Foto: Stefaan Van Parys, FairFin vzw
Opinie - FairFin vzw

BNP Paribas is meest vervuilende bank van Europa: “Verander van bank, nu het nog kan”

Geen enkele Europese bank investeerde vorige jaar meer in fossiele brandstoffen dan BNP Paribas. De bank investeerde 27 miljard euro in vervuilende bedrijven, 11 miljard meer dan het jaar ervoor. FairFin vraagt de overheid om BNP Paribas aan te pakken en roept klanten op om van bank te veranderen, nu het nog kan.

woensdag 8 april 2020 14:53
Spread the love

 

6 feiten die je moet onthouden

  1. 35 banken investeerden in 2019 wel 657 miljard euro in fossiele brandstoffen. Dat is 31 miljard meer dan het jaar ervoor.
  2. De investeringen van BNP Paribas namen grof toe. Van 16 miljard euro in 2018 naar 27 miljard in 2019, 11 miljard meer dan het jaar ervoor. BNP Paribas is hierdoor verantwoordelijk voor een derde van de bijkomende investeringen in fossiele brandstoffen wereldwijd. Enkel Bank of America doet het slechter.
  3. Daarmee is BNP de meest vervuilende bank van heel Europa. Wereldwijd staat ze op de achtste plaats.
  4. De Belgische overheid is de grootste aandeelhouder van BNP Paribas. Ze is dus medeplichtig aan de vervuilende investeringen van de bank.
  5. Investeren in fossiele banken is op lange termijn ook financieel zeer riskant. Deze investeringen worden waardeloos als de wereld de transitie doorvoert naar een meer duurzame economie.
  6. FairFin raadt daarom alle klanten aan om van bank te veranderen: de bank is niet duurzaam en op lange termijn staat je geld er niet veilig.

Investeringen stijgen wereldwijd

Het rapport Banking on Climate Change 2020, een jaarlijks onderzoek van een zestal ngo’s waaronder Rainforest Action Network en Banktrack, kijkt naar de investeringen in fossiele brandstoffen in de periode 2016-2019. De studie onderzoekt 35 grote banken van over heel de wereld. Er wordt gekeken naar investeringen in 2.100 bedrijven die actief zijn in de productieketen van fossiele brandstoffen: exploratie, ontginning, transport, opslag en het opwekken van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen. Samen investeerden de banken 2.700 miljard dollar in de fossiele brandstoffenindustrie sinds het klimaatakkoord van Parijs ondertekend werd in 2015. De cijfers stijgen elk jaar.

Uit het rapport blijkt dat de investeringen van deze banken in fossiele brandstoffen jaar na jaar toenemen. In 2016 betrof het nog ‘maar’ 571 miljard euro, in 2019 groeide dit cijfer tot bijna 657 miljard euro. De grootste relatieve toename zien we bij BNP Paribas. Haar investeringen stegen in 2019 van 16 miljard naar 27 miljard euro.

BNP Paribas heeft duidelijk lak aan het klimaat. De bank kijkt in de eerste plaats naar de korte termijn winsten die ze uit fossiele brandstoffen kunnen halen. Pijnlijk detail: BNP Paribas tekende vorig jaar Sign For My Future. De harde cijfers ontmaskeren deze en andere campagnes van de bank voor een groene imago als pure greenwashing.

Grafiek: Investeringen van BNP Paribas in fossiele brandstoffen (in miljard euro).

Bron: FairFin vzw

Vooral investeringen in bedrijven die actief zijn in de noordpool en diepzeeboringen, de meest risicovolle activiteiten in de fossiele industrie, stegen fors. Investeringen in schaliegas, olie, fracking en steenkool stegen ook, maar wel in mindere mate.

Extra zorgwekkend is dat BNP Paribas – net als een reeks andere internationale banken – steeds meer investeert in bedrijven die hun activiteiten in fossiele brandstoffen willen uitbreiden. Daarmee pleegt de bank een aanslag op onze toekomst. Als we alle olie, gas -en steenkool die vandaag de dag al in productie is opbranden, zal de globale temperatuur met minstens 1,5°C stijgen. Als we daarnaast nog eens alle bewezen reserves opbranden, komen we ver boven 2°C. Sinds 2016 investeerde BNP Paribas meer dan 26 miljard euro in deze bedrijven, de helft van die investeringen gebeurde vorig jaar.

BNP zet haar eigen bestaan op het spel

Nu nog in fossiele brandstoffen investeren is ook financieel een gevaarlijke gok. Tegen 2050 wil de EU koolstofneutraal zijn en moeten we met de hele wereld proberen om de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. Om dit te verwezenlijken moeten we ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch afbouwen en overschakelen op alternatieven zoals wind-, water- en zonne-energie. Olie, gas en steenkool moeten er dus uit.

Frank Vanaerschot, inhoudelijk medewerker bij FairFin, besluit: “85 procent van de fossiele brandstofreserves moet in de grond blijven. Banken die zich werkelijk achter het Klimaatakkoord van Parijs scharen, investeren geen rooie cent meer in alles wat met nieuwe ontginning te maken heeft. Het is ook financieel onverantwoord. Ofwel zal klimaatopwarming een nog grotere crisis dan het coronavirus veroorzaken, ofwel zullen deze bedrijven waardeloos worden. Banken schieten in hun eigen voet en brengen ook ons in gevaar.”

Steeds meer financiële instellingen worden zich bewust van de financiële risico’s die gepaard gaan met fossiele brandstoffen,, maar treuzelen nog om tot actie over te gaan. Toch kiezen heel wat investeerders ondertussen het hazenpad: nog voor het coronavirus een economische impact maakte, dumpten investeerders massaal aandelen van oliebedrijven omdat dit businessmodel geen toekomst heeft. Vorige week ging de eerste grote schalieproducent failliet.

Move Your Money, nu het nog kan

FairFin roept banken al jaren op om dringend hun investeringbeleid af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs en de financiering van fossiele brandstoffen aan banden te leggen. Vorig jaar lanceerden we de campagne ‘Move Your Money’, waarbij we samen met klanten een ultimatum naar de banken formuleerden: draai de fossiele geldkraan toe of wij verhuizen ons geld. De banken negeerden de oproep en 10.000 klanten verhuisden hun geld.

Move Your Money wordt nu opnieuw gelanceerd, maar de banken hebben genoeg getreuzeld. Dit jaar roepen we particulieren, organisaties en bedrijven op om meteen van bank te veranderen. Ook het klimaatbeleid van ING, KBC en Belfius is gebuisd. Frank Vanaerschot: “Iedereen kan haar of zijn bank hierop aanspreken. De bankkeuze van mensen en organisaties is belangrijk. Want banken doen deze roekeloze en schadelijke investeringen met het geld van hun klanten. We raden de klanten van BNP Paribas aan om te veranderen van bank, nu het nog kan. Via de overstapdienst bankswitching.be is overstappen heel wat gemakkelijker geworden. Daarnaast is het ook mogelijk om je bank aan te spreken. Op bankwijzer.be kunnen mensen gemakkelijk een klachtenbrief naar hun bank sturen.”

Ook de Belgische overheid heeft boter op het hoofd. Frank Vanaerschot: “De Belgische overheid redde bij de bankencrisis BNP Paribas met miljarden van de belastingbetaler. Ze zette daar geen enkele voorwaarde tegenover op ethisch of duurzaam vlak. Ondertussen ondergraaft de bank met haar investeringen het europese klimaatbeleid, met ons belastinggeld dan nog. Het is hoog tijd onze overheid als grootste aandeelhouder haar verantwoordelijkheid neemt.”

 

Over de campagne:

Move Your Money is een campagne van FairFin, Hart Boven Hard en Bankwijzer. Samen roepen ze burgers en organisaties op om hun geld weg te halen bij BNP Paribas, KBC, ING en Belfius. In 2019 verhuisden 10.000 mensen via deze campagne van bank. Dit jaar willen we 20.000 mensen overtuigen.

 

Initiatiefnemers:

Hart Boven Hard is een een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt: wij maken ons zorgen over de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. We verzetten ons tegen een al te economische kijk op onze samenleving. We verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. We werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is.

FairFin is een vzw die kijkt naar de rol van geld in de wereld, als hefboom voor een duurzame wereld met mens en planeet voorop. De organisatie zet met campagnes druk op financiële spelers zoals banken, het ontwikkelde bijvoorbeeld mee de Bankwijzer. FairFin ijvert ook voor een publieke regulering van het financieel systeem.

Bankwijzer wil banken tot meer ethische investeringskeuzes brengen. Ontdek de scores van jouw bank op 10 maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering, mensenrechten en belastingontduiking.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!