Bron: De Federatie
Opinie - De Federatie

Steden en gemeenten moeten lokale verenigingen en organisaties door coronacrisis loodsen

De coronacrisis hakt er bij lokale verenigingen en organisaties zwaar in, terwijl ze ook op dit moment hun grote meerwaarde voor het sociaal weefsel blijven waarmaken. Daarom roepen de vrijetijdssectoren sport, kunst, cultuur en jeugd samen met erfgoedorganisaties en het circuscentrum lokale besturen op om deze verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze stellen een 8-punten plan voor waar elk lokaal bestuur dat het goed voor heeft met hun lokaal verenigingsleven mee aan de slag kan.

zaterdag 2 mei 2020 11:32
Spread the love

 

Het publieke leven ligt al ruim zes weken stil en daar komt allicht nog niet meteen verandering in. Agenda’s werden met de grove borstel leeggemaakt. Lokale sportwedstrijden; toneel-, dans-, circus- en muziekvoorstellingen en -activiteiten; residentieplekken voor artiesten en ateliers van beeldende kunstenaars; wandeltochten; stoeten en processies; lezingen; kook- en allerlei andere cursussen, kortom, allerlei kleine en grote activiteiten werden hals over kop afgeblazen of gesloten.

“Uiteraard terecht, zegt Ellen De Boeck – directeur van De Federatie Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten – maar evengoed een serieuze streep door de (letterlijk en figuurlijke) rekening van de organisatoren van al deze activiteiten, vaak relatief kleine lokale organisaties en feitelijke verenigingen die enkel op vrijwilligers draaien en hun inkomsten grotendeels halen uit het jaarlijkse eetfestijn of lenteconcert.”

De maatregelen van de federale en Vlaamse regering gaan aan deze lokale organisaties voorbij, omdat ze zelden tot nooit een professionele medewerker hebben, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Vlaamse hinder- en compensatiepremie. Deze organisaties zijn dus afhankelijk van de goodwill van hun gemeentebestuur. Om lokale besturen daarbij te inspireren, bundelden De Federatie, de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie, oKo, het Circuscentrum en erfgoedorganisaties Histories, Werkplaats Immaterieel Erfgoed en OCE, maatregelen waarmee ze hun lokale verenigingen concreet en efficiënt kunnen ondersteunen.

“We merken dat in heel wat steden en gemeenten de broodnodige onderlinge solidariteit georganiseerd en getrokken wordt door lokale verenigingen en/of door burgers die actief zijn in die verenigingen en zich nu als vrijwilliger inzetten voor allerlei solidariteitsacties. Dat gaat van naaien van mondmaskers over boodschappendiensten opzetten en informatie vertalen tot het opstarten van een solidariteitsfonds om mensen in armoede en andere kwetsbaren te helpen. Vaak gebeurt dit in – al dan niet expliciete – interactie of samenwerking met het stads- of gemeentebestuur. Deze ad-hoc samenwerkingen ontstaan nu uit noodzaak maar we zijn ervan overtuigd dat ze ook voor de ‘heropstartfase’ onontbeerlijk zullen zijn. We breken daarom ook graag meteen een lans voor een hernieuwd partnerschap tussen lokale besturen en verenigingen. Het zal nodig zijn”, aldus De Boeck. 

Om het gemeentebesturen gemakkelijk te maken wordt er een 8-punten-plan gelanceerd waarmee ze aan de slag kunnen:

  1. Geen activiteiten annuleren of verbieden als dit nog niet moet volgens de Veiligheidsraad. Activiteiten in de zomer zijn niet enkel belangrijk voor de organiserende verenigingen (zoals jeugdbewegingen), maar ook voor ouders en werkgevers die stilaan onder (te) grote druk staan. 
  2. Flexibiliteit in alles wat met subsidies, verantwoordingen en deadlines te maken heeft. 
  3. Kwijtschelden van (terugkerende) huur van gemeentelijke lokalen en materiaal en opschorting van concessieovereenkomsten.
  4. Een lokaal alternatief voor de Vlaamse Hinderpremie uitwerken; op maat van de meest getroffen organisaties en verenigingen.
  5. Één duidelijk aanspreekpunt voor coronavragen vanuit de verenigingen. 
  6. Niet strenger zijn dan nodig in verband met veiligheidsvoorschriften en een heldere en eenduidige communicatie daarover. Zorg bijvoorbeeld voor een afwegingskader om te bepalen of een organisatie op vlak van voorzorgsmaatregelen, interne organisatie, begeleiding, communicatie, … klaar is om terug hun werking op te starten. In dergelijk kader zijn doelgroep, aanbod in de buurt en draagkracht van de organisatie belangrijke criteria. Ook voor het al dan niet toekennen van vergunningen voor het organiseren van activiteiten in de publieke ruimte en voor standplaatsen voor circussen is zo’n afwegingskader aangewezen.
  7. Een lokale activiteitenkalender voor het najaar om dubbele programmatie en een flessenhals van activiteiten in het najaar te vermijden. 
  8. Lokale ondernemingen en instellingen aansporen tot solidariteit met het verenigingsleven.

Bron: De Federatie

Tot slot pleiten de initiatiefnemers ervoor om een soort lokale ‘corona-taskforce’ op te zetten waarin maatregelen op korte, maar ook op langere termijn, kunnen besproken worden. “Dit komt iedereen ten goede en zorgt voor de nodige transparantie. En misschien kan er vanuit die taskforce wel een activiteit opgezet worden om samen met lokale organisaties en verenigingen het einde van het corona-tijdperk te vieren, om hen te bedanken voor hun solidaire initiatieven en alle mensen te bedanken voor hun geduld?”, besluit De Boeck. 

 

De volledige oproep met lokale ondersteuningsmaatregelen vindt u in bijlage en op de website van De Federatie (sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) en op de sites van deze partners: de Vlaamse Jeugdraad (jeugdwerk en jongeren), Circuscentrum, Vlaamse Sportfederatie, oKo (kunstenorganisaties), OCE (cultureel erfgoed), Werkplaats Immaterieel Erfgoed en Histories (genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag).

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!