Bron: De 23° van de huisvesting
Opinie - De 23° van de huisvesting

‘Geen uithuiszettingen zonder herhuisvesting’

De BBRoW, Buurtwinkel Anneessens, CODES, Convivence/Samenleven, Douche Flux, Habitat & Rénovation en La Rue manifesteerden dinsdag 23 juni van 13u tot 14u voor het Brusselse parlement op het Sint-Jansplein. Met deze actie willen de verenigingen bereiken dat de Brussels regering de daklozen die nu tijdelijk gehuisvest worden in hotels en opvangstructuren op een duurzame wijze herhuisvest en structurele oplossingen brengt voor de kansarme huurders.

woensdag 24 juni 2020 16:14
Spread the love

 

Vele tienduizenden Brusselaars wonen niet goed, te duur of onzeker. Duizenden Brusselaars wonen niet, zijn thuisloos, en kunnen hooguit rekenen op een tijdelijke opvangplek.Het coronavirus heeft de Brusselse regering, verenigingen en privépersonen de voorbije maanden aangezet tot een aantal ‘noodmaatregelen’: honderden daklozen worden tijdelijk opgevangen in hotels en opvangplekken, OCMW’s krijgen bijkomende middelen, een coronahuurpremie werd aangekondigd en de uithuiszettingen zouden worden opgeschort tot eind augustus 2020.

Bron: De 23° van de huisvesting

Maar wat wacht ons de komende weken, maanden: thuislozen en huurders terug op de straat of in onbehoorlijke woningen? De economische gevolgen van de coronacrisis zullen de Brusselse bevolking de komende maanden nog hard treffen.

We vragen de Brusselse regering om nu actie te ondernemen en fundamentele oplossingen te nemen tegen de huisvestingscrisis: De thuislozen die nu worden opgevangen in de hotels mogen niet terug op straat worden gezet. We vragen de Brusselse regering een concreet engagement om al deze personen op een duurzame manier te huisvesten.

Bron: De 23° van de huisvesting

Het moratorium op uithuiszettingen moet met 3 maanden worden verlengd tot eind november en geen huurder mag uit huis worden gezet zonder herhuisvesting. De OCMW’s spelen hier een cruciale rol. Huurachterstallen en uithuiszettingen moeten worden voorkomen door onder andere invoering van een algemene huurtoelage voor precaire huurders en oprichting van een universeel, solidair huurwaarborgfonds. De té dure huurprijzen in Brussel moeten eindelijk worden aangepakt door onder andere oprichting van een paritaire huurcommissie tegen onrechtmatig hoge huurprijzen.

Het belang van een behoorlijke woning is de voorbije maanden nog nooit zo duidelijk geweest. Waarop wacht de Brusselse regering om eindelijk werk te maken van de realisatie van het recht op behoorlijk wonen voor al haar inwoners?  Er zijn geen excuses meer.

Bron: De 23° van de huisvesting

Bron: De 23° van de huisvesting

Bron: De 23° van de huisvesting

Bron: De 23° van de huisvesting

De 23° van de huisvesting

Deze 23 juni is een eerste actie van de groep “23° van de huisvesting”. De 23° van de maand moet de dag worden waarop diverse en vreedzame acties voor behoorlijk wonen doorgaan. Het recht op behoorlijk wonen is opgenomen in Art. 23 van de Belgische grondwet. 

Dit initiatief van de BBRoW staat open voor iedereen en wil verzamelen, sensibiliseren en ageren voor een fundamentele verandering en ommekeer van de huisvestingscrisis.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!