Spanje zoekt mensen zonder papieren om fruit te plukken

Spanje maakt het per decreet mogelijk om migranten zonder papieren in te schakelen als fruitplukker. Het land zoekt 300.000 helpers om te voorkomen dat fruit op de velden gaat rotten. Ook voor werklozen wordt in een regeling voorzien.

vrijdag 17 april 2020 20:04
Spread the love

 

Spanje zal tijdelijk toestaan dat duizenden mensen zonder papieren als fruitplukker worden ingezet nu de corona-uitbraak ertoe heeft geleid dat seizoensarbeiders schaars zijn. Doorheen heel Europa wordt afwachtend toegekeken op deze beslissing.

Grootste exporteur groenten en fruit

Spanje is de grootste exporteur van groenten en fruit van de Europese Unie. Het land zal ook werkloze Spanjaarden in staat stellen om staatssteun te blijven ontvangen terwijl ze als fruitplukker worden ingezet. De bedoeling is om zo 300.000 seizoenarbeiders te vinden tegen het begin van de oogst in mei.

“Het is een kans voor veel mensen die anders toch maar gewoon vastzitten thuis”, zegt Lorenzo Ramos, algemeen secretaris van de Union of Small Farmers. “Het platteland kan zo een toevluchtsoord zijn”, zegt hij, eraan toevoegend dat arbeiders uit heel Spanje en migranten uit het buitenland nodig zijn om alles te oogsten, van aardbeien, bosbessen, sinaasappels en druiven tot pruimen, tomaten en courgettes.

Frankrijk

Spanje is het eerste Europese land dat aanpassingen maakt in de wetgeving, maar ook andere landen zijn bezig om oplossingen te zoeken om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen nu er voor buitenlandse seizoensarbeiders reisbeperkingen gelden in het kader van de strijd tegen de covid-19-pandemie.

Met het vooruitzicht dat anders tonnen fruit zou rotten aan de bomen en op het veld, heeft Frankrijk bijvoorbeeld ingestemd met een “schaduwleger” van oudere of ex-arbeiders om te komen helpen.

Drie maanden van kracht

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie kan het hoog besmettelijke coronavirus 195 miljoen mensen wereldwijd in de werkloosheid storten. Als een van de meest getroffen landen ter wereld heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen en een strikte lockdown afgekondigd die nog minstens tot 26 april zal aanhouden.  Enkel mensen die essentieel werk uitvoeren – waaronder landbouwers – mogen vrij reizen tussen hun huis en hun werkplaats.

Het Spaanse ministerie van Landbouw zei dat het decreet, dat op dinsdag werd uitgevaardigd, iets minder dan drie maanden van kracht zou blijven om de voedselvoorziening te garanderen en een inkomen te geven aan diegenen “die dat nu het hardst nodig hebben.”

Tijdelijk werkvisum

Afrucat, de Catalaanse vereniging van fruitproducenten, waarschuwde vorige week voor een ineenstorting van de landbouwsector in de rijke noordoostelijke provincie als er niet dringend veertigduizend seizoensarbeiders zouden worden gevonden. Naast de werklozen kunnen ook migranten zonder papieren tussen 18 en 21 jaar een tijdelijk werkvisum krijgen, zei het ministerie van Landbouw dinsdag in een verklaring.

Salomo Torres, de woordvoerder van Unio de Pagesos, de grootste landbouwvakbond van Catalonië, zegt dat het in dienst nemen van buitenlanders complex zal zijn vanwege de sociale afstandsregels. Volgens hem kunnen boeren ook arbeiders vinden “onder hun eigen familieleden, hun buren of in hun eigen stad. “Het is niet nodig om personeel uit het buitenland te nemen”, zegt hij.

 

Bron: Thomson Reuters Foundation News

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!