Armoede in Zuid-Amerika.
Bron: PxHere
IPS

Coronacrisis duwt 35 miljoen Latijns-Amerikanen in armoede

De Latijns-Amerikaanse economie zal dit jaar met ten minste 1,8 procent krimpen als gevolg van de pandemie door het coronavirus. De werkloosheid zal toenemen. De VN verwachten dat er 35 miljoen mensen in armoede zullen belanden.

maandag 23 maart 2020 13:25
Spread the love

 

Latijns-Amerika en de Caraïben zullen niet ontsnappen aan de impact van de pandemie op haar markten, bevoorrading, toerisme en investeringen, zegt Alicia Bárcena, uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (Cepal), een VN-instantie.

Vorig jaar groeide de economie in de regio met amper 0,1 procent, voor dit jaar was een groei van 1,3 procent vooropgesteld. “Maar net als in andere opkomende regio’s zal dat negatief worden beïnvloed doordat de ziekte de openbare gezondheid in gevaar brengt.”

Naar 220 miljoen mensen in armoede

De Cepal verwacht nu dat het regionale bruto binnenlands product zal krimpen met ten minste 1,8 procent. Het aantal mensen in armoede zal daardoor stijgen van 185 naar 220 miljoen, het aantal mensen in extreme armoede van 67,9 naar 90 miljoen; de regio telt 620 miljoen inwoners.

De coronacrisis zal ook 25,3 miljoen mensen werkloos maken (op een economisch actieve bevolking van 313 miljoen mensen). Bovendien zal de informele en precaire werkgelegenheid toenemen in de regio; dat leest men onder meer af aan het toenemende aantal zelfstandigen.

Minder export naar China

De economische crisis als gevolg van het coronavirus zal de regio op vijf manieren treffen, zegt Bárcena. De eerste is de dalende afname van de activiteit bij de handelspartners waar de regio naar exporteert. De verwachting is bijvoorbeeld dat China dit jaar 10 procent minder zal aankopen in Brazilië, Chili en Peru.

De daling van het toerisme zal vooral de Caraïben treffen. Als de toeristische voorzieningen daar voor een maand sluiten, leidt dat tot een daling van de vraag met 8 procent op jaarbasis; een reisverbod van drie maanden kan de daling doen oplopen tot 25 procent.

Een onderbreking van de productieketens zal vooral Mexico en Brazilië treffen. Die voeren onderdelen en halffabrikaten in uit China voor hun productiesector: reserveonderdelen, huishoudelijke apparaten en elektronische en farmaceutische producten.

Dalende grondstofprijzen

De vierde manier waarop Latijns-Amerika zal worden getroffen, is door de daling van de prijzen van basisproducten. Die zal vooral een impact hebben op Zuid-Amerikaanse landen die grondstoffen uitvoeren.

Ook “de grotere afkeer van risico’s door investeerders en de verslechtering van de wereldwijde financiële omstandigheden” zullen zich laten voelen. Een deel van deze effecten is nu al zichtbaar in de sterke daling van de beursindexen in de regio, zegt Bárcena.

Overheidsmaatregelen

Bárcena ziet dat regeringen economische, fiscale en monetaire maatregelen nemen. Ze verhogen de sociale uitgaven, verlagen de rentetarieven, schorten de terugbetaling van bankleningen op, verstrekken kredietlijnen om de betaling van lonen te garanderen en een tekort aan basisgoederen te voorkomen.

Ze benadrukt het belang van de bescherming van de meest kwetsbare groepen. “Er moet speciale aandacht worden besteed aan vrouwen vanwege hun dubbele rol als arbeidsters en verzorgers.”

“Deze pandemie kan de geopolitieke globalisering herbewapenen, maar ze is ook een kans om de voordelen van multilaterale actie in de verf te zetten. We hebben een nieuwe visie nodig, we moeten alles opnieuw bekijken, de hele economie.” 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!