Bron: Facebook State Of The Arts

Online tool SOS Relief biedt vangnet voor mensen buiten sociale zekerheid

De covid-19-crisis mag voor velen een financiële slag in het gezicht zijn, de klap komt extra pijnlijk aan bij mensen die zich nu niet kunnen beroepen op een sociaal statuut. Met de online tool SOS Relief wil kunstenplatform State of the Arts (SOTA) rechtstreekse financiële solidariteit mogelijk maken voor diegenen die tussen de mazen van het socialezekerheidsnet vallen. 

vrijdag 15 mei 2020 13:58
Spread the love

 

SOS Relief

Wie na het betalen van de rekeningen nog een extraatje weet te missen op het einde van de maand, kan zich opgeven voor een bijdrage aan het project SOS Relief. Op de website van SOTA kies je een donatie van 50 euro, 100 euro, 200 euro of 400 euro om iemand anders de eindjes aan elkaar te helpen knopen. Die bedragen zijn er om vraag en aanbod gemakkelijk aan elkaar te kunnen koppelen. Als er een match is, worden beide partijen met elkaar in contact gebracht. 

De beheerders proberen elke ontvanger te verbinden met een schenker zodra deze een verzoek indienen. Er wordt dus prioriteit gegeven aan de eerste verzoeken die in het systeem verschijnen. “Als er iemand 400 euro vraagt en er is alleen een aanbod van 50 euro, dan moet die persoon wachten tot er acht zo’n bijdragen zijn. Maar als er ondertussen een aanbod komt van 400 euro dan matchen we onmiddellijk die 400 euro”, zegt Kobe Matthys van SOTA. Een motivatie is niet vereist, vragen worden er niet gesteld. “Je geeft enkel je naam en je bankrekeningnummer door als je iets wilt ontvangen. Dat sturen twee administrators bij SOTA dan door naar iemand die iets wil geven.”

In totaal zijn er al voor meer dan 62.000 euro aanvragen binnengekomen en is er zo’n 19.000 euro overgeschreven. Voor misbruik hebben de beheerders geen schrik. “Het gaat over kleine bedragen, wij gaan dat niet controleren. Als er dan al misbruik van zou gemaakt worden, dan denk ik dat dat heel uitzonderlijk zou zijn. De opzet van het systeem is net om mensen te helpen die niet de juiste bewijslast kunnen voorleggen voor de bureaucratie van de sociale zekerheid. Soms zijn dat mensen die nog wachten op een vergoeding of die papieren aan het regelen zijn, maar ondertussen wel de huur moeten betalen of boodschappen moeten kunnen doen.” 

Solidariteit voor iedereen

Met SOS Relief willen de initiatiefnemers een brug slaan naar de mensen die niet op de officiële sociale zekerheid kunnen terugvallen. “Wij verzamelen geen fondsen, maar wij zetten mensen direct met elkaar in verbinding. Als jij 50 euro kan missen deze maand omdat je ondanks de crisis een vast inkomen hebt, dan kan je dat direct geven aan iemand die op dit moment geen inkomen heeft.” Die verbindingen zijn niet louter financieel. Indien beide partijen hier expliciet om vragen, is het ook mogelijk dat mensen buiten de tool om nadien met elkaar contact opnemen. 

SOS Relief is volledig gebaseerd op solidariteit en wil zich dan ook niet beperken tot één sector. “Verschillende kwetsbare groepen kunnen tijdens de covid-19-crisis niet terugvallen op het vangnet van de sociale zekerheid. We hebben er dan ook bewust voor gekozen om deze tool voor iedereen te ontwikkelen en niet alleen voor kunstenaars open te stellen. Vele mensen zitten in een gelijkaardige precaire situatie. Ik denk aan studenten die nu niet kunnen werken omdat ze normaal gezien in de horeca bijklussen, of mensen zonder papieren die verplicht zijn om in het zwart te werken, omdat ze hier niet erkend worden.” 

Culturele crisis

Al is het geen verrassing dat het gebrek aan een sociaal vangnet vooral in de cultuursector een ernstig probleem vormt. De covid-19-crisis legt de kwetsbare positie van artiesten opnieuw pijnlijk bloot. “Kunstenaars verrichten meestal kleine tijdelijke prestaties en bevinden zich in precaire sociale statuten. Er wordt dikwijls gewerkt met interim-contracten waardoor men niet onder de volledige sociale bescherming van het statuut van werknemers valt. Anderen werken als zelfstandige in bijberoep. Die tijdelijkheid is eigen aan de kunsten, maar dat zou daarom niet mogen resulteren in het feit dat ze hierdoor buiten de sociale zekerheid vallen. ” 

Volgens De Standaard zou het gaan om zo’n 9.000 kunstenaars die werken in een precair statuut. Dat is ook een gevolg van de nijpende situatie waarin de sector zich al een tijd bevindt. “Er zijn al heel lang besparingen aan de gang in de cultuursector die er niet alleen voor gezorgd hebben dat mensen onderbetaald zijn, maar ook dat werkgevers geen mensen meer aannemen met duidelijke statuten. Het lijdt geen twijfel dat er nu enorm veel slachtoffers zullen vallen. De kunstensector ging als een van de eerste op slot en zal waarschijnlijk ook als een van de laatste weer opengaan.”

Tegelijkertijd is de sector ook veerkrachtig en vindingrijk om via nieuwe kanalen de cultuur weer bij de mensen te brengen. “Creativiteit is eigen aan de kunsten en dat zie je ook aan de vele initiatieven zoals concerten op balkons of theater in openlucht. De crisis toont het gemis bij de mensen. Dat bewijst ergens dat kunstenaars eigenlijk ook een vitaal beroep uitoefenen. Ik denk dat bij de opwaardering van het lijstje van vitale beroepen, de kunstenaars kunnen worden toegevoegd.”

Positieve noot

Dit vitale belang wordt ook zeer geleidelijk onderkend in de Wetstraat. Vorige week heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid. Ook artiesten zonder vast arbeidscontract komen zo in aanmerking voor een vergoeding voor geannuleerde evenementen die normaal plaats hadden moeten vinden tussen 1 mei en 31 augustus. Het bestaan van deze opdrachten kan worden aangetoond op basis van e-mailverkeer, programmaboekjes of offertes. “Deze uitbreiding voor prestaties tijdens de maanden mei en juni is zeker een positieve noot, maar deze regeling werkt niet retroactief. We zijn ondertussen al twee maanden verder. Ook hoe het de komende maanden zal evolueren blijft onduidelijk”, stelt Matthys.

Op gemeenschapsniveau zal Vlaanderen een noodfonds oprichten van 200 miljoen euro, te spreiden over sectoren zoals cultuur, toerisme, sport, media en jeugd. Over de exacte verdeling wordt momenteel nog onderhandeld. “In het begin heeft de minister van Cultuur gezegd dat dit alleen voor structureel gesubsidieerde organisaties zou zijn, maar dat heeft het recent overleg kunnen veranderen. Ook andere organisaties en individuele kunstenaars, die schade hebben opgelopen door de crisis, zouden beroep kunnen doen op het noodfonds. Dus dat brengt ook een mogelijke opening. Maar die procedures van het noodfonds werden tot nu toe nog niet vastgelegd. Het blijft afwachten.”

 

Hier vind je de SOS Relief tool op Facebook

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!