Bron: WWF België
Open brief - WWF België

Open brief van ngo’s vraagt nationale en Europese leiders om te investeren in gezonde toekomst

WWF initieerde, samen met andere ngo’s, een open brief aan de Europese en nationale leiders. In de brief vragen de ngo’s om met herstelplannen te komen die de gezondheid van de Europese burgers waarborgen maar die ons ook op weg zetten naar een duurzame en veilige transitie van de economie. ‘Business as usual’ is geen optie meer.

vrijdag 24 april 2020 14:18
Spread the love

 

Open brief aan Europese en nationale leiders:

Tijd om te investeren in een gezonde toekomst. Tijd voor een groen en rechtvaardig herstel.

We roepen de EU- en nationale leiders op om de ongekende crisis als gevolg van de Covid-19 pandemie aan te pakken met eenheid, moed en innovatie.

In deze tijd van crisis, die het leven van velen eist en het levensonderhoud van mensen op de proef stelt, is het essentieel dat onze leiders een krachtig antwoord geven. We verwelkomen daarom de plannen om aanzienlijke middelen ter beschikking stellen om de noodsituatie op gezondheidsgebied te verhelpen, de werkloosheid aan te pakken, en Europese kleine bedrijven te steunen. Er zal echter meer nodig zijn.

Miljoenen Europeanen verlangen naar een einde van de lockdown, om herenigd te worden met hun familie en geliefden, en om weer aan het werk te gaan. We willen echter geen terugkeer naar ‘business as usual’, naar een economisch model dat sociale ongelijkheden doen toenemen, onze gezondheid in gevaar heeft gebracht en klimaat en natuur op onze planeet naar ineenstorting drijft. In plaats daarvan denken we dat dit het moment is om radicaal te gaan voor transitie en onze economieën snel groener, eerlijker en beter bestand te maken tegen toekomstige schokken.

Terwijl de onmiddellijke prioriteit het aanpakken van de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid is, zullen er stimulerende pakketten moeten worden ontwikkeld om de economie nieuw leven in te blazen, miljoenen banen te scheppen en mensen te steunen – vooral de meest kwetsbaren – in deze moeilijke tijd. Hoe we reageren op de crisis zal bepalen of we slagen of falen in de strijd tegen klimaatverandering, het verlies van de natuur, wijdverbreide vervuiling en ongelijkheid, en het creëren van gezondheidsvoordelen voor iedereen. De EU en haar regeringen moeten daarom blijk geven van leiderschap en een vooruitziende blik door burgers te leiden en investeringen te stimuleren om de overgang naar een rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame economie te versnellen, daarbij de Europese Green Deal te stimuleren om nog meer te bereiken.

We roepen de politieke leiders op om een ​​alomvattend Europees en nationaal duurzaam herstel te ontwikkelen. Dit betekent in het bijzonder:

  • Intensievere beleidsmaatregelen tegen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit bij de EU en de lidstaten op nationaal en internationaal niveau, door de uitvoering van de doelstellingen te versterken en voort te zetten, alsook strategieën en wetten aangekondigd in de Europese Green Deal;
  • In koolstofarme en andere potentieel vervuilende sectoren zoals intensieve landbouw, maak steun aan bedrijven afhankelijk van hun aanpassing aan milieu en klimaat doelstellingen. Er mag geen steun worden verleend aan niet-levensvatbare of vervuilende industrieën die geen toekomst hebben in de economie van morgen. Staatssteun, leningen, subsidies en andere directe of indirecte ondersteuning aan bedrijven moet voldoen aan strikte voorwaarden, gecontroleerd en gehandhaafd door de EU, en zich richten op duurzame initiatieven en het creëren van duurzame banen;
  • De oprichting van een omvangrijk groen herstelfonds, ondersteund door alle beschikbare Europese financiële instrumenten (waaronder het MFK – Multi-jaarlijks financieel Kader – en zijn uitgavenprogramma ‘s, nieuwe fondsen, het gebruik van het Europees Stabiliteitsmechanisme en het verkennen van zogenaamde “euro-obligaties”), ter financiering van het groene en rechtvaardige herstel van de economie. Deze interventies moeten gebaseerd zijn op gevestigde principes zoals transparantie, verantwoording en oplossingen gedreven door lokale overheden.
  • Publieke en particuliere investeringen tijdens het herstel moeten worden geleid door de EU taxonomie om de verschuiving van vervuilende naar groene sectoren te versnellen; evenzo moet de Europese Investeringsbank haar kredietverleningsbeleid in overeenstemming brengen met de Europese Green Deal doelstellingen tegen eind 2020; Bovendien moet het beleid inzake duurzame financiering worden versneld en een taxonomie van niet-duurzame praktijken moet worden uitgesloten.
  • Alle herstelplannen moeten het welzijn van mensen centraal stellen in de reactie op de crisis, sociale voordelen bieden en de rechten van werknemers beschermen door middel van een ‘rechtvaardige transitie voor iedereen’.

We steunen de vele oproepen voor groen herstel die in heel Europa open gebloeid zijn: Door 13 EU-regeringen, leden van het Europees Parlement, de Club van Rome, wetenschappers, NGO’s, 200 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de politiek, energiebedrijven en nog veel meer. Ook de Europese Raad heeft de EU opgeroepen om een economisch herstelplan op te stellen dat de groene transitie integreert. Aan deze stemmen voegen we de onze toe.

Laat deze oproepen alstublieft niet onbeantwoord blijven.

 

Link naar de originele tekst (in het Engels) en de lijst van ondertekenaars.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!