

Petitie

Strijdig met het vonnis van de correctionele rechtbank, vind ik dat de rechtsgang in een democratische rechtsstaat net wel gedragen moet worden door de resultaten en conclusies van wetenschappelijke studies. Cannabis moet daarom niet langer strafrechtelijk behandeld worden, maar op basis van een beleid dat vertrekt vanuit het perspectief van de volksgezondheid en dat informatieverstrekking, kwaliteitscontrole, preventie en risicovermindering centraal stelt.

Graag zou ik u daarom willen vragen om massaal deze petitie te ondertekenen: https://stop1921.be/nl/cannabis-social-clubs/. Wilt u alstublieft het belang van deze petitie ook delen met uw kennissenkring? En wilt u niet vergeten om de link in uw mailbox of spamfolder aan te klikken ter bevestiging van uw handtekening? Uw steun is niet alleen aan het Cannabis Social Club concept. Elke handtekening is ook een zegen voor de laatste twaalf overblijvers in deze principekwestie. Hartelijk dank voor uw steun!

 

Notes:

*: “De lastens de respectievelijke beklaagden bewezen verklaarde feiten vermengen zich in hun hoofde als gepleegd zijnde met eenzelfde misdadig opzet, zodat slechts één straf dient te worden opgelegd. De bewezen verklaarde feiten zijn laakbaar en getuigen van een vervaagd normbesef. Beklaagden blijken fervent voorstander te zijn van het legaliseren van cannabis. Zij houden het echter niet enkel bij activisme en/of politiek lobbywerk, maar hebben hun progressief gedachtengoed reeds in praktijk omgezet door het oprichten van een “cannabis social club”. Door het overtreden van de wet willen beklaagden aantonen dat hun denkmodel dient verkozen te worden boven het thans gevoerde beleid. Dit eigengereid handelen in strijd met de geldende wetgeving kan in een democratische rechtsstaat absoluut niet getolereerd worden. De wet geldt voor iedereen. Niettegenstaande andersluidende persoonlijke overtuigingen en zelfs wetenschappelijke studies, is het onaanvaardbaar dat de wetten en regels in onze samenleving overtreden worden. Rekening houdend met het grootschalig en georganiseerd karakter waarbij honderden gebruikers systematisch werden voorzien van cannabis, oordeelt de rechtbank dat het opleggen van de straffen zoals hieronder nader bepaald, gepast is.” (vonnis, 27 juni 2019)

**: https://stop1921.be/nl/cannabis-social-clubs/

 

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!