Viktor Orbán.
Foto: European People's Party, Flickr / CC BY 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie -

Hongaarse regering mag geen onbeperkte macht krijgen door nieuwe coronawet

Maandag stemt het Hongaarse parlement over een nieuwe wet die de regering zou toelaten om per decreet te regeren. Als de wet wordt aangenomen, krijgt de regering de mogelijkheid om te regeren zonder toezicht, en zonder duidelijke einddatum of periodieke toetsing van de noodtoestand.

vrijdag 27 maart 2020 16:01
Spread the love

 

‘Deze wet zou een noodtoestand voor onbepaalde tijd en zonder controle creëren en premier Viktor Orbán en zijn regering carte blanche geven om de mensenrechten in te perken. Dit is niet de manier om de crisis aan te pakken die is veroorzaakt door de coronapandemie’, zegt David Vig van Amnesty Hongarije.

‘We hebben sterke waarborgen nodig die garanderen dat alle maatregelen die de mensenrechten tijdens de noodtoestand inperken, strikt noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen. Deze nieuwe wet mag de regering geen onbeperkte bevoegdheden verlenen om na de pandemie per decreet te regeren.’

‘Tijdens zijn premierschap heeft Viktor Orbán de regie gevoerd over het terugdraaien van de mensenrechten in Hongarije. Hierdoor werd de vijandigheid jegens gemarginaliseerde groepen aangewakkerd en werd geprobeerd kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Als hij zijn regering per decreet zou laten regeren, zou het inperken van mensenrechten waarschijnlijk worden versneld’, zegt David Vig.

De Raad van Europa, het Europees parlement, het International Press Instituut en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bekritiseerden het wetsvoorstel.

 

Foto: European People’s Party, Flickr / CC BY 2.0 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!