computer.
Bron: PxHere
Opinie - Patrick De Bleser, ITAA

Accountants protesteren tegen VLAIO-online-tool waarmee corona-premies aangevraagd moeten worden

Op amper twee dagen kreeg het ITAA (het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants) meer dan 400 reacties op de vraag aan haar leden of de aanvraag van de hinderpremie via de VLAIO online tool problematisch was. Dit bevestigt dat de online tool te complex is voor een grote groep kwetsbare zelfstandigen.

zondag 5 april 2020 14:25
Spread the love

 

Uit de korte bevraging blijkt dat meer dan 10.000 ondernemingen vragende partij waren om dit aan hun accountant te vragen. Maar die kan hen niet of moeilijk helpen omdat de zelfstandige hiervoor een volmacht moet geven via … de online tool. “Dit is Kafka”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA. “Wij roepen minister Crevits op om accountants toe te laten om via hun eigen e-ID de premies voor hun cliënt aan te vragen. Enkel op die manier kan elke zelfstandige op de juiste manier professioneel ondersteund worden in deze moeilijke tijden.”   

Bij het ITAA (het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants, dat alle accountants verenigt) stroomden de mails binnen met klachten over de VLAIO-online-tool om de corona-hinderpremie aan te vragen. Vandaar dat het ITAA een algemene bevraging deed bij haar leden. “Deze bevestigt dat, alhoewel men de online tool zo laagdrempelig mogelijk wou maken, deze te complex is voor veel kleine zelfstandigen”, aldus Van Coile. “Een mooi voorbeeld is dat van een schoenmaker die met moeite heeft geleerd om een email te lezen, maar die wel één van de laatste beste schoenmakers is van de streek. Veel kleine zelfstandigen bezitten ook nog geen e-ID-kaartlezer. Deze zelfstandigen mogen niet in de steek gelaten worden, integendeel, zij hebben juist extra ondersteuning nodig om de coronacrisis te overleven.”

Zelfstandigen kunnen wel een volmacht geven aan hun accountant om voor hen de hinderpremie aan te vragen, maar moeten dit zelf doen – via de online-tool. “In de praktijk bellen zij naar hun accountant die, om hen te kunnen helpen, vaak naar de cliënt zelf toegaat om de hinderpremie aan te vragen. Ook al worden de social distancing-regels strikt toegepast, het is duidelijk dat dit een verre van ideale situatie is”, aldus Van Coile. “Deze problematiek stelt zich enkel in Vlaanderen, in Wallonië en Brussel gaat de aanvraag door de accountant wel vlot.”

“Onze leden mogen wettelijk maar een opdracht aanvaarden als ze een door de cliënt ondertekende overeenkomst hebben. Een bijkomende online-volmacht vragen, is dus onnodige administratieve rompslomp die extra onwelkom is in deze tijden”, legt Van Coile uit. “Wij roepen minister Crevits dan ook op om de kleine zelfstandigen en ondernemers niet in de steek te laten en toe te laten dat onze leden de hinderpremie en de compensatiepremie met hun eigen e-ID kunnen aanvragen voor hun cliënten.”  

Over ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants

De voornaamste taken van het instituut zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen (onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming …)

Het ITAA zal ongeveer 16.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3.000 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn meer dan 30.000 mensen tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, die 99 procent van alle ondernemingen in België. 

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het openbaar belang gediend. De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!