Foto: Vecteezy.com

Plan Sophia schetst concrete post-coronamaatregelen voor duurzame solidaire Belgische economie

De Belgische economie komt stilaan opnieuw tot leven, maar een volledige terugkeer naar het leven voor corona zit er nog niet meteen in. Meer en meer wordt duidelijk dat business as usual niet the way to go is. De Resilience Management Group stelt daarom een transitieplan voor om in deze crisis de krachten te bundelen zodat toekomstige systeemcrisissen kunnen vermeden worden.

maandag 18 mei 2020 14:55
Spread the love

 

Zeventig procent van de Belgen heeft de voorbije maanden getelewerkt, het aantal fietsers in het weekend in Brussel is verzesvoudigd en we leerden met z’n allen wat essentiële verplaatsingen zijn. De covid-19-crisis heeft zaken teweeggebracht die we een paar maanden geleden nooit voor mogelijk hadden gehouden. Overtuigd van deze kracht van de crisis, staken 100 wetenschappers en 182 duurzame bedrijven de koppen bij elkaar en stelden ‘Plan Sophia’ op: tweehonderd maatregelen die België moeten helpen de economie herop te bouwen op een meer duurzame en solidaire manier.

Meer dan minder CO2

De transitiegroep wil bouwen aan een regeneratieve economie, waarbij er een geleidelijke verhoging moet komen van de koolstofprijs. Subsidies voor fossiele brandstoffen gaan op de schop en moeten in plaats daarvan worden uitbesteed aan duurzame energie. Duurzame banen zullen gecreëerd en gekoesterd worden. Een Europese belasting gekoppeld aan de CO2-voetafdruk voor grote bedrijven mag hierbij niet ontbreken. Bedrijven die deze overgang naar een regeneratieve economie versnellen, kunnen rekenen op steunmaatregelen.

“Maar met CO2-reductie alleen zullen we er niet geraken”, verduidelijkt professor Leo Van Broeck (KU Leuven). “Het moet veel verder gaan.” De voorgestelde maatregelen spreiden zich dan ook over vijftien uiteenlopende domeinen zoals onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en ruimtelijke ordening. “De planetaire crisis is ruimer dan de klimaatopwarming.” Niet alleen de atmosfeer, maar ook de oceanen en de grond zijn noodzakelijk voor de aarde om haar temperatuur te kunnen regelen. Om dit te kunnen doen, heeft de natuur plaats nodig. Plaats die de mens doorheen de jaren heeft omgezet in artificiële ruimte. “Als wij onze ruimtelijke ordening niet herschikken en enkel op onze CO2-uitstoot werken, dan zijn wij gewoon collectief een dure technologische klimaatneutrale natuurmoord in scène aan het zetten”, aldus Van Broeck. 

Democratisch donut-economie

Even belangrijk als de ecologische transitie is de sociale transitie die de Resilience Management Group wil doorvoeren. Plan Sophia is opgesteld vanuit het idee van een donut-economie. Het principe is simpel: een gezonde economie ontwikkelen met een ecologisch plafond en een sociaal fundament. Het doel van de maatregelen is om op korte termijn een sociaal vangnet te bieden voor de slachtoffers van de economische crisis en op lange termijn duurzaamheid na te streven. Dit gaat gepaard met het opstellen van een pact voor werkgelegenheid, dat in deze veranderende wereld een inkomen door middel van betekenisvolle activiteit voor iedereen moet garanderen. Sociale en gendergelijkheden staan hierbij hoog op de agenda.

Deze ambitieuze doelstellingen kunnen we enkel tot stand brengen met een sterkere aanwezigheid van de overheid op de markt. De transitiegroep wijst op het uitzonderingsregime waartoe de pandemie ons enkele maanden zal dwingen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor misbruik. “De democratie in Europa en elders werd al bedreigd door autoritaire neigingen, populisme en het wantrouwen van de mensen ten aanzien van de politieke macht. Het economisch herstelplan zal dus gepaard moeten gaan met een grote transparantie in het politieke leven, een herziening van de instellingen en de versterking van de participatieve democratie.”

Plan Sophie Wilmès

Dé belangrijkste doelstelling van het transitieplan is natuurlijk de maatregelen te implementeren in effectief beleid. Plan Sophia werd vorige week donderdag voorgelegd aan premier Wilmès, die het vanwege de verscheidenheid aan expertise waarmee het plan werd opgesteld “een zeer interessant dialoog” vond. Verdere besprekingen staan gepland, zowel op federaal als regionaal niveau. Marc Lemaire, mede-oprichter van Kaya – de coalitie van ecologische transitiebedrijven – stelt een samenwerking met de ministeriële kabinetten voor. “Zonder informatie over de budgettaire marges van de overheid, blijft het plan slechts een mooie theorie.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!