Act for Climate Justice

Massale posteractie in zes steden: Welzijn boven winst

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in verschillende steden honderden affiches opgedoken van actiebeweging Act for Climate Justice. De activisten verzetten zich met de actie tegen de manier waarop de economie opnieuw wordt opgestart. Zij willen dat nu echt rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en gezondheidskwesties. “De meest kwetsbaren worden het hardst getroffen, terwijl grote bedrijven aanschuiven voor overheidssteun. Dat zien we ook terug in de beleidsreacties op de klimaatcrisis.”

vrijdag 29 mei 2020 08:52
Spread the love

 

In Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Louvain-la-Neuve en Luik verschenen in de nacht van dinsdag op woensdag honderden affiches in bushokjes en reclamepanelen. Het gaat om een actie van de activisten van Act for Climate Justice, die vrijdag ochtend hun slogan ook kwamen uitstallen op een aantal symbolische plaatsen in Brussel, zoals voor de deur van VBO en VOKA. ‘Welzijn boven winst’, zo klinkt de slogan van de actie, daarmee wil Act for Climate Justice wijzen op het belang van solidariteit, medemenselijkheid en zorg in elke crisis.

De actie gaat niet enkel over de corona crisis, maar legt ook de link met de klimaatcrisis. “Wij willen ervoor waarschuwen dat bij deze crisis niet opnieuw de winst van enkelen mag primeren over het welzijn van ons allemaal. Helaas zien wij een aantal signalen die erop wijzen dat de prioriteiten tijdens deze crisis opnieuw scheef zitten. Zo gaan werkplaatsen bijvoorbeeld open zonder voldoende veiligheidsvoorwaarden of krijgen grote bedrijven overheidssteun zonder voldoende voorwaarden. Dat zijn zaken die er op wijzen dat de beleidsmakers hun beslissingen laten leiden door het grote geld.”, zo leggen de actievoerders uit. “We zien het bij de klimaatcrisis ook gebeuren. Het blinde winstbejag zorgt ervoor dat er niet voor solidaire en duurzame oplossingen wordt gekozen. Daarvoor willen we bij deze crisis opnieuw waarschuwen.”

Dat is niet de enige manier waarop Act for Climate Justice met deze actie parallellen schetst tussen de verschillende crisissen. “We moeten in elke crisis het welzijn van iedereen en de zorg voor de planeet centraal stellen.”, zo legt een actievoerder uit, “Maar het is niet alleen zo dat we bij deze crisis kunnen leren uit de klimaatcrisis, ook het omgekeerde is waar. Vandaag wordt de solidariteit tussen mensen erg geprezen, en worden er bindende maatregelen genomen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Dat zijn dingen die we ook voor het klimaat moeten doen. Ook die crisis moeten we bestrijden met solidariteit en zorg, voor elkaar én voor de planeet. Met deze actie willen we benadrukken dat die solidariteit niet alleen aangemoedigd moet worden, maar dat de politiek die ook moet ondersteunen. We hebben zowel in het geval van de klimaatcrisis als in het geval van deze gezondheidscrisis structurele maatregelen nodig die ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving niet de dupe worden.”

De terugkeer van reclameaffiches in bushokjes en panelen is voor de activisten een voorbeeld van hoe men koste wat het kost snel de economie weer op gang wil trekken, verschillende affiches bedekken dan ook reclamepanelen of nemen er zelfs de plaats van in. “Alles wordt in het werk gesteld om zo snel mogelijk terug over te gaan naar business as usual, maar wij geloven dat deze crisis duidelijk maakt dat dit model dat in het teken staat van de winst van enkelen niet in staat is om antwoorden te bieden op de uitdagingen waar we voor staan. Daarom zien wij liever onze affiches in het straatbeeld dan de reclame, de affiches met sensibiliserende boodschappen over corona laten we uiteraard onaangeroerd”.

Met een tekst op hun website verduidelijkt de actiegroep de motivatie achter deze actie, en die blijkt vooral gericht op de ‘systeemfouten’ die volgens deze activisten worden blootgelegd tijdens een crisis. “We willen de uitdagingen die komen kijken bij deze crisis en de lockdown zeker niet minimaliseren. Toch moeten we ook beseffen dat er veranderingen zullen voortkomen uit deze situatie, en wat ons betreft mogen die niet opnieuw het systeem bestendigen dat roofbouw pleegt op mens en natuur. Het risico is groot dat de huidige crisis aanleiding zal zijn voor bezuinigingsmaatregelen en het ontwijken klimaatverplichtingen om de industrie ten koste van alles nieuw leven in te blazen. We willen niet dat de huidige shock wordt gebruikt om terug te grijpen naar oude recepten die onverenigbaar zijn met de huidige klimatologische en sociale omstandigheden.”

Daarmee benadrukt Act for Climate Justice ook de kansen die er liggen op vlak van het klimaat. “Corona domineert momenteel het nieuws, maar we mogen de klimaatcrisis niet uit het oog verliezen. Wat ons betreft biedt deze periode op dat vlak ook kansen, als er toch grote veranderingen komen, laat ons het model dan hertekenen op basis van de noden van mensen en de capaciteit van de planeet. De economie moet ten dienste staan van het welzijn van mens en planeet, en niet andersom”. De actiegroep roept tenslotte op om “vastberaden en krachtig te handelen in de huidige situatie, om sociale en ecologische rechtvaardigheid centraal te stellen in de plannen tijdens en na Corona. (…) Om te voorkomen dat bedrijven en overheden onze collectieve toekomst stelen roepen we op om nu te vechten voor een ecologische, feministische, sociale en dekoloniale toekomst, waarbij we breken met al het tot nu toe gevoerde beleid.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!