De familie Sumarin riskeert uit hun huis te worden gezet waarin ze al generaties wonen. Joodse kolonisten willen het inpalmen. Foto: al-bushra.org/
Open brief - Een Andere Joodse Stem Union des Progressistes Juifs de Belgique

Oproep Belgische Joodse organisaties aan JNF-België: “Stop medeplichtigheid aan uitzetting Palestijnse familie in Oost-Jeruzalem”

dinsdag 16 juni 2020 10:41
Spread the love

Aan de heer Jacky Benzennou

Voorzitter Keren Kayemet Le’Israël (Joods Nationaal Fonds) België – Groothertogdom Luxemburg

Marnixlaan 19A / 20

1000 Brussel

 

Joodse organisaties in België roepen JNF-KKL België op om haar medeplichtigheid aan de uitzetting van een Palestijnse familie te stoppen

De Belgische Joodse organisaties Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) en Een Andere Joodse Stem (EAJS) roepen de Belmgische afdeling van de Joods-Israëlische organisatie KKL-JNF1 op om de uitzetting van de familie Sumarin, een 18-leden tellende Palestijnse familie uit Oost-Jeruzalem2, stop te zetten.

Het belang van een thuis in tijden van wereldwijde gezondheidscrisis staat buiten kijf. Toch verdubbelt de KKL-JNF dezer dagen haar inspanningen om de familie Sumarin te verdrijven uit het huis waarin ze generaties lang hebben gewoond. Op 30 juni zal de KKL-JNF voor een districtsrechtbank in Jeruzalem pleiten voor de evacuatie van de familie.

De pogingen om de familie Sumarin uit te zetten, zijn gestoeld op een draconische toepassing van Israëlische wetgeving die na het beëindigen van de oorlog van juni 1967, exact 53 jaar geleden, werd opgelegd aan de Palestijnse bewoners van de bezette gebieden. Te midden van het flagrante onrecht en de talloze mensenrechtenschendingen die deze bezetting met zich meebrengt, valt de uitzetting van de familie Sumarin op door haar wreedheid, vooral in deze tijden. We roepen de KKL-JNF op om onmiddellijk elke aansprakelijkheid op het eigendom op te geven, alle juridische procedures tegen de familie te staken en hen met rust te laten in hun eigen thuis.

We richten ons tot u omdat u in ons land, als officiële vertegenwoordigers van KKL-JNF in België, verantwoordelijk bent voor de activiteiten van uw organisatie. We vragen u daarom om publiekelijk af te zien van de evacuatie van de familie Sumarin, en om aan het centrale bestuur van KKL-JNF kenbaar te maken dat u elke fondsenwervingsactiviteit in België opschort tot deze zaak is opgelost. Zo niet zal u door de Belgische Joodse gemeenschappen en door de bredere Belgische bevolking als medeplichtig gezien worden bij dit ernstig geval van mensenrechtenschendingen en onrechtvaardigheid.

Hoogachtend,

Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) | info@upjb.be

Een Andere Joodse Stem (EAJS) | infoeajs@gmail.co

 

Notes:

1 De Joods-Israëlische organisatie Keren Kayemeth LeIsraël -Jewish National Fund (KKL-JNF). De Engelse benaming JNF is niet de vertaling van Keren Kayemeth LeIsraël, dat ‘Fonds voor het bestaan van Israël’ betekent. Geheel volgens de leer van het zionisme vereenzelvigt deze organisatie alle Joden ter wereld met de Joodse bevolking van Israël. Officieel is het een ngo in Israël, maar de facto functioneert het als een overheidsdienst, die als voornaamste doel heeft grondbezit maximaal in Joods-Israëlische handen te houden of te krijgen. Alle gronden die het JNF – meestal onder dwang van de bezettende troepen – opkoopt van Palestijnse eigenaars in de bezette gebieden wordt uitsluitend aan Joods-Israëlische burgers verkocht (nvdr).

2 Oost-Jeruzalem is een bezet gebied met een ander internationaal statuut dan de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Het wordt sinds 1967 door Israël bezet en werd in 1980 geannexeerd, wat door de meeste landen ter wereld niet wordt erkend. De Palestijnse bewoners worden er systematisch gediscrimineerd, met als ultieme bedoeling uiteindelijk alle oorspronkelijke bewoners te verdrijven. Het JNF speelt een actieve rol in de onteigening of afbraak van woningen van Palestijnse bewoners. Deze uitdrijvingen krijgen een wettelijke schijn via beslissingen van Israëlische rechtbanken op basis van Israëlische wetten (nvdr).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!