Foto: Ruud Onos, Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - Belgische Coalitie tegen Kernwapens

Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt overweging Trump-regering om opnieuw kernproeven uit te voeren

donderdag 28 mei 2020 17:17
Spread the love

 

The Washington Post berichtte zaterdag 23 mei dat de regering Trump opnieuw overweegt om een kernproef uit te voeren. Dit zou besproken geweest zijn tijdens een veiligheidsraad van 15 mei. Als de VS hiermee door zou gaan, betekent dit een eerste nucleaire test sinds 1992. Het geeft de nucleaire wapenwedloop een nieuwe duw in de rug en zorgt voor een zware achteruitgang op vlak van nucleaire non-proliferatie. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is dan ook zeer bezorgd over dit bericht.

De overweging die de Amerikaanse veiligheidsraad onlangs maakte, past in een rijtje van verontrustende beslissingen die de VS onlangs namen en leidden tot een hernieuwde nucleaire proliferatie. Nadat de VS zich eenzijdig terugtrokken uit het nucleair akkoord met Iran, zich terugtrokken uit het INF, en geen gehoor gaven aan herhaalde oproepen tot een verlenging van het New START verdrag, lijkt de Trump-regering nu ook het verbodsverdrag op kernproeven (CTBT), waarvan België ook verdragspartij is, aan de kant te schuiven. De VS hebben het CTBT getekend maar nog niet geratificeerd. De moeizame relatie met Rusland werd onlangs ook nog verder op de spits gedreven door het Open Skies verdrag op te zeggen. Zo goed als alle bilaterale en multilaterale akkoorden staan op de helling. Een nieuwe Koude Oorlog kondigt zich aan.

“Een kernproef uitgevoerd door de Trump administratie zou een grens overschrijden waarvan geen enkele natie dacht dat de VS die ooit nog zou overschrijden en vormt een bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van alle mensen”, reageert Beatrice Fihn, directeur van ICAN. Ook vandaag zijn er nog steeds vele slachtoffers die blijvend lijden onder de gevolgen van kernproeven die werden uitgevoerd in het verleden.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept daarom de Belgische regering op om standpunt in te nemen tegen deze overweging van de Amerikaanse regering en erop aan te dringen bij de Amerikaanse collega’s om hun verplichtingen onder het Non-Proliferatie Verdrag na te komen en het CTBT eindelijk te ratificeren. Bovendien roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens België ook op om het Verbodsverdrag tegen kernwapens (TPNW) eindelijk te tekenen en ratificeren. Enkel zo kunnen we op een zo breed mogelijk gedragen manier nucleaire rampen in de toekomst voorkomen.

 

Foto: Ruud Onos, Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!