Bron: Pixabay
Opinie - 11.11.11

Europa moet actie ondernemen tegen Israëlische annexatie Palestina

De Europese buitenlandministers buigen zich op 15 mei 2020 in Brussel over een Europees antwoord op de nakende Israëlische annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Verschillende EU-lidstaten, waaronder Frankrijk, pleiten in aanloop naar deze ontmoeting voor concrete actie tegen annexatie. Het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11 roept de Belgische regering op om een voortrekkersrol te spelen in deze Europese debatten.   

donderdag 14 mei 2020 14:38
Spread the love

 

Het nieuwe Israëlische regeerakkoord, dat eind april 2020 werd afgesloten, stelt expliciet dat de Israëlische regering vanaf 1 juli 2020 kan overgaan tot de formele annexatie van bezet Palestijns gebied. Dergelijke annexatie zou elke vorm van socio-economische ontwikkeling in Palestina onmogelijk maken, en ertoe leiden dat de mensenrechten van Palestijnse burgers permanent geschonden worden.

Deze annexatieplannen staan op vrijdag 15 mei 2020 op de agenda van de Europese Raad van Buitenlandse Zaken. Het is noodzakelijk dat de Europese buitenlandministers krachtig reageren op het Israëlische voornemen om bezet Palestijns gebied bij Israël in te lijven. In februari 2020  stelde de Europese hoge Buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell al dat “steps towards annexation, if implemented, will not pass unchallenged”. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Goffin steunde uitdrukkelijk deze uitspraak. 

Internationaal recht

Een annexatie van grondgebied betreft een zware schending van het internationaal recht en is dus illegaal. Derde staten, zoals Europese landen, hebben onder internationaal recht een juridische verplichting om tegen zulke overtredingen in te gaan en er op geen enkele manier hulp of assistentie aan te bieden. 

De reactie van de internationale gemeenschap, en de Europese Unie in het bijzonder, zal de volgende weken cruciaal zijn om annexatie te voorkomen. Net zoals bij de Russische annexatie van de Krim, moeten daarom concrete maatregelen genomen worden om de annexatie van Palestijns gebied tegen te gaan. België kan binnen de Europese Unie en de VN-Veiligheidsraad een belangrijke rol spelen in deze debatten.

Als er binnen de EU op korte termijn geen consensus gevonden kan worden, moet België ook een actieve rol opnemen om een coalitie van gelijkgezinde Europese lidstaten op de been te brengen.

Meer concreet kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

  • Schort het EU-Israël Associatieakkoord op.
  • Stel een verbod in op de import van producten uit Israëlische nederzettingen, evenals een verbod op financiële investeringen in de Israëlische nederzettingenindustrie.
  • Dien een VN-Veiligheidsraadsresolutie in die de annexatie van Palestijns grondgebied veroordeelt en afwijst.
  • Steun de Openbaar Aanklager van het Internationaal Strafhof in haar intentie om een onderzoek in te stellen naar de situatie in bezet Palestijns gebied.
  • IJver voor regelmatige updates van de VN-database van bedrijven actief in de Israëlische nederzettingenindustrie.
  • Sluit Israëlische entiteiten die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen in bezet gebied uit van deelname aan Europese programma’s, zoals Horizon Europe.
  • Kondig een Europees militair embargo af tegen Israël en sluit Israëlische militaire bedrijven uit van Europese programma’s.

Het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11, dat 19 Belgische organisaties actief in de regio verzamelt, stelt: “Verbale veroordelingen alleen zullen niet volstaan om Israël op andere gedachten te brengen. Israël moet duidelijk gemaakt worden dat de geplande annexatie niet door de beugel kan. We vragen minister Goffin daarom om een voortrekkersrol te spelen in de ontwikkeling van een pakket aan concrete Europese maatregelen tegen annexatie.”

“Netanyahu en zijn bondgenoten maken gebruik van de COVID-19 crisis om een realiteit van annexatie op te leggen. Palestijnen willen dat Europese landen praktische stappen nemen om economische en politieke restricties op te leggen aan de bezettende macht”, zegt ook het Bisan Center for Research and Development, een Palestijnse partner van Viva Salud.

“Het Israëlische regeerakkoord is een nieuwe stap naar de vestiging van een apartheidsregime en het onmogelijk maken van het Palestijnse recht op zelfbeschikking. De EU moet erkennen dat dit annexatieplan een schending is van het internationaal recht, en hier serieuze actie tegen ondernemen”, concludeert Adalah, een Palestijnse partner van Broederlijk Delen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!