Bron: Zomer Zonder Vliegen
Zomer Zonder Vliegen

Demonstranten aan Brussels Airport: ‘Enkel steun aan luchtvaart mits strikte voorwaarden’

Een groep activisten van Zomer Zonder Vliegen deed zondagmiddag 3 mei een korte protestactie aan het spottersplatform vlak naast de nationale luchthaven in Zaventem / Steenokkerzeel. Met de actie roepen de actievoerders op om overheidssteun aan luchtvaartmaatschappijen te koppelen aan strikte voorwaarden.

maandag 4 mei 2020 22:36
Spread the love

 

De protestactie aan de luchthaven werd bijgewoond door een honderdtal demonstranten. Ook de politie was discreet aanwezig, maar moest niet tussenbeide komen. De aanwezigen hielden zich immers zonder morren aan alle mogelijke regels. Er werden bovendien geen tegenbetogers gesignaleerd. En toch werd er in deze coronatijden geen enkele samenscholingsregel overtreden. De demonstranten waren immers niet meer dan een bonte verzameling gele lego-figuurtjes!

Voor Zomer Zonder Vliegen is het onaanvaardbaar dat de luchtvaartindustrie in tijden van voorspoed nauwelijks of geen belastingen betaalt en haar winsten privatiseert, maar in tijden van crisis de verliezen wil afwentelen op de belastingbetaler – zonder daar verder enige klimaat- of fiscale engagementen te willen aan koppelen.

Bron: Zomer Zonder Vliegen

In België vroeg Brussels Airlines 290 miljoen euro aan de Belgische overheid. TUI Fly Belgium vraagt 250 miljoen, en ook Air Belgium klopt aan voor hulp. De onderhandelingen met Brussels Airlines en moedermaatschappij Lufthansa zouden in de laatste rechte lijn zitten.

“De klimaatimpact van de luchtvaart heeft de limieten al lang overschreden. We vragen aan de federale regering om ons belastinggeld doordacht te besteden. Overheidssteun mag enkel bedoeld zijn voor een gezond en sociaal rechtvaardig economisch herstel in lijn met de Europese Green Deal”, legt Toby Lauwerier van Zomer Zonder Vliegen uit. “Onze premier heeft zelf al te kennen gegeven dat ze geen blanco cheque wil geven aan Brussels Airlines en daar willen we haar graag aan herinneren met de protestactie vandaag!”

Bron: Zomer Zonder Vliegen

Peter Paul Vossepoel van Zomer Zonder Vliegen voegt toe: “Elke vorm van overheidssteun moet gericht zijn op jobzekerheid voor de werknemers en op de voorbereiding van een geleidelijke en geplande transformatie van de luchtvaart. Dit impliceert een eerlijke bijdrage van de sector aan de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs en aan sociale rechten via een eerlijk belastingstelsel. Binnen Europa betekent dat inzetten op duurzame mobiliteit en de trein als de manier bij uitstek om landen op een klimaatvriendelijke en efficiënte manier met elkaar te verbinden.

Zomer Zonder Vliegen maakte eerder een policy briefing op samen met Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Inter Environnement Wallonie (zie: tinyurl.com/policypaperluchtvaart). De policy briefing behandelt in detail alle voorwaarden die aan de overheidssteun voor de Belgische luchtvaartbedrijven moeten gekoppeld worden. 

Bron: Zomer Zonder Vliegen

 

Over Zomer Zonder Vliegen

Zomer Zonder Vliegen voert een bewustmakingscampagne over de klimaatimpact van de luchtvaart die mensen wil inspireren om de alternatieven voor vliegreizen te herontdekken. De organisatie en de gelijknamige campagne werd gelanceerd in het voorjaar van 2018. In 2019 werden we een vzw. De vereniging draait volledig op vrijwilligersengagement.

Meer info: www.zomerzondervliegen.be

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!